Návod k použití SONY HDR-CX560E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX560E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX560E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX560E.


SONY HDR-CX560E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5203 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX560E (1427 ko)
   SONY HDR-CX560E (12644 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX560E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NEVYSTAVUJTE PÍSTROJ DESTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNNÍ: POUZÍVEJTE POUZE DOPORUCENÉ PÍSLUSENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLN OMEZÍTE MOZNOST RUSENÍ. UPOZORNNÍ: POKUD PÍSTROJ NEPOUZÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRCKU ZE SÍOVÉ ZÁSUVKY. Síová zástrcka slouzí rovnz k odpojení zaízení od napájení. [. . . ] · Mze se stát, ze pro fotografie, které nebyly poízeny touto videokamerou, nebudete moci výez nastavit. 3 4 Stisknutím nastavte objednávku tisku. Chcete-li objednávku tisku zrusit, nastavte pocet kopií na 0. Zopakováním krok 2­4 oznacte dalsí fotografie pro objednávku tisku nebo dvojím stisknutím tlacítka FUNC. zavete nabídku. 5 Objednávky tisku Fotografie, které chcete vytisknout, mzete pedem oznacit a nastavit pro n pocet výtisk formou objednávky tisku. Pozdji mzete objednávky vytisknout po pipojení videokamery k tiskárn kompatibilní se standardem PictBridge ( 70). Objednávku tisku mzete nastavit az pro 998 fotografií. Nastavení objednávky tisku z indexového zobrazení Volby [INDIVIDUÁLNÍ SNÍMKY] Oteve se stejná obrazovka, která je popsaná v cásti Oznacení jednotlivých fotografií pro objednávku tisku ( 74). Pokracujte od kroku 3 uvedeného postupu a nastavte objednávku tisku. [VYB. SNÍMKY (PO 1KS)] Nastaví se objednávka tisku 1 kopie kazdé pedem vybrané fotografie (oznacené pomocí znaménka zaskrtnutí ). Viz Výbr záznam z indexového zobrazení ( 41). [ODEBRAT VSE] Odstraní se vsechny objednávky tisku. FUNC. Výbr fotografií pro tisk (Objednávka tisku) Zadejte objednávky tisku ped pipojením dodaného USB kabelu k videokamee. Oznacení jednotlivých fotografií pro objednávku tisku [ OBJ. TISKU] Pozadovaná volba FUNC. [ANO] [OK] 1 Otevete obrazovku pro výbr fotografií. V ostatních pípadech zmte pomr stran obrazu na televizoru rucn. CS 1 2 Vypnte videokameru a televizor. Podle Schémata pipojení ( 77) vyberte nejvhodnjsí pipojení pro vás televizor. Na televizoru: Jako videovstup vyberte stejnou zdíku, do níz zapojujete videokameru. Spuste pehrávání film nebo fotografií. 3 4 O pipojení HDMITM Pipojení HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ( ) je vhodné pro celkové digitální pipojení (videa i audia) jediným kabelem. Pi pipojení videokamery na HDTV zaízení s konektorem HDMI mzete pehrávat video a audio v nejvyssí kvalit. Nepropojujte jej s výstupním konektorem HDMI na externím zaízení, protoze by to mohlo poskodit videokameru. - Pi pipojení videokamery k monitorm DVI nelze garantovat ádnou funkcnost. - V závislosti na televizoru HDTV nemusí být správné pehrávání osobního videoobsahu s pipojením mozné. - Bhem pipojení videokamery k televizoru HDTV typem pipojení nebude v ostatních zdíkách zádný videovýstup. 79 Externí pipojení Ulození a zálohování nahrávek DLEZITÉ Pi pipojení videokamery k pocítaci: Nevstupujte do slozek a soubor ve videokamee ani je nemte a neodstraujte pímo z pocítace, protoze by to mohlo zpsobit trvalou ztrátu dat. Vzdy zálohujte své nahrávky na pocítaci a obnovujte soubory zálohované na pocítaci pouze pomocí dodaného softwaru ImageMixer 3. Zálohování nahrávek na pocítaci Filmy zaznamenávané touto videokamerou se ukládají na pevný disk nebo pamovou kartu. Protoze pamový prostor je omezen, své filmy pravideln zálohujte na pocítaci. PIXELA ImageMixer 3 SE Pomocí softwaru PIXELA ImageMixer 3 SE dodaného na disku CD-ROM mzete vybírat scény a zálohovat je na pevném disku pocítace. [. . . ] · Nejkratsí vzdálenost zaostení pi nejvtsím piblízení s TL-H37 je 3 m. · Kdyz je na videokamee nasazen telekonvertor, mze se pi pouzití blesku objevovat v obraze stín. Sirokoúhlý konvertor WD-H37 II S tímto konvertorem se ohnisková vzdálenost objektivu zmensí 0, 7krát, coz dovoluje vytváet dojem sirokoúhlé perspektivy pi interiérových a panoramatických zábrech. · Kdyz je na videokamee nasazen sirokoúhlý konvertor, mze se pi pouzití blesku objevovat v obraze stín. Sada filtr FS-H37U Tato sada filtr se skládá ze sedého ND filtru a z ochranného MC filtru pro obtízné svtelné podmínky. Kabel HTC-100 HDMI Pomocí tohoto kabelu pipojujte videokameru k externímu zaízení s úplným digitálním pipojením, tím dosáhnete maximální mozné kvality pehrávaných záznam. Tímto kabelem se penásejí videosignály i audiosignály. Videolampa VL-5 Umozuje poizovat krásn barevné nahrávky i na nedostatecn osvtlených místech. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX560E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX560E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag