Návod k použití SONY HT-SS500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HT-SS500. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HT-SS500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HT-SS500.


SONY HT-SS500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (851 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HT-SS500 (1588 ko)
   SONY HT-SS500 Installation Guide (114 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HT-SS500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-682-472-11 (2) Systém domácího kina Návod k obsluze HT-SS500 ©2006 Sony Corporation 2-682-473-01(1) SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA HT-SS500 Pipojení reprosoustav Cesky Tento Prvodce zapojením reprosoustav vysvtluje, jak zapojit DVD pehrávac, televizor, reprosoustavy a subwoofer, abyste si mohli vychutnat vícekanálový zvuk ze svého DVD pehrávace. Pro podrobné informace - viz návod k obsluze dodaný s receiverem. Ped pipojením reprosoustav zkontrolujte, zda oznacení reprosoustav odpovídá názvu modelu. Stítky na pedních a prostorových reprosoustavách jsou na spodní cásti. [. . . ] MAX Prostorový (surround) efekt je maximální. 28CZ Nastavení pro pijímac (menu TUNER) Menu TUNER je mozno pouzívat pro nastavení rezimu píjmu stanice v pásmu FM. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 24) a , , Pehled menu" (strana 25). Nastavení zvuku (menu AUDIO) Menu AUDIO mzete pouzívat pro nastavování parametr zvuku tak, aby vyhovoval vasim preferencím. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 24) a , , Pehled menu" (strana 25). Ovládání zesilovace Parametry menu TUNER x FM MODE (rezim píjmu stanice v pásmu FM) · FM AUTO Tento receiver dekóduje signál jako stereofonní, pokud rozhlasová stanice vysílá stereofonn. · FM MONO Tento receiver dekóduje signál jako monofonní, bez ohledu na vysílaný signál. Parametry menu AUDIO x DEC. (Priorita dekódování digitálního audio vstupu) Tento parametr umozuje specifikaci vstupního rezimu pro vstup digitálního signálu na konektorech DIGITAL IN. AUTO Vstupní rezim se automaticky pepíná mezi DTS, Dolby Digital nebo PCM. PCM Signálm PCM je poskytována priorita (aby se pedeslo perusení pi zahájení pehrávání). Pokud jsou vsak na vstupu jiné signály, nemusí se v závislosti na formátu ozvat zádný zvuk. AUTO" dojde k perusení vstupu signálu z digitálních audio konektor (pro CD atd. ) pi zahájení pehrávání, nastavte hodnotu , , DEC. PCM". x DUAL (Volba jazyka digitálního vysílání) Tato funkce umozuje zvolit jazyk, který chcete poslouchat pi digitálním vysílání. Tato funkce je k dispozici pouze pro zdroje ve formátu Dolby Digital. · DUAL M/S (Main/Sub - hlavní/vedlejsí zvukový doprovod) Zvuk hlavního jazyka bude vystupovat z levé pední reprosoustavy a z pravé pední reprosoustavy bude soucasn vystupovat zvuk vedlejsího jazyka. pokracování 29CZ · DUAL M (Main - hlavní zvukový doprovod) Bude vystupovat zvuk hlavního jazyka. · DUAL S (Sub - vedlejsí zvukový doprovod) Bude vystupovat zvuk vedlejsího jazyka. · DUAL M+S (Main + Sub - hlavní + vedlejsí zvukový doprovod) Bude vystupovat smíchaný zvuk hlavního a vedlejsího jazyka. Nastavení pro systém (menu SYSTEM) Menu SYSTEM mzete pouzívat pro nastavení vzdálenosti reprosoustav, pipojených k tomuto systému. Podrobnosti o nastavení parametr, viz , , Pohyb v menu" (strana 24) a , , Pehled menu" (strana 25) x A. V. Y (Ano) (Doba prodlevy: 68 ms) Audio výstup bude mít prodlevu, aby se minimalizovala casová mezera mezi zvukovým výstupem a zobrazením obrazu. N (Ne) (Doba prodlevy: 0 ms) Audio výstup není zpozdný. Poznámky · Tento parametr je uzitecný, pokud pouzíváte velký LCD monitor, plazmový monitor nebo projektor. · Tento parametr je platný pouze tehdy, pokud pouzijete zvukové pole zvolené tlacítkem 2CH nebo A. F. D. . · Tento parametr není platný, pokud jsou na vstupu signály PCM 96 kHz nebo DTS 2048. Parametry menu SYSTEM x FRT DIST. (Vzdálenost pedních reprosoustav) Umozuje nastavení vzdálenosti od vaseho poslechového místa k pedním reprosoustavám (A). Pokud nejsou pední reprosoustavy umístny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa, nastavte vzdálenost jako prmrnou vzdálenost pedních reprosoustav. B x CD INPUT (Vstupní rezim audio pro vstup SA-CD/CD) Umozuje zvolit vstupní rezim audio pro vstup SA-CD/CD. [. . . ] Abyste pedesli nebezpecí výbuchu, nepipojujte uzemovací vodic k rozvodu plynu. Venkovní anténa pro pásmo FM RDS nefunguje. a) · Zkontrolujte, zda máte naladnu RDS stanici v pásmu FM. · Zvolte stanici v pásmu FM, která má silnjsí signál. Nezobrazují se RDS informace, které pozadujete. b) · Zjistte si podrobnosti o dané rozhlasové stanici a ujistte se, zda skutecn vysílá vámi pozadovanou sluzbu. Na obrazovce televizoru nebo monitoru není zádný obraz nebo je zobrazen jen nejasný obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HT-SS500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HT-SS500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag