Návod k použití SONY HDR-CX110E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-CX110E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-CX110E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-CX110E.


SONY HDR-CX110E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2420 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-CX110E (2636 ko)
   SONY HDR-CX110E annexe 1 (5528 ko)
   SONY HDR-CX110E (4958 ko)
   SONY HDR-CX110E (2899 ko)
   SONY HDR-CX110E annexe 4 (2791 ko)
   SONY HDR-CX110E annexe 3 (2856 ko)
   SONY HDR-CX110E annexe 2 (2658 ko)
   SONY HDR-CX110E annexe 1 (2303 ko)
   SONY HDR-CX110E ANNEXE 5 (2517 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-CX110E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-170-894-13(1) Obsah 9 12 20 40 49 58 80 103 Zacínáme Záznam/pehrávání Správné pouzívání videokamery Ukládání obraz pomocí externího zaízení Nastavení videokamery HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digitální videokamera s vysokým rozlisením Doplující informace Pírucka k produktu , , Handycam" Rychlé odkazy 2010 Sony Corporation Ctte jako první Dodané soucásti Císla v závorkách ( ) pedstavují dodané mnozství. Napájecí adaptér (1) Napájecí kabel (1) Komponentní A/V kabel (1) Pipojovací kabel A/V (1) Kabel USB (1) Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1) CD-ROM , , Handycam" Application Software (1) , , PMB" Pírucka Polozky nabídky, panel LCD a objektiv Polozka zobrazená v sedé barv není za stávajících podmínek nahrávání ci pehrávání k dispozici. Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce pesné technologie, díky níz lze efektivn vyuzít více nez 99, 99 % pixel. Pesto se mze stát, ze se na obrazovce LCD budou neustále zobrazovat drobné tmavé nebo svtlé body (bílé, cervené, modré nebo zelené). [. . . ] Poté si budete moci uzít snadné obsluhy , , Handycam". Tipy Pokud je pipojeno externí pamové zaízení, zobrazí se zvlástní nabídka MOJE MENU. 59 CZ Pouzití OPTION MENU OPTION MENU se zobrazuje podobn jako místní nabídka v pocítaci pi klepnutí pravým , mzete pouzívat tlacítkem mysi. Zobrazí se polozky nabídky, které lze zmnit v kontextu. Klepnte na pozadovanou kartu polozku, u které se má zmnit nastavení. Po dokoncení nastavení klepnte na Poznámky Sed zobrazené polozky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud pozadovaná polozka není na obrazovce, klepnte na jinou kartu. (Jiná karta nemusí být k dispozici. ) Karty a polozky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/pehrávání, kterou videokamera v dané chvíli provádí. 0 CZ Seznamy nabídek Kategorie (RUCNÍ NASTAVENÍ) 63 63 64 65 65 65 65 65 66 66 Kategorie (PEHRÁVÁNÍ) 29 32 32 33 47 33 34 26 72 VÝBR SCÉNY PROLÍNACKA VYVÁZ. BÍLÉ BOD. M. /OST. BOD. MENÍ BOD. OSTENÍ EXPOZICE OSTENÍ TELE MACRO PLYN. POM. NAH VISUAL INDEX ZOBR. OBRAZ DATOVÝ INDEX FILMOVÁ CÍVKA TVÁE SEZNAM PREZ SCÉNÁ NAS. PEHRÁVÁNÍ NAST. / DATOVÝ KÓD Kategorie (NAST. SNÍMÁNÍ) 26 26 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 NAST. STEADYSHOT PEDSÁDKA LOW LUX DETEKCE TVÁE NASTAV. PRIORITY DETEKCE ÚSMVU ÚSMV - CITLIVOST NAS. NAHR. -ZVUK ZOOM MIKROFONU REFER. ÚR. MIK NAS. NAHR. -DALSÍ DIGIT. ZOOM AUT. PROTISVTLO X. V. COLOR VÝBR SÍKY Kategorie (STH) 40 40 35 35 41 41 42 43 45 45 KOPÍROVAT 45 46 46 PIDAT PIDAT dle 46 47 47 47 48 ODSTRANIT ODSTRANIT ODSTRANIT SMAZAT SCÉNÁ SMAZAT SMAZAT VSE OCHRANA OCHRANA OCHRANA ROZDLIT ZACHYTIT FOTO*1*2*4 KOPÍROVAT FILM*1*2 KOP. dle výbru KOPÍR. dle data VSE KOPÍROVAT VSE/ Nastavení videokamery Kategorie (NASTAV. PRO FOTO) 71 71 71 KOPÍROVAT FOTO*1*2 KOPÍR. dle výbru KOPÍR. dle data UPRAVIT SEZNAM PIDAT/ SAMOSPOUS VELIK. OBR. C. SOUBORU PIDAT dle data/ data SMAZAT/ SMAZAT VSE/ PESUNOUT/ SMAZAT SMAZAT VSE PESUNOUT 1 CZ Kategorie (DALSÍ) 55 55 55 Návod k pouzití 37 35 35 74 PIPOJIT USB PIPOJIT USB*1 PIPOJIT USB*2 PIPOJIT USB VYPÁLIT DISK PRV. PIPOJ. TV NÁSTROJ HUDBA*3 VYPRÁZD. HUDBU STÁHNOUT HUDBU INFORM. O BATERII NAST. HOD/ JAZ NAST. HODIN NAST. PÁSMA LETNÍ CAS NAST. JAZYKA NAST. NAPÁJENÍ AUT. VYPN. ZAPN. POMOCÍ LCD DALSÍ NASTAVENÍ REZIM DEMO KALIBRACE OVLÁDÁNÍ HDMI SNÍMAC PÁDU*2 17 17 74 74 74 74 84, 88 84, 88 84, 88 *1 HDR-CX116E/CX150E/CX155E *2 HDR-XR150E/XR155E *3 HDR-CX110E/CX150E/XR150E *4 HDR-CX110E 15 78 78 78 78 78 79 99 79 79 Kategorie (SPRÁVA MÉDIA) NASTAVENÍ MÉDIA NAS. MÉDIA - FILM*1*2 NAS. MÉDIA - FOTO*1*2 INFO O MÉDIU FORMÁT. MÉDIUM INTERNÍ PAM*1 HDD*2 PAMOVÁ KARTA*1*2 OPRAVIT DATAB. O. INTERNÍ PAM*1 HDD*2 PAMOVÁ KARTA*1*2 Kategorie (OBECNÁ NASTAV. ) 31, 76 76 76 76 76 76 77 77 77 78 NAST. ZVUK. /ZOBR HLASITOST ZVUKY JAS LCD PODSVÍC. LCD BARVA LCD NAST. ZOBRAZENÍ NASTAV. VÝSTUPU TYP TV KOMPONENTNÍ ROZLISENÍ HDMI VÝSTUP ZOBR. 2 CZ RUCNÍ NASTAVENÍ (polozky nastavení podmínek scény) Viz , , Pouzití nabídek" (str. BODOVÝ REFL. ** ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zabránit pílisné blosti tváí postav, jez stojí v silném svtle. VÝBR SCÉNY Obrazy mzete efektivn nahrávat v nejrznjsích situacích. AUTO Nahrává obrazy s prmrnou kvalitou obrazu bez funkce [VÝBR SCÉNY]. PLÁZ** ( ) Snímání zivých snímk moe nebo jezera. SNÍH** ( ) Snímání jasných snímk zasnzené krajiny. * Pizpsobeno pro zaostení na objekty ve vtsí ** Pizpsobeno pro nezaostení na objekty SOUMRAK* ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat setmlou atmosféru vzdáleného okolí za soumraku. vzdálenosti. v kratsí vzdálenosti. VÝ. /ZÁP. SLUNCE* ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zachovat atmosféru scén pi západu ci východu slunce. Poznámky Nastavíte-li [VÝBR SCÉNY], zrusí se tím nastavení [VYVÁZ. BÍLÉ]. PROLÍNACKA Pechody mezi jednotlivými scénami lze ozivit níze uvedenými efekty. Pozadovaný efekt vyberte v rezimu [PIP. ] (roztmívání) nebo [NAHR. ] (stmívání). VYP Efekt není pouzíván. OHOSTROJ* ( ) Snímání efektních snímk ohostroje. Nastavení videokamery KRAJINA* ( ) Jasn snímá vzdálené objekty. Toto nastavení také zabrání tomu, aby videokamera zaostila na okenní sklo nebo kovové pletivo mezi videokamerou a objektem. BÍLÁ PROL. Roztmívání/stmívání s bílým efektem. Stmívání Roztmívání PORTRÉT (jemný portrét) ( ) Toto nastavení vyberte, chcete-li zmkcením pozadí zvýraznit objekt v popedí, napíklad tvá nebo kvtiny. 3 CZ CERNÁ PROL. Roztmívání/stmívání s cerným efektem. UVNIT () Vyvázení bílé se nastaví tak, aby bylo vhodné pro následující podmínky natácení: Uvnit Scény z vecírku nebo studia, kde se rychle mní svtelné podmínky Osvtlení svtly ve studiu nebo sodíkovými lampami ci barevnými zárovkami Stmívání Roztmívání Chcete-li prolínání zrusit ped zahájením operace, stisknte [VYP]. 1 STISKEM ( ) Tipy Stisknete-li tlacítko START/STOP, efekt se zrusí. Videoklip nahraný pomocí funkce [CERNÁ PROL. ] mze být spatn vidt na obrazovce VISUAL INDEX. VYVÁZ. BÍLÉ (vyvázení bílé) Vyvázení barev mzete upravit podle typu osvtlení nahrávaného prostedí. Vyvázení bílé bude upraveno podle okolního svtla. Zamite videokameru na bílý objekt, napíklad list papíru tak, aby vyploval celý obraz a byl osvtlen stejn jako nahrávaná scéna. Po nastavení vyvázení bílé a Rychle bliká ulození do pamti indikátor pestane blikat. Poznámky V prostedí s bílými záivkami nebo záivkami se studeným bílým svtlem nastavte [VYVÁZ. BÍLÉ] na [AUTO] nebo upravte barvu pomocí [1 STISKEM]. [. . . ] Pectte si soubor , , license1. pdf " ve slozce , , License" na disku CD-ROM. Zde najdete licence (v anglictin) k softwaru , , C Library", , , Expat", , , zlib", , , libjpeg", , , dtoa" a , , pcre". Pouzitý software GNU GPL/LGPL Videokamera obsahuje software, který podléhá licenci GNU General Public License (dále jen , , GPL") nebo GNU Lesser General Public License (dále jen , , LGPL"). V rámci této licence máte právo pístupu ke zdrojovému kódu tchto softwarových program, na jeho úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL. Ke stazení pouzijte následující adresu URL. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-CX110E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-CX110E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag