Návod k použití SONY HDR-PJ380E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-PJ380E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-PJ380E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-PJ380E.


SONY HDR-PJ380E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5706 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-PJ380E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] • Přestřihněte připojovací kabel. Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškoďte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout. Klimatická třída SN N ST T SN-ST SN-T Teplota místnosti +10 °C až +32 °C +16 °C až +32 °C +16 °C až +38 °C +16 °C až +43 °C +10 °C až +38 °C +10 °C až +43 °C VÝSTRAHA Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem. Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo. Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místností! Oblast použití spotřebiče - v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídaní, - hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování, - při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě. Spotřebič se hodí výhradně ke skladování vína v domácím nebo podobném prostředí. využití Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. [. . . ] Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A. Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a  musí být lehce přístupná. Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek. Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý  / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku! Elektrická přípojka 29 Ovládací a kontrolní prvky Přesný bod doteku leží mezi symbolem a nápisem. Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se dá aktivovat dotekem odpovídajícího symbolu. Spotřebič zapnout a vypnout Zapnout Stisknout tlačítko On/Off, čímž se rozsvítí ukazatel teploty. Vypnout Podržet tlačítko On/Off cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne. Teplota se dá nastavit v jednotlivých přihrádkách nezávisle od sebe. Nastavení teploty 1 lačítko zapnutí/vypnutí (spotřebič zapnout a vypnout) t 2 lačítko ventilátoru t 3 lačítko vnitřní osvětlení zap. /vyp. t 4 isplej d 5 lačítko k aktivovaní nastavení teploty přihrádky t 6 lačítka nastavení teploty t 7 lačítko vypnutí alarmu t Ukazatel teploty Tyto symboly ukazují, která přihrádka je aktivní k nastavení teploty. Ukazatel teploty vrchní přihrádky Ukazatel teploty střední přihrádky Ukazatel teploty spodní přihrádky Symbol ukazuje, která přihrádka je aktivní. Zvýšit teplotu Stisknout Up-tlačítko. Zvolit s tlačítkem Zone přihrádku, ve které se má změnit teplota. - Prvním stisknutím tlačítka začne blikat ukazatel teploty. - Dalšími stisknutími tlačítka se změní nastavení teploty. Upozornění Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlostí. Ukazatel = Ukazatel = 31 Přídavné funkce Modus prezentace se dá aktivovat, aby se spotřebič prezentoval na výstavě nebo v prodejně jako v normálním provozu. Zapne-li se tento modus neúmyslně, pak se dá vypnout následujícím postupem. Chladící okruh je v tomto modusu mimo provoz! Modus prezentace Osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče následuje LED-osvětlením nahoře v patřičné přihrádce. Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevřou dveře. Vnitřní osvětlení zhasne cca 5 vteřin po zavření dveří. Bude-li svítit vnitřní osvětlení i při zavřených dveřích, pak stisknout tlačítko Light. Upozornění Tato funkce se týká osvětlení všech tří přihrádek. • Podržet stisknuté tlačítko Light a  současně nastavit tlačítky nastavení teploty osvětlení na světlejší nebo tmavší. Vnitřní osvětlení Ukazatel = Upozornění: světlost se změní ve všech přihrádkách. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M. Pozor Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům. Ukazatel = Chladící agregát se spustí. Spotřebič se nyní nachází v normálním pracovním režimu. Bezpečnostní zámek Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívat z bezprostřední blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. [. . . ] Oba nopky jistícího třmenu musí zcela zapadnout do označených otvorů kloubu. 3 • Hluk je příliš hlasitý, zkontrolujte, zda – spotřebič stojí pevně na podlaze, – vedle stojící nábytek nebo předměty mohou od běžícího chladícího agregátu přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukům proudění v chladícím okruhu se nedá zabránit. • Teplota není dostatečně nízká, zkontrolujte – nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". – zda teploměr vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-PJ380E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-PJ380E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag