Návod k použití SONY HT-DDWG700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HT-DDWG700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HT-DDWG700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HT-DDWG700.


SONY HT-DDWG700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1345 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HT-DDWG700 (914 ko)
   SONY HT-DDWG700 annexe 1 (776 ko)
   SONY HT-DDWG700 annexe 2 (964 ko)
   SONY HT-DDWG700 DATASHEET (344 ko)
   SONY HT-DDWG700 QUICK SETUP GUIDE (185 ko)
   SONY HT-DDWG700 INSTALLATION GUIDE (244 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HT-DDWG700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-284-098-41(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HT-DDWG700 ©2008 Sony Corporation 3-284-099-11 (1) HT-DDWG700 Prvodce rychlým zapojením a nastavením (1) Sony Corporation © 2008 3CZ Tento prvodce rychlým zapojením a nastavením popisuje zpsob pipojení DVD pehrávace nebo Blu-ray pehrávace, satelitního pijímace nebo set-top boxu, televizoru, reprosoustav a subwooferu tak, abyste si mohli vychutnat vícekanálový prostorový zvuk. Reprosoustavy jsou v tomto prvodci oznaceny písmeny A az F. A Pední reprosoustava (levá) B Pední reprosoustava (pravá) C Stedová reprosoustava D Prostorová reprosoustava (levá) E Prostorová reprosoustava (pravá) F Subwoofer 1: Instalace reprosoustav Dále uvedená vyobrazení znázorují píklad konfigurace 5. 1kanálového systému reprosoustav (pt reprosoustav a jeden subwoofer). Viz návod k obsluze receiveru. Umístní reprosoustav Pední reprosoustavy, stedová reprosoustava a subwoofer jsou magneticky odstínny, aby je bylo mozno umístit do blízkosti televizoru. Protoze vsak prostorové reprosoustavy nejsou magneticky odstínny, doporucujeme umístit je do vtsí vzdálenosti od televizoru. 4CZ 2: Pipojení reprosoustav Zpsob pipojení reprosoustav je znázornn na níze uvedených vyobrazeních. [. . . ] CAL] (strana 49) * Podrobné informace najdete na stran uvedené v závorkách. A. CAL NO (Ne), A. CAL YES (Ano) A. CAL NO (Ne) 43CZ Nastavení úrovn (Nabídka LEVEL) Nabídku LEVEL (Úrove) mzete pouzít pro nastavení vyvázení a úrovní jednotlivých reprosoustav. Tato nastavení budou aplikována na vsechna zvuková pole. V nabídkách zesilovace vyberte nabídku , , 1-LEVEL" (Úrove). Podrobné informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 41) a , , Pehled nabídek" (strana 42). x D. RANGE (Komprese dynamického rozsahu) Mzete provést kompresi dynamického rozsahu zvukového doprovodu. To je uzitecné napíklad tehdy, chcete-li sledovat pozd v noci filmy pi nízké hlasitosti. Komprese dynamického rozsahu je mozná pouze u zdroj Dolby Digital. STD (Standardní) Dynamický rozsah je komprimován tak, jak to zamýslel tvrce zvukové stopy. MAX (Maximální) Dynamický rozsah je výrazn komprimován. Rada Komprese dynamického rozsahu umozuje komprimování dynamického rozsahu zvukového doprovodu, a to v závislosti na informaci o dynamickém rozsahu obsazené v signálu Dolby Digital. STD" (Standardní) pedstavuje standardní nastavení, avsak jedná se pouze o malou kompresi. Tím se znacn zkomprimuje dynamický rozsah a mzete sledovat filmy i pozd v noci pi nízké hlasitosti. Na rozdíl od analogových omezovac jsou úrovn pedem dány, picemz poskytují velmi pirozenou kompresi. Polozky nabídky LEVEL (Úrove) x T. TONE (Testovací signál) Pi poslechu testovacího signálu z vaseho poslechového místa mzete nastavit úrovn a vyvázení reprosoustav. Podrobné informace - viz cást , , 7: Nastavení úrovní a vyvázení reprosoustav (TEST TONE)" (strana 37). x FRT BAL (Vyvázení pedních reprosoustav) Mzete provést nastavení vyvázení mezi levou a pravou pední reprosoustavou. x CNT LVL (Úrove stedové reprosoustavy) x SL LVL (Úrove levé prostorové reprosoustavy) x SR LVL (Úrove pravé prostorové reprosoustavy) x SW LVL (Úrove subwooferu) 44CZ Nastavení tónových korekcí (Nabídka TONE) Nabídku TONE (Tónové korekce) mzete pouzít pro nastavení tonální kvality zvuku (úrove hloubek/výsek) pedních reprosoustav. V nabídkách zesilovace vyberte nabídku , , 2-TONE" (Tónové korekce). Podrobné informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 41) a , , Pehled nabídek" (strana 42). Nastavení prostorového zvuku (Nabídka SUR) Nabídku SUR (Prostorový zvuk) mzete pouzít pro výbr zvukového pole, které chcete poslouchat. V nabídkách zesilovace vyberte nabídku , , 3-SUR" (Prostorový zvuk). Podrobné informace o nastavování polozek - viz , , Pohyb v nabídkách" (strana 41) a , , Pehled nabídek" (strana 42). Ovládání zesilovace Polozky nabídky TONE (Tónové korekce) x BASS LVL (Úrove hloubek pedních reprosoustav) x TRE LVL (Úrove výsek pedních reprosoustav) Polozky nabídky SUR (Prostorový zvuk) x S. F. SELCT (Výbr zvukového pole) Mzete vybrat pozadované zvukové pole. Podrobné informace - viz , , Poslech prostorového zvuku" (strana 50). Poznámka Receiver umozuje pouzít pro vstup naposledy zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup znovu vybrán (Sound Field Link). [. . . ] Nasmrujte antény a v pípad poteby pipojte k receiveru venkovní anténu. · Signál stanic je pílis slabý (pi ladní prostednictvím automatického ladní). · Ujistte se, ze je správn nastaven krok ladní (pi ladní stanic v pásmu AM prostednictvím pímého ladní). · Na pedvolbách nejsou ulozeny zádné stanice nebo doslo k vymazání stanic z pedvoleb (pi výbru stanic na pedvolbách). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HT-DDWG700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HT-DDWG700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag