Návod k použití SONY HT-DDW670

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HT-DDW670. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HT-DDW670 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HT-DDW670.


SONY HT-DDW670 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (570 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HT-DDW670 (2228 ko)
   SONY HT-DDW670 (1311 ko)
   SONY HT-DDW670 CONNECT (101 ko)
   SONY HT-DDW670 annexe 1 (1311 ko)
   SONY HT-DDW670 annexe 2 (1311 ko)
   SONY HT-DDW670 annexe 3 (105 ko)
   SONY HT-DDW670 DATASHEET (871 ko)
   SONY HT-DDW670 SPEAKER CONNECTION (101 ko)
   SONY HT-DDW670 Installation Guide (102 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HT-DDW670

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-342-216-13(1) Systém domácího kina Návod k obsluze Záznam majitele Model pístroje a jeho výrobní císlo je uvedeno na zadní stran pístroje. Tato císla pouzijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto výrobkem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu Výrobní císlo HT-DDW670 © 2005 Sony Corporation 2-342-217-11(1) Systém domácího kina HT-DDW670 Zapojení reproduktor Cesky Toto zapojení reproduktor vysvtluje, jak pipojit DVD pehrávac, reproduktory a subwoofer, abyste si mohli uzívat multikanálový prostorový zvuk (multi channel surround) z DVD pehrávace. Pro podrobnosti, viz návod k obsluze dodaný s pijímacem. [. . . ] Zdroj zaznamenaný ve dvoukanálové podob je dekódován do formátu 4. 1 kanál. Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji. Zvukové pole Displej CINEMA STUDIO EX A D S C CINEMA STUDIO EX B D S C CINEMA STUDIO EX C D S C C. ST. EX A C. ST. EX B C. ST. EX C x PLII MV(PRO LOGIC II MOVIE) Provádí se dekódování v rezimu Dolby Pro Logic II Movie. Toto nastavení je ideální pro filmy zakódované ve formátu Dolby Surround. Krom toho je tento rezim schopen reprodukovat zvuk ve formátu 5. 1 kanál (pro sledování dabovaného videa nebo starých film). Nkolik slov o rezimu DCS (Digital Cinema Sound) Zvuková pole oznacená symbolem DCS pouzívají technologii DCS. DCS je název technologie suround pro domácí kino, vyvinutá spolecností Sony. DCS pouzívá technologii DSP (Digital Signal Processor) pro reprodukci opravdových charakteristických zvuk stihového studia v Hollywoodu. Pi domácí reprodukci rezim DCS vytváí mohutný efekt kina, který napodobuje umleckou kombinaci a akci tak, jak byla zamýslena rezisérem filmu. x C. ST. EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS Reprodukuje se zvuková charakteristika produkcního filmového studia Sony Pictures Entertainment , , Cary Grant Theater". Toto je standardní rezim, skvlý pro sledování vtsiny typ film. x PLII MS(PRO LOGIC II MUSIC) Provádí se dekódování v rezimu Dolby Pro Logic II Music. Toto nastavení je ideální pro normální stereofonní zdroje, jako jsou napíklad disky CD. x MULTI ST. (MULTI STEREO) Ze vsech reprosoustav vystupují dvoukanálové signály (L/R). x C. ST. EX B(CINEMA STUDIO EX B) DCS Reprodukuje se zvuková charakteristika produkcního filmového studia Sony Pictures Entertainment , , Kim Novak Theater". Tento rezim je ideální pro sledování film science-fiction nebo akcních film se spoustou zvukových efekt. 26CZ x C. ST. EX C(CINEMA STUDIO EX C) DCS Reprodukuje se zvuková charakteristika studia pro nahrávání filmové hudby Sony Pictures Entertainment. Tento rezim je ideální pro sledování muzikál nebo klasických film, kde je ve zvukovém doprovodu hodn hudby. x HALL Reprodukuje akustiku klasického koncertního sálu. x JAZZ(JAZZ CLUB) Reprodukuje akustiku jazzového klubu. x CONCERT(LIVE CONCERT) Reprodukuje akustiku zivé koncertní sín s 300 místy. Nkolik slov o rezimech CINEMA STUDIO EX Rezimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné pro sledování film na DVD (atd. ) s vícekanálovými prostorovými (surround) efekty. Je mozno reprodukovat zvukovou charakteristiku dabingového studia Sony Pictures Entertainment ve vasem domov. Rezimy CINEMA STUDIO EX sestávají ze tech následujících element. · Virtual Multi Dimension Z jediné dvojice skutecných prostorových (surround) reprosoustav se vytváí 5 sad virtuálních reprosoustav. · Screen Depth Matching Vytváí se dojem, ze zvuk vychází ze stedu obrazovky, podobn jako tomu bývá v kinech. · Cinema Studio Reverberation Reprodukuje se typ ozvny (odrazu), jaký bývá v kinech. Rezimy CINEMA STUDIO EX integrují soucasn vsechny tyto ti elementy. Poznámky Pokud jsou pipojena sluchátka Vychutnání prostorového zvuku Mzete zvolit pouze následující zvuková pole. x HP 2CH (HEADPHONE 2CH) Zvuk vystupuje ve dvoukanálové form (stereo). Standardní dvoukanálové stereofonní zdroje zcela obcházejí zpracování zvukového pole a vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou mixovány do dvou kanál. x HP THEA (HEADPHONE THEATER) DS C Pi poslechu na sluchátka poskytuje zázitek jako v prostedí kina. Poznámka Pokud pipojíte sluchátka ve chvíli, kdy je zvukové pole aktivní, pepne se systém automaticky do rezimu HEADPHONE 2CH, pokud pouzíváte zvukové pole zvolené tlacítkem 2CH nebo tlacítkem A. F. D. , nebo do rezimu HEADPHONE THEATER, pokud pouzíváte zvukové pole zvolené tlacítkem MOVIE nebo tlacítkem MUSIC. Pro vypnutí prostorového (surround) efektu Opakovan stisknte tlacítko 2CH pro volbu polozky , , 2CH ST. " nebo opakovan stisknte tlacítko A. F. D. AUTO". Rady · Efekty poskytované virtuálními reprosoustavami mohou zpsobovat zvýsení sumu v pehrávaném signálu. · Pi poslechu zvukových efekt, které vyuzívají virtuální reprosoustavy, nebudete moci slyset zádný zvuk picházející pímo z prostorových (surround) reprosoustav. Volba zvukového pole pro poslech hudby Opakovan stisknte tlacítko MUSIC pro volbu pozadovaného zvukového pole. Zvolené zvukové pole se zobrazí na displeji. Zvukové pole Displej · Receiver umozuje pouzít na vstupu naposledy zvolené zvukové pole, jakmile je tento vstup zvolen (Sound Field Link). Tak napíklad, zvolíte-li rezim HALL pro vstup SA-CD/CD, pak zvolíte odlisný vstup a poté se vrátíte ke vstupu SA-CD/CD, HALL bude tento vstup opt automaticky pouzit. · Formát kódování záznamu na disku DVD mzete identifikovat podle loga na obalu disku. ­ : Disky Dolby Digital ­ Programy zakódované ve formátu : Dolby Surround. [. . . ] Budete-li chtít ovládat dalsí komponenty, stisknte tlacítko TOP MENU/GUIDE nebo AV MENU po stisknutí tlacítka vstupu. AM Uzemovací vodic (není dodán) K uzemnní Chybové zprávy Dojde-li k poruse funkce, zobrazí se na displeji zpráva. Podle této zprávy mzete posoudit provozní stav receiveru. Viz následující tabulka, kde je uvedeno mozné esení problému. DEC. EROR Zobrazí se, pokud je na vstupu signál, který receiver není schopen dekódovat (nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HT-DDW670

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HT-DDW670 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag