Návod k použití SONY DVP-FX950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-FX950. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-FX950 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-FX950.


SONY DVP-FX950 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3686 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-FX950 (1081 ko)
   SONY DVP-FX950 annexe 2 (12827 ko)
   SONY DVP-FX950 annexe 3 (2816 ko)
   SONY DVP-FX950 annexe 1 (1072 ko)
   SONY DVP-FX950 DATASHEET (322 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-FX950

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud je produkt oznacen tímto symbolem peskrtnutého kontejneru, znamená to, ze se na nj vztahuje smrnice Evropské Unie 2002/96EC. Informujte se prosím na místní systém sbru tídného odpadu a elektrických a elektronických zaízení. Dodrzujte prosím místní pedpisy a nevyhazujte vyslouzilé zaízení do normálního komunálního odpadu. Správnou likvidací starého pístroje pomzete omezit negativní dopady na zivotní prostedí a chráníte lidské zdraví. 2 Nevystavujte pístroj desti a vlhkosti. [. . . ] c Stiskem tlacítka INFO vyvoláte nabídku barevn oznacených voleb na spodu obrazovky. Uzitecné tipy: ­ V nkterých pípadech se nemusí podait pidat nahrávku na nahrávatelný DVD disk, který jiz obsahuje nahrávky poízené v jiném DVD rekordéru. ­ Pokud není nov nahraný titul na HDD dostupný, rekordér vypnte a znovu zapnte, aby se aktualizoval seznam nahrávek. Chcete-li upravovat nahrávky na nahrávatelných DVD discích, viz strany 67 ~ 71. SOURCES 1/3 SORTING 1/6 Hard Disk Disc Tray Disc Library Recoding Date Alphabetical Delete Order Protected Genre Last Played [BROWSER] D Stisknte opakovan B, dokud se neobjeví menu { TITLES } a { INFO }. HDD TITLES 2/2 INFO 1-1 13:01:00 M4 28. 02. 2005 ABC 28. 02. 2005 13:01:00 EFG 31. 03. 2005 40:22:00 DELETE COPY CHILD LOCK PROTECT TIPY: Ped nahráváním se ujistte, ze je na DVD disku dostatek místa. Aby bylo mozné DVD±R disky pehrávat i v jiných pehrávacích, je teba jej uzavít, viz strana 69. Pouzívání knihovny disk Knihovna disk je databáze integrovaná do tohoto rekordéru. Umozuje rychlý a snadný pístup k nahrávkám poízeným na nahrávatelných DVD. Knihovna disk uchovává informace o tom, jaké nahrávky jsou ulozeny na kterých discích, informace o délkách nahrávek a zbývajícím místu na discích. Cesky 49 Nalezení nahraného titulu Aby bylo mozné takto titul vyhledat, musí být v knihovn disk ulozeny údaje o nahraném disku. Píslusný disk nemusí být v pístroji vlozen. B Stiskem V vyberte { Disc Library } a poté stiskem B vyberte nabídku { SORTING }. C Pomocí tlacítek v V vyberte jednu z mozností tídní. { DELETE } Cervené tlacítko ­ Vymazání vybraného titulu z harddisku. { Alphabetical } Seadí tituly v abecedním poadí. { COPY } Zelené tlacítko ­ Kopírování vybraného titulu z harddisku na nahrávatelné DVD. { Delete Order } Seadí tituly podle poadí vymazání, kdyz na harddisku není zádné nebo jen málo místa pro nahrávání. Vymazání titulu je teba provést manuáln. { CHILDLOCK } / { CHLD UNLCK } Zluté tlacítko ­ Uzamcení nebo odemcení vybraného titulu. K pehrání uzamceného titulu nebo jeho odemcení budete potebovat ctymístný PIN kód (viz strana 74). { Protected } Seadí tituly podle ochrany proti vymazání. { Genre } Seadí tituly podle zánru, který jste jim piadili. { PROTECT } / { UNPROTECT } Modré tlacítko ­ Zapnutí nebo vypnutí ochrany titulu proti úpravám nebo náhodnému vymazání. { Last Played } Seadí tituly podle poadí posledního pehrání. TIPY: Stiskem HDD-BROWSER opustíte menu. Reprodukce z disku Pouzitelné disky V tomto rekordéru mzete pehrávat a nahrávat následující typy disk: Nahrávání a reprodukce DVD±RW (Pepisovatelé DVD). ­ Pokud se pi stisku tlacítka objeví na TV obrazovce symbol , znamená to, zákazu , , X" nebo ze píslusná funkce není v tomto okamziku nebo na tomto disku k dispozici. ­ DVD disky a pehrávace podléhají regionálním omezením. Ped vlozením disku se ujistte, ze je DVD disk urcen pro stejný region, jako vás pehrávac. Pouze reprodukce DVD Video (Digital Versatile Disc) Audio CD (Compact Disc Digital Audio) Video CD (Formáty 1. 0, 1. 1, 2. 0) Super Video CD CD-R (CD-Recordable) Audio/video formát nebo MP3/JPEG soubory CD-RW (CD-Rewritable) Audio/video formát nebo MP3/JPEG soubory Spustní reprodukce A Stiskem STANDBY-ON 1 rekordér zapnte. Zásuvku disku mzete také otevírat a zavírat podrzením tlacítka STOP x na dálkovém ovladaci. C Opatrn polozte disk na lzko zásuvky potiskem smrem nahoru a stisknte OPEN CLOSE Z. c V pípad oboustranných disk vlozte disk znackou strany, kterou chcete pehrát, smrem nahoru. Pokud ne, stisknte HDD-BROWSER pro zobrazení menu obsahu. V menu zvýraznte { Disc Tray } a stisknte B. [. . . ] Tento systém umozuje velmi rychlý zápis a ctení velkých objem dat. JPEG: Nejbznjsí formát digitální fotografie. Systém komprese statických snímk navrzený skupinou Joint Photographic Expert Group, který nabízí velké kompresní pomry a malou ztrátu kvality. Kazdé kapitole je piazeno císlo kapitoly umozující její snadné vyhledání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-FX950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-FX950 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag