Návod k použití SONY DVP-SR320 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-SR320. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-SR320 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-SR320.


SONY DVP-SR320 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (724 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-SR320QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ CASOVACE Píprava casovace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ® Pouzívání systému ShowView pro nahrávání pomocí casovace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 REZIM PRUZNÉHO NAHRÁVÁNÍ FLEX TIME Pozastavení zivého televizního vysílání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nahrávání a pehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Stisknte tlacítko [HDD/DVD] a zvolte cílové zaízení pro nahrávání. Je-li cílovým zaízením "DVD", stisknutím tlacítka [ OPEN/CLOSE] otevte zásuvku disku a vlozte do ní DVD disk vhodný k nahrávání, etiketou nahoru. 2. Stisknte [SOURCE] zvolte vstupní signál ­ televize (TV), pední video vstup (Front AV), SCART nebo DV videokamera (DV). Konektory na pedním a zadním panelu Pipojte videorekordér nebo videokameru k píslusným konektorm na DVD rekordéru. 3. Spuste pehrávání na videorekordéru nebo videokamee. Stisknutím [RECORD] nahrajete video/audio signál z vaseho videopehrávace nebo videokamery na DVD disk vhodný pro nahrávání nebo na pevný disk. 5. Stisknutím [ STOP] ukoncete nahrávání. Pozastavení nahrávání Stisknutím tlacítka[ jednou. Chcete-li PAUSE] jest nahrávání optovn spustit, stisknte tlacítko [ 23 NAHRÁVÁNÍ Jednodotekové nahrávání "Jednodotekové nahrávání" (one-touch recording) pouzijte pro okamzité nahrávání v 30 minutových blocích. Pokazdé, kdyz stisknete tlacítko [RECORD], bude k nahrávacímu casu pidáno dalsích 30 minut. Nahrávání DV Ped nahráváním z DV videokamery Tento DVD rekordér umozuje základní kontrolu funkcí DV videokamer prostednictvím dálkového ovladace. DVD rekordér mze ovládat funkce videokamery "pehrávání, stop, pevíjení vped, pevíjení vzad" ("Play, Stop, FF, REW") prostednictvím napojení DV Link. Jednoduse umístte kurzor na obrazovce na pozadovanou funkci na DV vstupu a stisknte [OK] na dálkovém ovladaci. 8. Stisknte [ ] [ ], zvolte cílové zaízení. Pouzití "Prvodce" pro nahrávání DV signálu 1. Pipojte DV kabel (IEEE-1394 4-kolíkový konektor na obou koncích) k DV videokamee a DVD rekordéru. 9. Vstupní konektor DV-Link na tomto zaízení slouzí pouze k pipojení kompatibilních DV videokamer [Digitální Video]. Pouze DV signál mze být pipojen ke vstupu DV-Link na tomto DVD rekordéru. Videokamery pracující ve formátu MICRO MV k tomuto konektoru DV-Link (IEEE-1394) nepipojujte. 8. Pozastavení nahrávání. Stisknutím [ pozastaví. PAUSE] jest jednou, kdyz chcete nahrávání PAUSE ] na dálkovém ovladaci se nahrávání 9. Ukoncení nahrávání. Stisknutím [] nahrávání zastavte. 25 NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ CASOVACE Ped nahráváním pomocí casovace Ujistte se, ze na DVD disku vhodném k nahrávání nebo na pevném disku HDD je dostatek místa pro nahrávání pomocí casovace. Pedtím, nez zacnete nahrávat, se ite pokyny pro nastavení datumu, casu, kvality obrazu a kanálu programu nebo rucn nastavte zdroj nahrávky. Funkcí nahrávání pomocí casovace mzete nastavit az 16 jednotlivých titul. 8. Stisknutím tlacítek [ ] [ ] [ ] [ ] zvolte "Opakovat (jednou, denn nebo týdn)" ("Repeatonce, daily or weekly") a následným stisknutím [OK] vyvolejte seznam. Jestlize jste zvolili "Jednou", musíte nastavit datum. Kurzorem zvýraznte "datum" ("date") a stisknte [OK]. Pro nastavení datumu pouzijte císelná tlacítka (0~9) nebo [ ] [ ] [ ] [ ]. Nastavení casovace 1. [. . . ] Ke zrusení aktuálních nastavení casovace, pemístte kurzor na { CANCEL } a stisknte OK. Upozornní: ­ Jestlize jste zadali nesprávnou volbu, tlacítky znovu vyberte polozku, kterou chcete zmnit. Nahrávání pomocí casovace za pouzití systému SHOWVIEW Systém SHOWVIEW je zaízení, které usnaduje nastavení casovace. 1 Stisknte TIMER na dálkovém ovládání. Objeví se pehled nabídky casovace. 5 Tlacítky máte moznost se pohybovat k dalsí polozce na seznamu a stisknutím OK mzete nastavit dalsí nahrávané polozky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-SR320

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-SR320 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag