Návod k použití SONY HDR-HC9E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-HC9E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-HC9E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-HC9E.


SONY HDR-HC9E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2821 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-HC9E (3202 ko)
   SONY HDR-HC9E annexe 2 (3175 ko)
   SONY HDR-HC9E annexe 1 (2257 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-HC9E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-278-989-11(1) Prohlízení obrázk ve vysoké kvalit 8 Digital HD Video Camera Recorder Zacínáme 10 Návod k obsluze Záznam/ 19 pehrávání Pouzívání menu Kopírování/editace 38 63 72 77 89 HDR-HC9E Pouzívání pocítace esení problém Doplující informace Rychlý pehled 102 © 2008 Sony Corporation Ped prvním pouzitím Ped pouzitím pístroje si prosím pecliv pectte tento návod k obsluze a ponechejte si jej pro pípadné pouzití v budoucnu. Upozornní Pokud by statická elektina nebo elektromagnetické vlny zpsobily perusení penosu dat (selhání komunikace), restartujte aplikaci nebo odpojte a optovn zapojte komunikacní kabel (i. LINK atd. ). VAROVÁNÍ Abyste snízili riziko pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Nevystavujte baterie nadmrnému teplu, napíklad pímému slunecnímu záení atd. Pílis silný zvukový tlak ze sluchátek mze vést k poskození sluchu. Poznámka pro zákazníky ve státech uplatujících smrnice EU Výrobcem tohoto výrobku je spolecnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpecnost výrobku je spolecnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stuttgart, Nmecko. [. . . ] Pokud se pozadovaná polozka menu nezobrazuje, dotknte se / . 60min STBY Select the category. 0:00:00 END Pouzívání menu OK 2 Pro volbu kategorie menu se dotknte . 0:00:00 END a pak se dotknte OK 3 Dotknte se / pro výbr polozky menu a pak se dotknte t [YES] t . Polozka menu je pidána na konec seznamu. Pokracování , 61CZ Pizpsobení osobního menu (pokracování) Zrusení polozky menu 1 Dotknte se t [P-MENU SET UP] t [DELETE]. Pokud se pozadovaná polozka menu nezobrazuje, dotknte se / . 60min STBY Select button to delete. 0:00:00 END Uspoádání poadí polozek menu zobrazovaných v osobním (Personal) menu 1 Dotknte se MENU 1/3 DISP GUIDE SMOOTH SLWREC FADER t [P-MENU SET UP] t [SORT]. Pokud se pozadovaná polozka menu nezobrazuje, dotknte se / . SCENE SELECT TELE MACRO 2 Dotknte se polozky menu, kterou chcete pesunout. 2 Dotknte se polozky menu, kterou chcete zrusit. 60min DELETE STBY 0:00:00 Delete this from CAMERA-TAPE mode's P-MENU? 3 Pro pesunutí polozky menu na pozadované místo se dotknte . Budete-li chtít setídit více polozek, zopakujte kroky 2 az 4. . / 4 Dotknte se YES NO 5 Dotknte se [END] t 3 Dotknte se [YES] t b Poznámky · Není mozné smazat polozky [MENU] a [P-MENU SET UP]. . b Poznámky · Nelze pesunout polozku [P-MENU SET UP]. Obnovení výchozího nastavení osobního menu (Reset) Dotknte se t [P-MENU SET UP] t [RESET] t [YES] t [YES] t . Pokud se pozadovaná polozka menu nezobrazuje, dotknte se / . 62CZ Kopírování/editace Kopírování na videorekordér nebo DVD/HDD rekordér Pomocí síového adaptéru pipojte nejprve videokameru do elektrické zásuvky (str. Podívejte se rovnz do návod k obsluze pipojovaných zaízení. Pipojování k externím zaízením Zpsob pipojení a kvalita obrazu se bude lisit v závislosti na videorekordéru, DVD/HDD rekordéru a pouzitých konektorech. z Rady · [CONNECTGUIDE] doporucí odpovídající zpsob pipojení pro vase zaízení (str. : Smr signálu Videokamera Kabel i. LINK kabel (dodávané píslusenství) Externí zaízení Zaízení kompatibilní s HDV1080i* t Kvalita HD Kopírování/editace i. LINK kabel (dodávané píslusenství) AV zaízení se zásuvkou i. LINK t Kvalita SD Propojovací A/V kabel s S VIDEO (volitelné píslusenství) (Bílá) (Cervená) (Zlutá) Propojovací A/V kabel (dodávané píslusenství) (Zlutá) (Bílá) (Cervená) AV zaízení se zásuvkou S VIDEO t Kvalita SD AV zaízení se zásuvkami audio/ video** t Kvalita SD * Vyzadována zásuvka i. LINK, která je kompatibilní se specifikací HDV1080i. Podívejte se rovnz do návod k obsluze pipojovaných zaízení. ** Pokud budete tuto videokameru pipojovat k monofonnímu zaízení, zapojte zlutý konektor propojovacího kabelu A/V do videovstupu a bílý konektor (levý kanál) nebo cervený konektor (pravý kanál) do audiovstup na zaízení. Pokracování , 63CZ Kopírování na videorekordér, DVD/HDD rekordér atd. (pokracování) b Poznámky · Není mozné kopírovat obraz pomocí kabelu HDMI. · Zábry poízené ve formátu DV se budou kopírovat v kvalit SD (standardní rozlisení), bez ohledu na zapojení. *1 Videorekordér nebo DVD/HDD rekordéry musí být kompatibilní se specifikací HDV1080i. *2 Cásti zaznamenané ve formátu DV nelze kopírovat. *3 Cásti zaznamenané soucasn ve formátu DV a HDV nelze kopírovat. Zásuvky na videokamee Otevete kryt zásuvek a pipojte kabel. b Poznámky · Je-li [VCR HDV/DV] nastaveno na [AUTO] a signál se pepíná mezi formátem HDV a DV, dochází ke chvilkovému výpadku obrazu a zvuku. · Jsou-li pehrávac a rekordér obojí zaízení kompatibilní s HDV1080i, napíklad HDRHC9E, a propojené kabelem i. LINK, obraz bude v míst pauzy nebo zastavení a následném obnovení záznamu mírn neklidný nebo hrubý. · Nastavte [DISP OUTPUT] na [LCD PANEL] (výchozí nastavení) v pípad pipojení A/V kabelem (str. 60). HDV/DV A/V OUT 1 2 Pouzití kabelu i. LINK (dodávané píslusenství) Podle níze uvedené tabulky zvolte pozadovaná nastavení a provete píslusné zmny v menu. [. . . ] 53 Ploska ochrany proti zápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Pocet obrázk, které je mozno zaznamenat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pehrávání po jednotlivých snímcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 PORTRAIT (Mkký portrét). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-HC9E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-HC9E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag