Návod k použití SONY DVP-SR750H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-SR750H. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-SR750H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-SR750H.


SONY DVP-SR750H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3243 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-SR750H QUICK START GUIDE (800 ko)
   SONY DVP-SR750H (304 ko)
   SONY DVP-SR750H QUICK START GUIDE (800 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-SR750H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Oznacení výrobku symbolem peskrtnuté popelnice znamená, ze výrobek vyhovuje evropské smrnici 2002/96/EC. Informujte se o místních pedpisech a systému oddleného sbru elektrického a elektronického odpadu. Pi likvidaci nepotebného výrobku postupujte podle místních pedpis a nevyhazujte jej do bzného domácího odpadu. Správný zpsob likvidace snízí negativní dopad na zivotní prostedí a lidské zdraví. LASER Typ polovodicový InGaAlP (DVD) AlGaAs (CD) Vlnová délka 658 nm (DVD 790 nm (CD) Výstupní výkon 30 mW (DVD+RW zápis) 1, 0 mW (DVD ctení 1, 0 mW (CD ctení) Sbíhavost 84°(DVD) paprsku 61° (CD) Tento výrobek pouzívá technologii ochrany autorských práv, která je pedmtem US patent a dalsích práv k dusevnímu vlastnictví. [. . . ] 4 Opakovaným stiskem B zobrazte nabídky { TITLES } a {INFO }. HDD TITLES ABC 28. 02. 2005 13:01:00 EFG 31. 03. 2005 40:22:00 INFO 13:01:00 HQ 28. 02. 2005 (oznaceného ) z HDD se vsechny vlastnosti (skryté kapitoly apod. ) penásejí. Budou se pehrávat pouze povolené kapitoly. 6 Nahrávání spustíte dalsím stiskem c Na displeji rekordéru se objeví , , HDD zeleného tlacítka pro { START }. c Pokud bhem kopírování z HDD dojde k jakémukoli perusení procesu (nap. výpadek napájení), zpravidla to vede k necitelnému disku DVD. z Operaci mzete zrusit stiskem zlutého c Stiskem INFO vyvoláte barevné DELETE COPY CHILD LOCK PROTECT tlacítka pro { CANCEL }. moznosti ve spodní cásti obrazovky. Uzitecné tipy: ­ V nkterých pípadech se vám nemusí podait pidat záznam na disk DVD, který obsahuje záznamy z jiných rekordér. ­ Pokud není nov nahraný titul z HDD dostupný pro kopírování, vypnte a zapnte rekordér, záznam se obnoví. ­ Pokud se vám nedaí pizpsobit titul z HDD na disk DVD, rozdlte nechtné cásti do více titul. Viz cást , , Úpravy videa" v návodu. Úpravy záznam na discích DVD jsou popsány na str. 70~74. 5 Pomocí v V vyberte titul, který chcete kopírovat a stisknte zelené tlacítko pro { COPY }. c Zobrazí se informace o vytváení kopie disku. +RW Making Disc copy Available space Archiving Time 3 hr 03 min 19 min ERASE DISC START CANCEL Tipy: Ped nahráváním se ujistte, ze je na DVD disku dostatek místa. Ped pehráváním disk DVD±R v jiném pehrávaci je nutné uzavení disku (finalizace), viz str. c Zobrazí se nabídka obsahu. HDD TITLES ABC 28. 02. 2005 13:01:00 EFG 31. 03. 2005 40:22:00 INFO 13:01:00 HQ 28. 02. 2005 Recording Date Alphabetical Delete Order Protected Genre Last Played ABC 28. 02. 2005 13:01:00 EFG 31. 03. 2005 40:22:00 DELETE COPY CHILD LOCK PROTECT 2 Pomocí v V vyberte titul. 3 Stiskem barevného tlacítka odpovídající barvy na ovladaci pouzijte funkci zobrazenou ve spodní cásti nabídky. { DELETE } Cervené tlacítko ­ Vymaze zvolený titul z pevného disku. { COPY } Zelené tlacítko ­ Zkopíruje vybraný titul z pevného disku na disk DVD. { CHILDLOCK } / { CHLD UNLCK } Zluté tlacítko ­ Zamyká a odemyká zvolený titul pro sledování. Pro pehrávání zamcených titul/disk je vyzadován ctymístný kód pro odemcení (viz str. { PROTECT } / { UNPROTECT } Modré tlacítko ­ Nastavení/potlacení ochrany titulu proti úpravám a náhodnému smazání. 3 Pomocí v V vyberte z následujících mozností tídní. { Recording Date } Zobrazí tituly podle data poízení. { Alphabetical } Tídí tituly v abecedním poadí. { Delete Order } Pokud je na disku HDD málo místa, tídí tituly podle poadí ke smazání. { Protected } Tídí tituly podle ochrany proti smazání. [. . . ] Titul: Nejdelsí cást zvukových a obrazových dat na obrazovém disku DVD. Kazdému titulu je piazeno císlo, podle nhoz je mozno jej vyhledat. Uzavení (finalizace): Proces, který umozní pehrávání nahraných disk DVD±R nebo CD-R v jiných pehrávacích. Po uzavení se disk stane pístupným pouze pro ctení a není na nj jiz mozné nahrávat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-SR750H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-SR750H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag