Návod k použití SONY HANDYCAM HDR-CX320E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HANDYCAM HDR-CX320E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HANDYCAM HDR-CX320E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HANDYCAM HDR-CX320E.


SONY HANDYCAM HDR-CX320E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5706 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HANDYCAM HDR-CX320E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 28 Fotografování s vlastním nastavením Režim [Program AE]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dotyk displeje a záznam (Funkce Exponovat dotykem). . . . . . . . . . . . . 32 Dotyk displeje a nastavení ostření a expozice (Funkce Dotykové AF/AE). Fotografování s automatickým nastavením Režim [Inteligentní aut. ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] GPS] nastavena na [OFF] ••Pokud byla položka [Režim letadlo] nastavena na [ON] a fotoaparát byl vypnutý (→164) ••Pokud byl vyjmut akumulátor Stanovení polohy lze zrychlit, jestliže si pomocí aplikace „GPS Assist Tool“ do fotoaparátu stáhnete pomocná data GPS. (→169) - 160 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Používání funkce GPS k záznamu místa pořízení snímku ■■ Informace, které se zaznamenávají do snímků Poté, co fotoaparát úspěšně stanovil polohu, do statických snímků a videosekvencí se zaznamenají následující informace*. ••Informace o lokalitě (zeměpisná šířka a délka) ••Informace o názvu místa (země/region, provincie/stát, město/okres/kraj, město/obec, význačný bod) *  Zaznamenají se pouze informace zjištěné v době zahájení záznamu. Informace se navíc zaznamenají do videosekvencí AVCHD, které mají na ikoně videosekvence označení kvality videosekvence bez [   ]. (→126) Během přehrávání snímků zaznamenaných s informacemi o lokalitě nebo o názvu ●● místa se zobrazí symbol (informace o lokalitě) a/nebo (informace o názvu místa). Informace o lokalitě a názvu místa se nezaznamenávají u snímků, které jsou ●● pořízeny v době, kdy je zobrazena ikona výsledku stanovení polohy . (Protože snímky nemají žádné informace o lokalitě, funkci [Upravit data GPS] (→166, 167) nelze spustit. ) Informace o lokalitě se zaznamená pouze pro snímky pořízené bezprostředně po ●● úspěšném stanovení polohy (dokud se nezobrazí informace o názvu místa). I když se stanovení polohy během záznamu nezdařilo, záznam informace o lokalitě může proběhnout později, jakmile bude stanovení polohy dostupné. ••Během přehrávání lze informaci o názvu místa přidat do snímků pořízených pouze s informací o lokalitě. ■■ Informace o názvu místa Nejvhodnější název místa se zobrazí pro informaci o poloze vyhledáním názvů míst a význačných bodů z databáze fotoaparátu na základě zeměpisné šířky a délky získané stanovením polohy. (V některých případech se název nejbližšího místa nebo význačného bodu nemusí zobrazit. ) ••I když bylo stanovení polohy úspěšné, pokud nebyl vhodný název místa nebo význačného bodu v databázi fotoaparátu nalezen, zobrazí se [---]. I když se zobrazí [---], v některých případech lze informace o názvu místa vybrat pomocí funkce [Vybrat oblast GPS]. Pokud význačný bod, který požadujete, nelze zvolit pomocí položky [Vybrat oblast GPS], proveďte před pořízením snímku operaci [Význačný bod] (→182) nebo po pořízení snímku operaci [Upravit název místa]. (→167) - 165 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Změna zaznamenané informace GPS [Upravit místo] Informaci o lokalitě (zeměpisná šířka a délka) zaznamenanou ve statických snímcích a videosekvencích lze upravit. ••Při úpravě informace o lokalitě bude informace o názvu místa odstraněna. Příprava: Před úpravou informace o lokalitě pomocí mapových dat nezapomeňte zkopírovat mapová data z přiloženého disku na paměťovou kartu. (→180) Z menu [Přehrávání] nebo [Mapa] vyberte položku [Upravit data GPS] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte položku [Upravit místo] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte metodu úpravy a stiskněte [MENU/SET] [Místo na mapě] [Použít jiný snímek] [Opakovat] Místo fotografování zobrazte ve středu a stiskněte [MENU/SET] Vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET] Místo fotografování zobrazte ve středu a stiskněte [MENU/SET] Zobrazí se informace o lokalitě, která byla upravena naposledy. ••O operacích s mapou (→175) ••Objeví se stránka pro potvrzení. Informace o lokalitě s pozicí zadanou na mapě se může od skutečných souřadnic ●● zeměpisné šířky a délky lišit. - 166 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Změna zaznamenané informace GPS [Upravit název místa] Název místa nebo význačného bodu zaznamenaný ve snímku lze upravit. Z menu [Přehrávání] nebo [Mapa] vyberte položku [Upravit data GPS] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte snímek a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte [Upravit název místa] a stiskněte [MENU/SET] Kurzorovým tlačítkem vyberte metodu úpravy a stiskněte [MENU/SET] [Kandidát] [Přímé] [Opakovat] Vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte [MENU/SET]  ezi kandidáty vyberte název místa nebo význačného bodu a M stiskněte [MENU/SET] Vyberte položku, kterou chcete upravit, a stiskněte [MENU/SET] Vložte znaky (Vkládání textu (→114)) Zobrazí se informace o lokalitě, která byla vybrána nebo vložena naposledy. ••Objeví se stránka pro potvrzení. Chcete-li informaci o názvu místa přepsat, vyberte [Ano]. Názvy míst a význačné body podřízené upravovanému názvu místa budou ●● odstraněny (pokud například upravujete údaje [Okres], budou odstraněny údaje [Obec/Město] a [Význačný bod]). Pokud bude pod položkou Můj význačný bod (→182) zvolen název význačného bodu, ●● informace o názvu místa kromě názvů význačných bodů budou odstraněny. Snímky pořízené digitálním fotoaparátem Panasonic (LUMIX), který podporuje ●● záznam GPS a byl uveden na trh před rokem 2010, nelze upravit. - 167 - VQT4T24 Funkce GPS a mapové funkce DMC-TZ40 DMC-TZ41 Nastavení času pomocí GPS Nastavení [Nastavit hodiny] fotoaparátu lze automaticky aktualizovat pomocí údajů data a času obsažených v rádiových signálech GPS. Pokud se ze své domovské oblasti přesunete do jiného časového pásma a stanovení polohy proběhne úspěšně, fotoaparát automaticky nastaví čas podle místního času. Z menu [Nastavení] vyberte položku [Automat. [. . . ] 2.  edistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions R and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3.  ll advertising materials mentioning features or use of this software must display the following A acknowledgement: “This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft. com)  ” The word ‘cryptographic’ can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-). 4. f you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory I (application code) you must include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft. com)  ” THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HANDYCAM HDR-CX320E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HANDYCAM HDR-CX320E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag