Návod k použití SONY HDR-CX360E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX360E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX360E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX360E.


SONY HDR-CX360E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3026 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX360E (1140 ko)
   SONY HDR-CX360E (2939 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX360E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Klepnte zde Pírucka k produktu , , Handycam" HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-12(1) CZ Obsah Vyuzijte uzitecné funkce Rejstík Jak pouzívat dokument Pírucka k produktu , , Handycam" Pírucka k produktu , , Handycam" obsahuje podrobné informace o pouzití videokamery. Krom dokumentu Pírucka k produktu , , Handycam" si rovnz pectte Návod k pouzití (samostatný dokument). Informace o pouzití videokamery pipojené k pocítaci rovnz obsahuje Návod k pouzití a dokument , , PMB Help", který je nápovdou k dodanému softwaru , , PMB (Picture Motion Browser)". Obsah Rychlé vyhledávání informací Kliknutím na polozku na pravém okraji kazdé strany se pesunete na stranu odpovídající této polozce. Vyuzijte uzitecné funkce Kliknte zde. Polozky lze vyhledávat podle klícového slova pomocí funkce vyhledávání aplikace Adobe Reader. Tipy k pouzití aplikace Adobe Reader najdete v nápovd k aplikaci Adobe Reader. [. . . ] Vyp. Rusí samospous. Prolínacka Pechody mezi jednotlivými scénami lze ozivit níze uvedenými efekty. Pozadovaný efekt vyberte v rezimu [PIP. ] (roztmívání) nebo [NAHR. ] (stmívání). Chcete-li nahrávání zrusit, stisknte [Resetovat]. Bílá prolínacka ( ) Roztmívání/stmívání s bílým efektem. Tipy Stejného výsledku dosáhnete stisknutím tlacítka PHOTO na bezdrátovém dálkovém ovladaci (HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/PJ30E/ PJ30VE/PJ50E/PJ50VE) (str. Rejstík Stmívání Roztmívání Tele makro Tento rezim je vhodný pro snímání malých objekt, nap. Mzete rozostit pozadí, aby snímaný objekt vynikl. (Tele makro se také rusí, pokud pácku funkce zoom posunete smrem na stranu W. ) 1 CZ Zap. 36) se automaticky posune nahoru na stranu T (teleobjektiv) a umozní nahrávání objekt z malé vzdálenosti, a to: HDR-PJ10E/XR160E: Asi 44 cm HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE/ PJ50E/PJ50VE: Asi 25 cm HDR-PJ10E/XR160E: HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE/ Az 30násobek pvodní velikosti PJ50E/PJ50VE: Az 12násobek pvodní velikosti Obsah SteadyShot Mzete kompenzovat otesy kamery. Pouzíváte-li stativ (prodává se samostatn), SteadyShot] na [Vyp. ] nastavte funkci [ ( ), obraz pak vypadá pirozen. Zap. Je pouzita funkce SteadyShot. Poznámky Pi nahrávání vzdálených objekt mze být zaostování slozitjsí a mze trvat déle. Je-li automatické zaostení obtízné, zaostete rucn ([Ostení], str. ( ) Vyuzijte uzitecné funkce Není pouzita funkce SteadyShot. Digitální zoom Mzete vybrat maximální úrove piblízení. Nezapomete, ze kvalita obrazu se pi pouzití digitálního zoomu snizuje. SteadyShot Mzete kompenzovat otesy kamery. Pouzíváte-li stativ (prodává se samostatn), SteadyShot] na [Vyp. ] nastavte funkci [ ( ), obraz pak vypadá pirozen. Aktivní Poskytuje silnjsí efekt SteadyShot. Standardní Zajisuje efekt SteadyShot a poizuje sirokoúhlé zábry za relativn stabilních podmínek nahrávání. Pásmo zvtsení se zobrazí, pokud nastavíte maximální úrove zvtsení. Vyp. Vyp. Poznámky Zmníte-li nastavení [ SteadyShot], zmní se také odpovídajícím zpsobem zobrazovací pole. Pomocí funkce optického zoomu lze zvtsit obraz az na následující úrovn, pokud není funkce [ SteadyShot] nastavena na [Aktivní]. HDR-PJ10E/XR160E: Provádí se az 42násobné zvtsení. HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE/ PJ50E/PJ50VE: Provádí se az 17násobné zvtsení. HDR-PJ10E/XR160E: Provádí se az 350násobné digitální zvtsení. HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE/ PJ50E/PJ50VE: Provádí se az 160násobné digitální zvtsení. Rejstík 350× 160× CZ Poznámka Pomocí funkce optického zoomu lze zvtsit obraz az na následující úrovn, pokud není funkce [ SteadyShot] nastavena na [Aktivní]. HDR-PJ10E/XR160E: Az 30násobek pvodní velikosti HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE/ PJ50E/PJ50VE: Az 12násobek pvodní velikosti Detekce oblicej Videokameru lze nastavit tak, aby automaticky zjisovala obliceje. Navíc lze vybrat, které obliceje (dti nebo dosplí) bude videokamera detekovat pednostn. Automaticky upraví zaostení/barvu/ expozici pro vybranou tvá. [. . . ] Nkterá tlacítka na obrazovce LCD nelze vybírat pomocí ///. Rejstík 16 CZ Výmna baterie bezdrátového dálkového ovladace (HDR-CX360E/ CX360VE/PJ10E/PJ30E/PJ30VE/PJ50E/ PJ50VE) Stisknte a pidrzte poutko, vlozte nehet Vlozte novou baterii tak, aby strana + Zasute kryt baterie zpt na bezdrátový Obsah do mezery a sejmte kryt baterie. smovala nahoru. dálkový ovladac tak, aby zaklapnul. Karta VAROVÁNÍ Baterie mze pi nesprávném zacházení explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte a nevhazujte ji do ohn. Vyuzijte uzitecné funkce Pokud se lithiová baterie vybije, mze se zmensit operacní rádius bezdrátového dálkového ovladace, píp. V takovém pípad vymte baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX360E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX360E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag