Návod k použití SONY DVP-SR150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-SR150. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-SR150 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-SR150.


SONY DVP-SR150 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2969 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-SR150 QUICK START GUIDE (667 ko)
   SONY DVP-SR150 (269 ko)
   SONY DVP-SR150 QUICK START GUIDE (667 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-SR150

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nepokládejte toto zaízení na jiné elektrické zaízení. Penechejte vsechny úkony údrzby kvalifikovaným osobám. Chrate zaízení ped vodou, vlhkem a objekty, které obsahují kapalinu. Z dvodu mozného poranní ocí mze odstranní krytu zaízení a servisní práce provádt pouze kvalifikovaný servisní pracovník. [. . . ] Chcete-li obnovit normální pehrávání, stisknte tlacítko u. Bhem pehrávání stisknte tlacítko REPEAT. Opakovaným stisknutí tlacítka REPEAT vyberte pozadovanou moznost opakování a stisknte tlacítko OK. [Stopa] / [Titul] Opakované pehrávání aktuální stopy nebo titulu. [Kapitola] - pouze disk DVD, DVDR, DVDRW Opakované pehrávání aktuální kapitoly. [Opakovat] - pouze formáty MP3, WMA, JPEG, fotografie a zvuk Opakování pouze vybraného souboru. [Opakovat vse] / [Vse] Opakované pehrávání vsech soubor nebo stop. [Jednou] - pouze formáty MP3, WMA, JPEG, fotografie a zvuk Pehrát pouze jednou. · · · · · 36 CS 1_dvdr3600eu_um_cze_29751. indd 36 2008-04-21 12:54:47 PM · 3 Pokud chcete zrusit opakované pehrávání, opakovaným stisknutím tlacítka REPEAT vyberte moznost [Vypnuto]. Opakování urcité scény (A-B) Tato moznost slouzí k opakovanému pehrávání urcitého úseku v rámci jednoho titulu nebo kapitoly. Pokud chcete tento rezim pouzít, musíte oznacit zacátek a konec pozadovaného úseku. 1 2 3 4 Tato moznost je k dispozici pouze pi pehrávání disk DVD/VCD. Pokud byl disk na tomto rekordéru jiz díve pehráván, mzete pokracovat v pehrávání disku od posledního místa zastavení. Pesvdcte se, ze jste tuto funkci zapnuli. Bhem pehrávání stisknte tlacítko OPTIONS. Stisknutím tlacítka [A-] oznacte pocátecní bod opakovaného pehrávání. · Moznost Poznámka · Pokud byl disk DVDR finalizován, nelze ho jiz upravit. Úpravy nahrávek Po vytvoení nahrávky titulu umozuje nabídka úprav titulu pístup k následujícím funkcím úprav: · vymazání titulu, · skrytí/zobrazení scény, · úprava názvu titulu, · rozdlení titulu, · ochrana titulu. Vymazání titulu Vymazání titulu (nahrávky) na zapisovatelném disku DVD. Akce [Místo] [Potvrd. ] Vlození mezery mezi znaky. Potvrte vsechny zmny a zavete obrazovku s klávesnicí. 1 2 Stisknte tlacítko DISC MENU. Vyberte titul a stisknte tlacítko OK. Úpravy Titul Smazat Skrýt A-B Zobrazit Pejmenovat Rozdlit Chránit · · · 6 Pomocí tlacítek zvýraznte píslusnou moznost. Opakovaným stisknutím tlacítka í nebo ë pepnte mezi malými a velkými písmeny nebo symboly. Pokud chcete zmny zrusit, stisknte tlacítko BACK. Pehrát Titul Disk P06 10 / 01 00:30:21 1. 0GB Potvrd. 10:08 SP BACK Nabídka disku OK DISC Ukoncit Pro potvrzení vyberte moznost [Potvrd. ] a stisknte tlacítko OK. » Název disku je zmnn. 3 4 5 Vyberte moznost [Titul] a stisknte tlacítko OK. · Pokud chcete akci zrusit, vyberte moznost [Storno] a stisknte tlacítko OK. CS 39 1_dvdr3600eu_um_cze_29751. indd 39 2008-04-21 12:54:47 PM C e s ti n a Úprava titul na zapisovatelném disku DVD Skrytí vybraných scén v titulu (pouze disk DVDRW) Skrytí vybrané scény v titulu (pouze disk DVDRW) Zrusení skrytí scény: 1 2 3 4 Stisknte tlacítko DISC MENU. » Skrytá scéna se bude pehrávat. Tip 1 2 3 4 Stisknte tlacítko DISC MENU. » Obrazovka titulu se zobrazí v rezimu pozastavení. · Pokud není moznost [Zobrazit] k dispozici, neobsahuje titul zádné skryté scény. Skrýt A-B Nastavit A Nastavit B OK Storno Titul: 1 Úprava názvu titulu Úprava názvu titulu 00:00:00 1 2 3 4 Nab. Výbrem nkterého tlacítka provete zadání a stisknte tlacítko OK. · K úpravám pouzijte následující moznosti. [. . . ] Toto zaízení recorder nelze ovládat prostednictvím zaízení pipojených ke konektoru i. LINK. JPEG Velmi bzný formát digitálních fotografií. Systém pro kompresi dat fotografií, navrzený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznacuje malým snízením kvality obrazu, pestoze má vysoký pomr komprese. JPEG-EXIF JPEG-Exchangeable Image File je formát soubor vyvinutý spolecností Fuji Photo Film pro digitální fotoaparáty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-SR150

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-SR150 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag