Návod k použití SONY HDR-CX700E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX700E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX700E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX700E.


SONY HDR-CX700E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5203 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX700E (1427 ko)
   SONY HDR-CX700E (12644 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX700E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Baterie mohou pi zaht vybuchnout. Bezpecnostn varovn Nepouzvejte fotoapart v blzkosti holavch nebo vbusnch plyn ci kapalin Nepouzvejte fotoapart v blzkosti paliv, holavin ani chemikli. Neukldejte ani nepensejte holav kapaliny, plyny ci vbusniny ve stejnm prostoru s fotoapartem a jeho pslusenstvm. Bezpecnostn upozornn Pstroj udrzujte mimo dosah malch dt a zvat Fotoapart a vesker pslusenstv udrzujte mimo dosah malch dt a zvat. Pohybliv dly a pslusenstv mohou znamenat fyzick ohrozen. Fotoapart noste opatrn a dvejte na nj pozor Fotoapart nenamcejte a nenechte zvlhnout kapaliny mohou zpsobit vzn poskozen. Poskozen pstroje kapalinou vede ke ztrt zruky. 3 Nevystavujte fotoapart pmmu slunci ani vysokm teplotm po dels dobu. [. . . ] K zskn snmku s vyss kvalitou je nutn zvsit velikost souboru. Nastaven kvality videa Zaznamenan videa jsou ulozena v normln nebo vysok kvalit. 1 V rezimu snmn stisknte tlactko [MENU]. 1 2 51 V rezimu snmn stisknte [MENU]. Vyberte Snmn 1 ( 1) Kvalita nkterou moznost. SF F N 2 Vyberte Snmn 1 ( nkterou moznost. HQ 1) Kvalita Normln Nastaven normln kvality Velmi jemn Jemn Normln RAW Nastaven velmi jemn kvality Nastaven jemn kvality Nastaven normln kvality Nastaven vysok kvality RAW RAW S. FINE RAW FINE RAW NORMAL Ulozen ve formtu RAW Ulozen obrazu ve velmi jemn kvalit a ve formtu souboru RAW Ulozen obrazu v jemn kvalit a ve formtu Jemn+RAW souboru RAW Ulozen obrazu v normln kvalit a ve formtu Normln+RAW souboru RAW V. jemn+RAW Snmky ve formtu souboru RAW jsou ukldny beze ztrty dat a velikost snmku je nastavena pouze na 14M(4592 x 3056). Nastaven jako vyvzen bl, kontrast, sytost a ostrost se v obrzku neprojevuj, jsou vsak ulozeny jako informace. Pokud chcete data formtu RAW ulozit jako soubory obrzk formtu JPEG nebo TIFF, pouzijte poskytovan program (SONY RAW Converter). (Pklad: SAM_9999. SRW) Nastaven rozlisen a kvality edukce sumu Pomoc tto funkce lze snzit sum snmk. 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Uzivatelsk nastaven ( 1) Redukce sumu nkterou moznost. Vysok red. sumu ISO 52 Tato funkce snizuje sum, kter se mze objevit pi nastaven vysok citlivosti ISO (3200). Tato funkce snizuje sum pi dlouhch expozicch (vce nez 4 sekund). ppad je vyzadovn dals sumu cas pro zpracovn, kter je roven rychlosti zvrky potebn k pozen snmku. Jestlize je funkce Redukce sumu vypnuta, zaznamenan snmek mze obsahovat sum. Pouzit funkce samospoust Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [ ] na fotoapartu v rezimu snmn. Nastaven funkce samospoust 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Snmn 2 ( snmn. 2) Rezim 3 Po vbru samospoust stisknte 53 tlactko [Fn]. 4 Pomoc volice nebo tlactek [ / ] vyberte dobu samospoust. Je mozn vybrat hodnotu nastaven samospoust v rozsahu 2 az 30 sekund. 2 Samospous 2 10 30 Zpt Zrusit 5 Snmek je pozen automaticky po nastaven dob po stisknut [Spoust]. Chcete-li funkci samospoust zrusit, znovu stisknte [ ] nebo [Spous]. Pozen snmku ve tmavm prosted Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [Fn] na fotoapartu v rezimu snmn. Pouzit tlactka vysunut blesku Blesk je v provozu, pokud se stisknutm tlactka blesku oteve vestavn blesk. Rezimy automatick vysunut a rozsvcen blesku. Nastaven moznosti blesku Je-li snmek poizovn v tmavm prosted, mze bt kvli nedostatecnmu svtlu tmav. 2 Vyberte Snmn 2 ( 2) Blesk nkterou moznost. Vypnuto Inteligentn blesk Automatick Auto + cerven Vyrovnvac Vyrovnvac + cerven 1. Pi vyss hodnot ISO je tato mra reakce vyss, ve tmavm prosted lze tedy doshnout pirozenho snmku zvsenm hodnoty ISO. Snz se tak mra otes fotoapartu dky vyss rychlosti zvrky. 58 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Snmn 1 ( nkterou moznost. 1) ISO Cm vyss cslo ISO zvolte, tm bude snmek obsahovat vce sumu. Sum zpsoben vysokou citlivost ISO lze snzit pouzitm funkce redukce sumu. Dostupn moznosti nastaven ISO se mohou lisit podle zvolenho rezimu snmn. Tuto funkci lze vybrat pmo stisknutm tlactka [ISO] na fotoapartu v rezimu snmn. Zetody osten Zmna metody osten V zvislosti na objektu snmn lze nastavit nkolik metod osten. Priorita AF Pi pouzit automatickho osten neumozuje funkce Priorita AF oteven zvrky, pokud osten nen nastaveno sprvn. 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. 2 Vyberte Snmn 2 ( 2/ 2) AF nkterou moznost. Rezim 1 V rezimu snmn stisknte [MENU]. Pi drzen namcknut [Spoust] se osten osten prbzn nastavuje podle objektu. Rucn Jednotliv [Spoust], osten je pevn nastaveno v tto aut. osten Je-li osten nastaveno namcknutm nkterou moznost. Priorita AF Upravte osten rucn pomoc prstence osten. Pouzitm ovldac pcky [AF/MF] lze osten upravit rucn. Pokud objektiv nedisponuje pepnacem AF/MF, osten lze v rezimu AF upravit rucn vbrem moznosti Rucn (MF). Pi rucn prav osten se obraz mze zdt rozmazan, pokud osten nen nastaveno sprvn. [. . . ] Nainstalujte QuickTime Player 7. 6 s podporou MP4 (H. 264 (MPEG-4. AVC)). Pehrvejte videa v QuickTime Player. 114 Poctac odpojil fotoapart bhem penosu soubor. Nelze pehrvat videa v poctaci. Pouzit Codec Pack Full 1. Pehrvejte video v pehrvaci mdi (Media Player Classic nebo Windows Media Player 11). Nainstalujte QuickTime Player 7. 6 nebo K-Lite Codec Pack Full na Windows XP SP2 nebo novjs. V zvislosti na poctaci mze bt pehrvn videa perusovan. Technick daje fotoapartu Snmac obrazu Technick daje Typ CMOS Velikost 23, 415, 6 mm snmace Efektivn pocet cca 14, 6 megapixelu bod Celkov pocet cca 15, 1 megapixelu bod Barevn filtr Filtr primrnch barev RGB Zvit Samsung NX Pouziteln Samsung objektivy Typ Typ Typ Velikost Rozlisen Ziv nhled Typ Rozlisen Zobrazen rozsah Zvtsen Vzdlenost oka Nastaven dioptru Funkce Posun objektivu (zvis na objektivu) Super Sonic Drive AMOLED 3, 0 palce VGA (640480), 614k bod (PenTile) Zobrazen rozsah: cca 100 % EVF VGA (640480), 921k bod cca 100 % cca 0, 86 (APS-C, 50 mm, -1m ) cca 20, 2 mm cca -4. 0 +2, 0 m-1 Rucn ovldn jasu, rucn prava barev -1 Osten 115 Objektiv Zvrka Stabilizace obrazu Redukce prachu Displej Expozice Hledcek Technick daje Typ Kontrastn AF Bod osten Vbrov: 1bodov (voln vbr) Vcebodov: zkladn: 15bodov, detail: 35bodov Rozpoznvn tve: max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX700E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX700E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag