Návod k použití SONY HDR-CX700VE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX700VE. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX700VE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX700VE.


SONY HDR-CX700VE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5203 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX700VE (1427 ko)
   SONY HDR-CX700VE (12644 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX700VE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Baterie mohou pi zaht vybuchnout. Bezpecnostn upozornn Fotoapart noste opatrn a dvejte na nj pozor Nepouzvejte fotoapart v blzkosti holavch nebo vbusnch plyn ci kapalin Nepouzvejte fotoapart v blzkosti paliv, holavin ani chemikli. Neukldejte ani nepensejte holav kapaliny, plyny ci vbusniny ve stejnm prostoru s fotoapartem a jeho pslusenstvm. Fotoapart nenamcejte a nenechte zvlhnout kapaliny mohou zpsobit vzn poskozen. Poskozen pstroje kapalinou vede ke ztrt zruky. Nevystavujte fotoapart pmmu slunci ani vysokm teplotm po dels dobu. [. . . ] (Vypnuto*, Zapnuto) 43 47 Snmn videa 47 48 41 Nastaven rozlisen a kvality Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [Fn] na fotoapartu v rezimu snmn. astaven rozlisen Pokud chcete ve snmku nebo videu zachytit vysokou rove detailu a vbornou kvalitu, je vhodn nastavit rozlisen na nejvyss hodnotu. Hlavn nevhodou je pomrn zvtsen souboru. Nastaven rozlisen videa 1 Stisknte [MENU] v rezimu snmn videa. 2 Vyberte Snmn 1 ( nkterou moznost. 1280 (16:9) 640 (4:3) 320 (4:3) 1) Velikost videa Nastaven rozlisen obrzku Vstup na HDTV Vstup na bznou televizi Nahrn a pouzit na webu 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 1) 2 Vyberte Snmn 1 ( nkterou moznost. Velikost snmku (pomr stran) 4592 3056 14M (3:2) 3872 2592 10M (3:2) 3008 2000 6M (3:2) 1920 1280 2M (3:2) 640 320 Velikost snmku Sprvn pouzit Tisk ve velikosti nejvse A1 Tisk ve velikosti nejvse A2 Tisk ve velikosti nejvse A3 Tisk ve velikosti nejvse A5 4592 2584 Vstup na HDTV nebo tisk ve velikosti A1 (16:9) (16:9) 3872 2176 Vstup na HDTV nebo tisk ve velikosti A3 (16:9) (16:9) 3008 1688 Vstup na HDTV nebo tisk ve velikosti A4 (16:9) (16:9) 1920 1080 Vstup na HDTV nebo tisk ve velikosti A5 (16:9) (16:9) 42 Nastaven rozlisen a kvality Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [Fn] na fotoapartu v rezimu snmn. astaven obrazov kvality snmku Pozen snmek lze ulozit ve formtech JPEG a RAW. K zskn snmku s vyss kvalitou je nutn zvsit velikost souboru. Nastaven kvality videa Zaznamenan videa jsou ulozena v normln nebo vysok kvalit. 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Snmn 1 ( 1) Kvalita nkterou moznost. SF F N RAW 1 V rezimu snmn stisknte tlactko [MENU]. 2 Vyberte Snmn 1 ( 1) Kvalita nkterou moznost. Normln Nastaven normln kvality HQ Nastaven vysok kvality Velmi jemn Jemn Normln RAW Nastaven velmi jemn kvality Nastaven jemn kvality Nastaven normln kvality RAW S. FINE RAW FINE RAW NORMAL Ulozen ve formtu RAW Ulozen obrazu ve velmi jemn kvalit a ve formtu souboru RAW Ulozen obrazu v jemn kvalit a ve formtu Jemn+RAW souboru RAW Ulozen obrazu v normln kvalit a ve formtu Normln+RAW souboru RAW V. jemn+RAW Snmky ve formtu souboru RAW jsou ukldny beze ztrty dat a velikost snmku je nastavena pouze na 14M(4592 x 3056). Nastaven jako vyvzen bl, kontrast, sytost a ostrost se v obrzku neprojevuj, jsou vsak ulozeny jako informace. Pokud chcete data formtu RAW ulozit jako soubory obrzk formtu JPEG nebo TIFF, pouzijte poskytovan program (SONY RAW Converter). (Pklad: SAM_9999. SRW) 43 Pouzit funkce samospoust Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [ ] na fotoapartu v rezimu snmn. Nastaven funkce samospoust 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Snmn 2 ( 3 2) Rezim snmn. Po vbru samospoust stisknte tlactko [Fn]. samospoust. Je mozn vybrat hodnotu nastaven samospoust v rozsahu 2 az 30 sekund. 2 4 Pomoc volice nebo tlactek [ / ] vyberte dobu Samospous 2 10 30 Zpt Zrusit 5 Snmek je pozen automaticky po nastaven dob po stisknut [Spoust]. Chcete-li funkci samospoust zrusit, znovu stisknte [ ] nebo [Spous]. 44 Pozen snmku ve tmavm prosted Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [Fn] na fotoapartu v rezimu snmn. Pouzit tlactka vysunut blesku Blesk je v provozu, pokud se stisknutm tlactka blesku oteve vestavn blesk. Pi nasazovn krytu objektivu mze kryt zastnit zblesk vestavnho blesku. Pokud pouzvte vestavn blesk, sejmte kryt objektivu. 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Snmn 2 ( [Fn]. 2) Blesk. 3 Po vbru pozadovan polozky stisknte tlactko 4 Nastavte mnozstv svtla blesku pomoc volice nebo tlactek [ / ]. Mnozstv svtla blesku lze upravit nejvse o 2 rovn. 1 Hodnota expozice s bleskem 0 -1 -2 +1 +2 Zobrazen rovn pravy svtla blesku Zrusit MENU Zpt 47 Zetody osten Zmna metody osten V zvislosti na objektu snmn lze nastavit nkolik metod osten. Zmna oblasti osten Zmnou oblasti osten vzhledem k poloze objektu lze podit jasn a vrazn snmek. 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2/ 2) 2 Vyberte Snmn 2 ( nkterou moznost. Jednotliv aut. tve 2) Oblast AF nkterou Je-li osten nastaveno namcknutm [Spoust], osten je pevn nastaveno v tto poloze. Upravte osten rucn pomoc prstence osten. Osten je nastaveno pimen vybran oblasti. Zobraz na celm displeji vsechna msta, v nichz je osten nastaveno sprvn. Zobraz na displeji oblasti, v nichz je osten nastaveno sprvn. Pouzitm ovldac pcky [AF/MF] lze osten upravit rucn. Pokud objektiv nedisponuje pepnacem AF/MF, osten lze v rezimu AF upravit rucn vbrem moznosti Rucn (MF). Pi rucn prav osten se obraz mze zdt rozmazan, pokud osten nen nastaveno sprvn. [ Jestlize pi fotografovn autoportrtu zazn AF autoportrt zvukov efekt, mzete zkontrolovat tv objektu. Dostupn moznosti se mohou lisit podle zvolenho rezimu snmn. Pokud je pepnac AF/MF na objektivu nastaven na MF, oblast AF nelze zmnit pomoc nabdky snmn. [. . . ] (V ppad normy NTSC: Auto*, 1080i, 720p, 480p) (V ppad normy PAL: Auto*, 1080i, 720p, 576p) Pokud pipojen pstroj HDTV nepodporuje vybran rozlisen, automaticky se pepne na nejblizs nizs rozlisen. Anynet+ (HDMICEC) Velikost HDMI Aktualizovat firmware Zobraz informace o verzi tla fotoapartu a objektivu a aktualizuje firmware. Firmware objektivu: Aktualizuje firmware objektivu. Firmware lze aktualizovat stazenm z webu www. samsungimaging. com. Zkuste aktualizovat firmware za pouzit pln nabit baterie nebo adaptru (volitelnho). Po upgradu firmwaru budou volby pizpsoben uzivatelem resetovny na vchoz hodnotu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX700VE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX700VE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag