Návod k použití SONY DVP-FX750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-FX750. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-FX750 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-FX750.


SONY DVP-FX750 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3033 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-FX750 (725 ko)
   SONY DVP-FX750 (725 ko)
   SONY DVP-FX750 annexe 3 (1713 ko)
   SONY DVP-FX750 annexe 1 (864 ko)
   SONY DVP-FX750 DATASHEET (318 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-FX750

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. Note: The severed plug must be disposed off to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere. How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: ­ Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. [. . . ] V prbhu pehrávání Chcete-li pejít na dalsí kapitolu nebo stopu, stisknte tlacítkoë na dálkovém ovládání. Pokud se chcete vrátit na zacátek pedchozí kapitoly ci stopy, stisknte tlacítkoí na dálkovém ovládání. Stisknutím tlacítka OPTIONS zobrazte nabídku pehrávání souboru (DVD, VCD) a pomocí tlacítek vyberte moznost { Titul } nebo { Kapitola } a pomocí císelné klávesnice 0-9 zadejte císlo titulu, kapitoly nebo stopy. Vyhledávání dopedu/dozadu Na disku mzete vyhledávat dopedu nebo dozadu rychlostí, která je 2x, 4x, 16x nebo 32x rychlejsí, nez je normální rychlost pehrávání. A Bhem pehrávání stisknte tlacítko m (REW) nebo M (FFW) (nebo stisknte a podrzte tlacítko na hlavní jednotce), címz pepnete do funkce vyhledávání. Objeví se indikátor prbhu vyhledávání. Zvuk bude ztlumený. B Stisknutím tlacítka m (REW) nebo M (FFW) mzete mnit rychlosti vyhledávání. C Chcete-li obnovit normální pehrávání, stisknte tlacítko u. Pozastavení pehrávání A Probíhající pehrávání mzete pozastavit stisknutím tlacítka u. B Chcete-li obnovit normální pehrávání, stisknte opt tlacítko u. TIPY: U nkterých disk nemusí být zde popsané funkce k dispozici. Vzdy se ite pokyny pilozenými u disk. 40 1_dvdr3510v_cze_26962. indd 40 2007-06-01 5:05:49 PM Dalsí funkce pehrávání disk (pokracování) Pouzívání nabídky OPTIONS (MOZNOSTI) Cestina Volba rzných funkcí opakování/ pehrávání v náhodném poadí V prbhu pehrávání mzete zvolit rzné rezimy opakovaného nebo náhodného pehrávání. SCART OPTIONS DISC SELECT CLEAR INFO A V prbhu pehrávání disku stisknte tlacítko OPTIONS na dálkovém ovládání. Zobrazí se nabídka mozností. B Pomocí tlacítek zvolte moznost { Rezim } a stisknte tlacítko OK. vyberte jednu z mozností C Pomocí tlacítek SUBTITLE AUDIO opakování. { Opakovat A-B } (DVD/VCD) Tato moznost slouzí k opakovanému pehrávání urcitého úseku v rámci jednoho titulu/kapitoly/stopy. Stisknutím tlacítka OK oznacte zacátek a konec úseku, který chcete opakovat. { Opakovat kapitolu } Tato moznost slouzí k opakovanému pehrávání aktuální kapitoly (pouze disky DVD, DVD±R/±RW). Vybraná stopa/soubor/titul se zobrazí na obrazovce { Seznam skladeb } vpravo. Odebrání ze seznamu skladeb E Pejdte na obrazovku vpravo, vyberte polozku, kterou chcete odebrat, a stisknte tlacítko CLEAR na dálkovém ovládání. F Chcete-li spustit pehrávání ze seznamu skladeb, pejdte na obrazovku vpravo a stisknte tlacítko OK. Pehrávání bude spustno od vybrané stopy/souboru/kapitoly v poadí podle seznamu skladeb. G Chcete-li ukoncit pehrávání seznamu skladeb, stisknte tlacítko STOP x. TIPY: U nkterých disk nemusí být zde popsané funkce k dispozici. Vzdy se ite pokyny pilozenými u disk. 42 1_dvdr3510v_cze_26962. indd 42 2007-06-01 5:05:50 PM Dalsí funkce pehrávání disk (pokracování)) Tato operace je funkcní pouze u disk DVD s více jazyky titulk, slouzí ke zmn pozadovaného jazyka bhem pehrávání disku DVD. V prbhu pehrávání disku nkolikrát stisknte tlacítko SUBTITLE, a tím pepínejte mezi dostupnými jazyky na disku. NEBO Tato moznost je dostupná pouze u disk DVD, které obsahují sekvence nahrané s rznými úhly zábru kamery. To umozuje prohlédnout si obraz z rzných úhl. A V prbhu pehrávání disku stisknte tlacítko OPTIONS na dálkovém ovládání. Zobrazí se nabídka mozností. A V prbhu pehrávání disku stisknte tlacítko OPTIONS na dálkovém ovládání. Zobrazí se nabídka mozností. B Pomocí tlacítek B Pomocí tlacítek zvolte moznost { Titulky } a stisknutím tlacítka otevete píslusné moznosti. zvolte moznost { Úhel } a stisknutím tlacítka otevete píslusné moznosti. Zobrazí se dostupné úhly zábr kamery pro výbr. C Pomocí tlacítek C Pomocí tlacítek zvolte pozadovaný jazyk a potvrte ho stisknutím tlacítka OK. Jazyky mohou být ocíslované nebo zkrácené, napíklad , , En" pro anglictinu. [. . . ] Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý spolecností Dolby Laboratories obsahuje az sest kanál digitálního zvuku (pední levý a pravý, prostorový levý a pravý, stední a subwoofer). Obrazovka s indexovými obrázky: Obrazovka s pehledem obsahu na disku DVD±RW nebo DVD±R. Kazdou nahrávku znázoruje indexový obrázek. JPEG: Velmi bzný formát digitálních fotografií. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-FX750

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-FX750 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag