Návod k použití SONY DVP-SR120 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-SR120. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-SR120 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-SR120.


SONY DVP-SR120 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (662 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-SR120QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] To je Philips `Premium Home Service', nás závazek vci vám. Tato sluzba je zdarma a vztahuje se na vsechny DVD rekordéry Philips v zárucní dob Philips. Více informací získáte od nasich zástupc na lince Philips Consumer Care Helpline. * Telefonní císlo centra zákaznické péce spolecnosti Philips ve své zemi najdete na zadní stran tohoto manuálu. Ped telefonátem na centrum zákaznické péce spolecnosti Philips si pipravte císlo modelu, sériové císlo a datum nákupu produktu. Magyarország Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a Philips DVD-felvev készülékét választotta! [. . . ] D Pomocí tlacítek vyberte titul, který chcete pehrát, a stisknutím tlacítka u spuste pehrávání. Bhem pehrávání máte následující moznosti: Pokud jsou na disku DivX k dispozici vícejazycné titulky, mzete stisknutím tlacítka SUBTITLE na dálkovém ovládání zmnit jazyk titulk. Pokud jsou na disku DivX rzné zvukové stopy, mzete stisknutím tlacítka AUDIO na dálkovém ovládání zmnit pehrávání zvuku. Výbr typu písma, které podporuje nahrané titulky: 1) Stisknte tlacítko OPTIONS. 2) V nabídce pejdte na polozku { Znaková sada } a stisknte tlacítko . 3) Provete výbr a stisknte tlacítko OK. Koen Snímk MP3 Hudba Foto B Vyberte hudební album nebo stopu, které chcete pehrávat, a stisknte tlacítko u Stopa 01 Stopa 02 Stopa 03 Stopa 04 Stopa 05 Stopa 06 Stopa 07 Císlo stopy 06/14 Doba stopy 04:12:10 Album C V prbhu pehrávání mzete stisknutím tlacítka í / ë zvolit následující/pedcházející stopu. STOP Ç. D Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko Praktické tipy: ­ Pokud jsou na jednom disku obrázky JPEG a soubory MP3/WMA mzete vybrat pehrávání obrázk JPEG nebo soubor MP3 výbrem mozností { Foto } nebo { Hudba } v nabídce. ­ Na disku CD s více sekcemi se bude pehrávat pouze první sekce. ­ Pokud název stopy MP3 nebo název alba obsahuje njaké speciální znaky (ID3), je mozné, ze se na obrazovce nezobrazí správn, protoze rekordér tyto znaky nepodporuje. E Chcete-li pehrávání zastavit, stisknte tlacítko STOP Ç. Praktické tipy: ­ Soubory titulk s následujícími píponami (. srt, . sub, . ssa, . ass) jsou podporovány, ale nezobrazí se v nabídce pechodu k souboru. ­ Název souboru titulk musí být také shodný s názvem souboru filmu. Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro fotografie ulozené na pevném disku. F Pomocí tlacítek procházejte fotografiemi a fotografii vyberte stisknutím tlacítka SELECT. V pravém rohu vybraných fotografií se zobrazí znacka. Chcete-li fotografii nebo vybrané fotografie odstranit, stisknutím cerveného tlacítka vyberte moznost { Odstranit }. Cesky 58 G Stisknutím zlutého tlacítka na dálkovém ovládání vyberte moznost { Do alba }. Zobrazí se nabídka { Pidat fotografii do alba }. A Stisknte tlacítko HOME. B V nabídce vyberte moznost { Pevný disk } a stisknte tlacítko . . H Vytvote nové album nebo vyberte album existující a stisknutím tlacítka OK do nj pidejte fotografii. Nabídku ukoncíte stisknutím tlacítka HOME. C Pejdte v nabídce na polozky { Foto } > { Filmy } a stisknte tlacítko azení azení názv Filmy roll 1 roll 2 roll 3 azení data Odstranit Kopírovat Do alba D Chcete-li vybrat vsechny fotografie ve zvolené slozce, stisknte tlacítko SELECT na dálkovém ovládání. E Chcete-li vybrat konkrétní fotografie ve slozce, stisknutím tlacítka OK zobrazte pehled obrázk. Odstranit Kopírovat Do alba Otocit 1_dvdr357xh-359xh_58_cze_28362. i58 58 2007-09-06 3:49:13 PM Dalsí funkce pehrávání (pokracování) F Stisknutím zlutého tlacítka na dálkovém ovládání vyberte moznost { Pesunout }. V nabídce se zobrazí "navigátor" umozující výbr pozice fotografií. Fotografie v albu lze znovu uspoádat, a vytvoit tak pozadované poadí prezentace, nebo je lze z alba odstranit. Fotografie ve slozkách fotografií vsak zstávají nezmnny. Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze pro fotografie ulozené na pevném disku. G Pomocí tlacítek procházejte "navigátorem" nabídkou a stisknutím tlacítka OK potvrte pozici, do níz chcete fotografie umístit. Otácení vybraných fotografií A Stisknte tlacítko HOME. [. . . ] Finalizace: Proces umozující pehrávání zaznamenaného disku DVD±R nebo CD-R na zaízení, které je urceno pro pehrávání tchto médií. Po finalizaci lze disk pouze pehrávat a jiz není mozné na nj nahrávat nebo jej upravovat. HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) je vysokorychlostní digitální rozhraní, které umozuje penos nekomprimovaného videa o vysokém rozlisení (HD) a digitálního vícekanálového zvuku. Toto rozhraní nabízí dokonalou obrazovou a zvukovou kvalitu zcela bez sumu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-SR120

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-SR120 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag