Návod k použití SONY HDR-TD10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-TD10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-TD10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-TD10E.


SONY HDR-TD10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2927 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-TD10E (2873 ko)
   SONY HDR-TD10E (1170 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-TD10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Klepnte zde Pírucka k produktu , , Handycam" HDR-TD10E Obsah 2011 Sony Corporation 4-271-341-11(1) CZ Vyuzijte uzitecné funkce Rejstík Jak pouzívat dokument Pírucka k produktu , , Handycam" Pírucka k produktu , , Handycam" obsahuje podrobné informace o pouzití videokamery. Krom dokumentu Pírucka k produktu , , Handycam" si rovnz pectte Návod k pouzití (samostatný dokument). Informace o pouzití videokamery pipojené k pocítaci rovnz obsahuje Návod k pouzití a dokument , , PMB Help", který je nápovdou k dodanému softwaru , , PMB (Picture Motion Browser)". Obsah Rychlé vyhledávání informací Kliknutím na polozku na pravém okraji kazdé strany se pesunete na stranu odpovídající této polozce. Vyuzijte uzitecné funkce Kliknte zde. Polozky lze vyhledávat podle klícového slova pomocí funkce vyhledávání aplikace Adobe Reader. Tipy k pouzití aplikace Adobe Reader najdete v nápovd k aplikaci Adobe Reader. [. . . ] Vyp. Automatické nastavení vyvázení bílé. Zap. ( a nastavené císlo) jste njakou dobu neprovádli seízení objektivu 3D Pokud byla videokamera vystavena silnému mechanickému nárazu Pi pouzití videokamery na velmi teplém nebo studeném míst Pokud Obsah Manuální nastavení vyvázení bílé. Tipy Je-li vyvázení bílé nastaveno na nizsí hodnotu, snímky se jeví namodrale. Pokud je nastavena vyssí hodnota, snímky jsou nacervenalé. Nastavení mzete rovnz provést manuáln pomocí volice MANUAL (str. 43). Tip Pokud se pi oddalování zobrazí [Nelze upravit. ], klepnte na [Spus. Znovu]. Volba scény Obrazy mzete efektivn nahrávat v nejrznjsích situacích. Auto Nahrává obrazy s prmrnou kvalitou obrazu bez funkce [Volba scény]. Low Lux Mzete nahrát obrazy jasných barev, a to i za slabého osvtlení. Vyp. Není pouzita funkce Low Lux. Vyuzijte uzitecné funkce Soumrak* ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat setmlou atmosféru vzdáleného okolí za soumraku. Zap. 3D objekt. Provádí automatickou korekci svislé polohy levého a pravého videoklipu pi nahrávání ve formátu 3D tak, aby bylo mozno pohodln sledovat obraz bez rozmazání. Zamte videokameru na objekt, který vytváí na stupnici na obrazovce LCD hodnotu pekracující úrove oznacenou symbolem a poté klepnte na (str. 25). Poznámky Umozuje poizovat snímky osob a pozadí pomocí blesku. Vých. /Záp. slunce* ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat atmosféru scén pi západu ci východu slunce. Ohostroj* ( ) Snímání efektních snímk ohostroje. Rejstík V následujících pípadech pouzijte [Auto. Pokud máte dojem, ze videoklipy 3D nevypadají pesn tak, jak si pejete CZ Krajina* () Jasn snímá vzdálené objekty. Toto nastavení také zabrání tomu, aby videokamera zaostila na okenní sklo nebo kovové pletivo mezi videokamerou a objektem. Prolínacka Pechody mezi jednotlivými scénami lze ozivit níze uvedenými efekty. Pozadovaný efekt vyberte v rezimu [PIP. ] (roztmívání) nebo [NAHRÁVÁM] (stmívání). Obsah Portrét ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zmkcením pozadí zvýraznit objekt v popedí, napíklad tvá nebo kvtiny. Bílá prolínacka ( ) Roztmívání/stmívání s bílým efektem. Stmívání Roztmívání Bodový reflektor** ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zabránit pílisné blosti tváí postav, jez stojí v silném svtle. Vyuzijte uzitecné funkce Cerná prolínacka ( ) Roztmívání/stmívání s cerným efektem. Pláz** ( ) Stmívání Roztmívání Snímání zivých snímk moe nebo jezera. Sníh** ( ) Snímání jasných snímk zasnzené krajiny. * Pizpsobeno pro zaostení na objekty ve vtsí Chcete-li prolínání zrusit ped zahájením operace, stisknte [Vyp. ]. vzdálenosti. ** Pizpsobeno pro nezaostení na objekty v kratsí vzdálenosti. Poznámky Nastavení v rezimu nahrávání videoklip zmní na [Auto], i kdyz nastavíte [Portrét za soumr. ]. Nastavíte-li [Volba scény], nastavení [Vyvázení bílé] se zrusí. Tipy Stisknete-li tlacítko START/STOP, nastavení se zrusí. Miniatury videoklipu nahraného pomocí [Cerná prolínacka] mohou být obtízn rozeznatelné na obrazovce Prohlízení události nebo jiných obrazovkách. Samospous Stisknutím PHOTO zahajte odpocítávání. Chcete-li nahrávání zrusit, stisknte [Resetovat]. Aktivní Poskytuje silnjsí efekt SteadyShot. Standardní Zajisuje efekt SteadyShot a poizuje sirokoúhlé zábry za relativn stabilních podmínek nahrávání. Obsah Tipy Stejného výsledku dosáhnete stisknutím tlacítka PHOTO na bezdrátovém dálkovém ovladaci (str. [. . . ] Pouzití jiné baterie mze zpsobit pozár nebo výbuch. Obsah Vyuzijte uzitecné funkce Rejstík 10 CZ Rejstík Symboly 1080i/576i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 576i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 A Auto. vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 AVCHD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Doba nahrávání videoklip/ Symboly pocet ulozitelných fotografií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dodané soucásti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Dual Rec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kor. expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Krajina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Kvalita obr. /Velikost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Kvalita obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Obsah E Editace/Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Externí zaízení médií. . . . . . . . . . . . . . . . 62 L Language Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 90 Low Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 B Barevné televizní systémy. . . . . . . . 106 Baterie bezdrátového dálkového ovladace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Bezpecnostní opatení . . . . . . . . . . . . . 108 Bílá prolínacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Blesk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Blu-ray Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bod. Mení/Ostení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Bodové mení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Bodové ostení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Bodový reflektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 , , BRAVIA" Sync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 F FH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Formát. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-TD10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-TD10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag