Návod k použití SONY DVP-SR350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-SR350. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-SR350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-SR350.


SONY DVP-SR350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2969 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-SR350 QUICK START GUIDE (729 ko)
   SONY DVP-SR350 QUICK START GUIDE (729 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-SR350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] To je Philips `Premium Home Service', nás závazek vci vám. Tato sluzba je zdarma a vztahuje se na vsechny DVD rekordéry Philips v zárucní dob Philips. Více informací získáte od nasich zástupc na lince Philips Consumer Care Helpline. * Telefonní císlo centra zákaznické péce spolecnosti Philips ve své zemi najdete na zadní stran tohoto manuálu. Ped telefonátem na centrum zákaznické péce spolecnosti Philips si pipravte císlo modelu, sériové císlo a datum nákupu produktu. Magyarország Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a Philips DVD-felvev készülékét választotta! [. . . ] Pístup k nabídce disku Stisknte tlacítko DISC na dálkovém ovládání. Chcete-li vybrat pedcházející nebo následující kapitolu/titul Bhem pehrávání stisknutím tlacítka SELECT na dálkovém ovládání pepínejte mezi mozností TITLE (Titul) nebo CHAPTER (Kapitola) a pak stisknte tlacítko . Pokud se zobrazí nabídka disku, vyberte pomocí tlacítek moznost pehrávání nebo tuto moznost zadejte pomocí alfanumerické klávesnice 0-9 a stisknutím tlacítka OK ji potvrte. Jestlize se chcete vrátit do pedchozí nabídky, stisknte tlacítko BACK na dálkovém ovládání. B Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP Ç. Pehrávání zapisovatelného disku DVD B Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP Ç. A Vlozte zapisovatelný disk DVD. Objeví se obrazovka s indexovými obrázky. Titul Titul 1 Titul 2 Titul 3 Titul 4 Titul 5 Bez názvu 00:05:12 HQ 15. 07. 06 02:00:24 SP 28. 07. 06 00:35:12 SP Odstranit Dtský zámek Chránit B Pomocí tlacítek vyberte titul, který chcete pehrát, a stisknte tlacítko u. STOP Ç. C Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko Praktický tip: ­ Pokud se na zobrazovacím panelu objeví zpráva EMPTY DISC (PRÁZDNÝ DISK), znamená to, ze na tomto disku nejsou zádné nahrávky. 57 1_dvdr5570h_58_cze_27842. indd 57 2007-09-06 2:53:05 PM Cesky Pehrávání disku DVD Video Pehrávání disk (Super) Video CD Pehrávání z disku (pokracování) Pehrávání zvukového disku CD (MP3/WMA) Soubory MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) jsou vysoce komprimované hudební soubory. Formát MP3 umozuje ulozit na disk CD-ROM desetkrát více dat (hudby, obrázk) nez na bzný disk CD. Pehrávání souboru DivX Informace o zakoupení nebo vypjcení disk u sluzby DivX VOD získáte v cásti Moznosti nabídky systému - Nastavení { DivX VOD } . Rekordér mze pehrávat pouze filmy ve formátu DivX mensí nez 4 GB. Cesky 58 A Stisknte tlacítko HOME. A Vlozte zvukový disk CD. Zobrazí se nabídka s obsahem. Nebo stisknte tlacítko DISC. Obsah Video B Vyberte média, kde je sobor DivX ulozen, a stisknte tlacítko . C Vyberte v nabídce moznost { Video }. D Pomocí kurzorových tlacítek vyberte titul, který chcete pehrát, a stisknutím tlacítka u spuste pehrávání. Bhem pehrávání máte následující moznosti: Pokud jsou na disku DivX k dispozici vícejazycné titulky, mzete stisknutím tlacítka SUBTITLE na dálkovém ovládání zmnit jazyk titulk. ­ Nkteré typy soubor JPEG nelze v tomto rekordéru pehrát. ­ Zobrazení obsahu disku na televizoru mze rekordéru trvat delsí dobu, pokud je na disku velké mnozství písnicek nebo obrázk. ­ Necitelný nebo nepojmenovaný disk se zobrazí jako , , Unknown data" (Neznámá data). ­ Pi pehrávání fotografií JPEG mzete stisknout tlacítko OPTIONS a pepnout do rezimu zivého televizního vysílání. Pehrávání hudební prezentace Je mozné, pouze pokud jsou fotografické soubory JPEG a hudba ulozeny na stejném médiu. Cesky 60 A Stisknte tlacítko HOME. B Vyberte média, kde je hudba ulozena, a stisknte tlacítko Obsah Video . Koen Snímk MP3 Hudba Foto C Vyberte v nabídce moznost { Hudba } a stisknte tlacítko . D Pomocí kurzorových tlacítek vyberte slozku Podporované formáty obrázk JPEG: ­ Pípona souboru musí být *. JPG a *. JPEG. ­ Tento rekordér umozuje pouze zobrazení fotografií z digitálního fotoaparátu, které jsou v souladu s formátem JPEG-EXIF obvykle pouzívaném tém ve vsech digitálních fotoaparátech. Rekordér neumozuje zobrazení formát Motion JPEG, progresivní JPEG a dalsích formát JPEG nebo obrázk v jiných formátech, nez je JPEG, pípadn zvukových klip doprovázejících obrázky. ­ Fotografie JPEG s rozlisením vtsím nez 13 megapixel nemohou být podporovány. nebo soubor, který chcete pehrát, a stisknutím tlacítka u spuste pehrávání. Stopa 01. mp3 Stopa 02. mp3 Stopa 03. mp3 Stopa 04. mp3 Stopa 05. mp3 Stopa 06. mp3 Stopa 07. mp3 Interpret Název stopy Album Císlo stopy 06/14 Doba stopy 04:12:10 Prezentace Náhodné Opakovat E Stisknutím cerveného tlacítka na dálkovém ovládání vyberte moznost { Prezentace }. Zobrazí se nabídka { Fotografie ­ obsah }. F Vyberte fotografický soubor a stisknutím tlacítka u spuste pehrávání prezentace. Hudba se bude pehrávat a poté opakovat, pokud bude dosazeno konce seznamu skladeb nebo stopy. G Stisknutím tlacítka STOP Ç ukoncíte prezentaci. 1_dvdr5570h_58_cze_27842. indd 60 2007-09-06 2:53:07 PM Dalsí funkce pehrávání (pokracování) nabídku a stisknutím tlacítka SELECT vyberte fotografii. [. . . ] Toto rozhraní nabízí dokonalou obrazovou a zvukovou kvalitu zcela bez sumu. Rozhraní HDMI je pln zptn kompatibilní s rozhraním DVI. V souladu s pozadavky standardu rozhraní HDMI nebude pi pipojení k produktm HDMI nebo DVI bez ochrany HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) zobrazen zádný obrazový ani zvukový výstup. HDCP (Ochrana HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) je specifikace umozující bezpecný penos digitálního obsahu mezi rznými zaízeními (zabrauje neoprávnnému kopírování). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-SR350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-SR350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag