Návod k použití SONY HDR-AX2000E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY HDR-AX2000E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY HDR-AX2000E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY HDR-AX2000E.


SONY HDR-AX2000E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21092 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY HDR-AX2000E (8660 ko)
   SONY HDR-AX2000E (3141 ko)
   SONY HDR-AX2000E annexe 1 (8671 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY HDR-AX2000E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jsou to tyto: Windows XP Intel® Pentium® nebo AMD® Athlon® 1, 8 GHz nebo vyssí (doporucujeme 2, 4 GHz) 512 MB RAM (doporucujeme 1 GB) Windows Vista (doporucujeme 32bitovou verzi) Vyzadován procesor Intel® Pentium® HT nebo AMD® Athlon® 2, 4 GHz nebo 1, 6 GHz s dvma jádry 1 GB pro systém Vista (doporucujeme 2 GB) 4. Test grafického systému Aplikace Studio a Studio Plus pouzívají grafický procesor (GPU) na grafické kart ke zpracování a pehrávání videozáznam v reálném case, takze jsou vysoce závislé na grafickém hardwaru i na verzi ovladace zobrazení. Pi prvním spustní aplikace Studio jsou zkontrolovány funkce grafické karty a ovladace. V nkterých pípadech se mze zobrazit pokyn k aktualizaci ovladace monitoru nebo grafické karty. [. . . ] Pi úpravách formátu AVCHD má na výkon systému vtsí dopad slozitost projektu. Pi práci s projekty AVCHD mjte na pamti následující body: a. Pi importování klip AVCHD do alba se budou náhledy renderovat pomaleji nez náhledy z jiných kodek SD a HD. Pi pidávání pechod mezi klipy AVCHD se náhled nemusí zobrazit, dokud nebude dokonceno renderování (vykreslování) na pozadí. Pi pidávání efektu obrázek v obrázku (pomocí pekryvné stopy) se náhled nemusí zobrazit, dokud nebude dokonceno renderování (vykreslování) na pozadí. V okn náhledu se mze zobrazit vykicník, který znamená, ze renderování (vykreslování) na pozadí jest nebylo dokonceno. Pi vytváení DVD doporucujeme NEPOUZÍVAT pohyblivá pozadí v nabídkách nebo náhledech kapitol DVD. Doporucená délka projektu ve formátu AVCHD je 20 minut. Pi vypalování projekt AVCHD na disk DVD je jediný výstupní formát HD- DVD. Podpora formátu Blu-Ray bude k dispozici v dalsích verzích aplikace Studio. I kdyz aplikace Studio podporuje casovou osu rzných formát (SD, MPEG2, DV, . . . ), v projektech AVCHD se nedoporucuje. Dlezité upozornní týkající se pehrávání disk AVCHD: Nevkládejte disky AVCHD do zádného zaízení, které nepodporuje standard AVCHD. Podpora videokamer se standardem HDV, DV a Digital 8 Pokud se po pepnutí do rezimu nahrávání zobrazí chybová zpráva aplikace Studio, bude mozná nutné nastavit systém Windows takovým zpsobem, aby byla videokamera podporována. Ve Správci zaízení systému Windows vyberte zaízení adic sbrnice 1394 (hostitelský adic IEEE 1394 kompatibilní se standardem OHCI) a klepnte na tlacítko Vlastnosti. Zaskrtnte polícko Pracovat s nekompatibilními zaízeními. Pokud je videokamera pipojena, mla by být nyní systémem Windows rozpoznána a mly by být nacteny odpovídající ovladace digitální videokamery. Pekódování standardu DV na MPEG pi nahrávání Pekódování standardu DV na MPEG pi nahrávání je závislé na rychlosti procesoru a nebude pravdpodobn mozné u procesor pracujících na frekvenci nizsí nez 2 GHz. Vynechání snímk pi nahrávání Pi nahrávání videa se v okn pehrávace zobrazuje cítac vynechaných snímk. Pokud tento cítac zobrazuje jinou hodnotu nez nulovou, znamená to, ze budou nkteré snímky ve videu chybt. Vysoký pocet vynechaných snímk bude mít za následek spatnou kvalitu výstupu obrazu a zvuku (trhané video). K vynechání snímk mze dojít z dvodu nedostatecného výkonu pocítacového systému, který obvykle souvisí s výkonem pevného disku nebo grafiky. Pokud k vynechání snímk v systému dochází z dvodu nedostatecného výkonu grafiky, mzete tento problém vyesit tím, ze pi nahrávání vypnete náhled videa. Pejdte v aplikaci Studio k nabídce Nahrávání a dezaktivujte moznost Náhled pi nahrávání. [. . . ] Disky SVCD a sirokoúhlý formát 16:9 Specifikace disk SVCD nepodporuje video ve formátu 16:9. Chcete-li zakódovat video do formátu 16:9 a zapsat je na disk SVCD, zmte rucn pomr stran zobrazovacího zaízení, aby se materiál zobrazil ve správném sirokoúhlém formátu. Rozdíly oproti verzi 9 aplikace Studio a Studio Plus Nkteré moznosti a funkce aplikace Studio a Studio Plus verze 9 jsou oproti verzi 11 odlisné nebo nejsou touto verzí podporovány: · SmartCapture ­ Náhled kvality záznamu není podporován. · · · Volba Export na pásku/Otevít soubor není podporována. V pípad výstupu souboru na pásku je teba soubor importovat na casovou osu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY HDR-AX2000E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY HDR-AX2000E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag