Návod k použití SONY HANDYCAM HDR-PJ320E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HANDYCAM HDR-PJ320E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HANDYCAM HDR-PJ320E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HANDYCAM HDR-PJ320E.


SONY HANDYCAM HDR-PJ320E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5706 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HANDYCAM HDR-PJ320E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf. Nederlands 34-49 Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic product. Lees deze aanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. Français 50-65 Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Panasonic. [. . . ] Pokud chladničku delší dobu nebudete používat, odpojte ji od sítě. Dávejte také pozor na mezeru mezi dvířky mrazničky a chladničky, zejména pokud jsou oboje otevřeny současně. Při otevírání chladničky dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty v oblastech s “bodu přiskřípnutí”. Když napájecí zástrčku zapojíte do zásuvky, displej teplot začne blikat podle obrázku vpravo a spustí se chlazení uvnitř chladničky. Teploty zobrazované v této době nejsou skutečné teploty. Jakmile teplota v chladničce dosáhne 8 °C, mraznička dosáhne -12 °C a oblast pro zachování vitamínů 8 °C, Displej teplot přestane blikat a zobrazí skutečnou teplotu. Dosažení nastavených teplot trvá asi půl dne (při pokojové teplotě cca 32 °C, chladnička je prázdná a dvířka jsou zavřená). Skutečné teploty se mohou nezobrazit chvilku poté, co displej teplot přestane blikat. Umístěte potraviny do chladničky až poté, co ověříte, že je ochlazen prostor chladničky. Poznámky: • Chlazení může trvat déle v letních měsících nebo jindy, pokud je vyšší teplota v místnosti. • Zatímco bliká displej teploty, ozve se i alarm výstrahy na zvýšenoi teplotu. Při každém stisknutí tlačítka se blikající displej změní o jeden krok v sekvenci chladnička, mraznička a oblast pro zachování vitamínů. • Stiskem tlačítka zvednete teplotu, tlačítkem ji snížíte. 6 Displej přestane blikat a rozsvítí se, což znamená, že teploty jsou nastaveny. Poznámka: • Displej v 1 se obnoví, pokud žádné kroky neprovedete do cca 5 sekund během procesu nastavování. Poznámky: • Když teplotu nastavíte na 1 °C na delší období, některé potraviny mohou zmrznout. • V režimu dovolené se teplota nezobrazuje a teplotu nelze nastavit. Poznámka: • V úsporném režimu nelze teplotu nastavit. Mraznička Oblast pro Nastavte teplotu v oblasti zachování vitamínů. zachování vitamínů Můžete zvolit jakoukoli teplotu od 0 °C do 5 °C. Poznámky: • Když teplotu nastavíte od 0 °C do 1 °C na delší období, některé potraviny mohou zmrznout. 169 Česky Používání užitečných funkcí Tato chladnička je vybavena řadou užitečných funkcí pro konkrétní použití. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ovládací panel se rozsvítí. Displej funkcí začne blikat a znamená to, že lze nastavit funkce. [. . . ] V režimu dovolené kontrolka LED chladničky nesvítí. • Je chladnička zapnutá? Slyšíte zvuk po vypnutí kompresoru. Slyšíte zvuk poté, co jste otevřeli nebo zavřeli dveře. Slyšíte zvuk proudění vzduchu nebo vody po otevření dveří. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HANDYCAM HDR-PJ320E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HANDYCAM HDR-PJ320E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag