Návod k použití SONY DVP-FX730

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVP-FX730. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVP-FX730 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVP-FX730.


SONY DVP-FX730 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (978 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DVP-FX730 (866 ko)
   SONY DVP-FX730 annexe 2 (2762 ko)
   SONY DVP-FX730 annexe 4 (865 ko)
   SONY DVP-FX730 annexe 3 (848 ko)
   SONY DVP-FX730 annexe 1 (11307 ko)
   SONY DVP-FX730 DATASHEET (354 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVP-FX730

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-126-490-11(1) Penosný CD/DVD pehrávac Návod k obsluze z Uzitecné rady, doporucení a informace o výrobcích a sluzbách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www. sony-europe. com/myproduct DVP-FX730 © 2009 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu smí provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Pipojte USB zaízení do USB konektoru. IN P U T D IS P Y LA M E N U E N T E R V DC IN 9. 5 VID AU DIO IN/ OU T EO INPUT (Vstup) USB konektor Odpojení USB zaízení R E T U R N O V LU ER OP F OF O P T M ATE ON IO E HO LD N A PH ON E S B USB zaízení 1 2 Stisknutím tlacítka INPUT (Vstup) zruste výbr , , USB". Odpojte USB zaízení. Podporovaná USB zaízení Sony Pehrávac podporuje následující USB ctecku pamových karet Memory Stick a USB flash disky , , Micro Vault": MSACUS40, ada USM-J, ada USM-JX, ada USM-J/B, ada USM-L a ada USM-LX. 17 Nastavení velikosti a kvality obrazu Mzete nastavit obraz zobrazený na LCD displeji. INPUT DISPLAY MENU C/X/x/c ENTER OPTIONS (Moznosti) RETURN (Zpt) ENTER RETURN OPTIONS VOLUME OPEN PUSH CLOSE · LCD Aspect (Pomr stran LCD): Zmna velikosti obrazu. Stisknutím tlacítek X/x vyberte moznost , , Normal" (Normální) nebo , , Full" (Plný)*. · Backlight (Podsvícení): Stisknutím tlacítek C/c nastavte jas. · Contrast (Kontrast): Stisknutím tlacítek C/c nastavte rozdíl mezi svtlými a tmavými oblastmi. · Hue (Barevný odstín): Stisknutím tlacítek C/c nastavte vyvázení cervené a zelené barvy. · Color (Barva): Stisknutím tlacítek C/ c nastavte sytost barev. · Default (Výchozí nastavení): Obnovení vsech nastavení na výchozí tovární hodnoty. 1 Stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti). Zobrazí se obrazovka nabídky. 4 Stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlacítek X/x vyberte nabídku , , LCD Mode" (Rezim LCD) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka nabídky , , LCD Mode" (Rezim LCD). Polozky LCD Mode LCD Aspect Backlight Contrast Hue Color Default * Pi výbru moznosti , , Normal" (Normální) se obraz zobrazuje v originálním formátu a pomr stran obrazu zstává zachován. Obraz 4:3 je zobrazen s cernými pruhy na obou stranách obrazovky. Obraz 4:3 Letter Box je zobrazen s cernými pruhy na vsech stranách obrazovky. Pi výbru moznosti , , Full" (Plný) je obraz upraven tak, aby byl zobrazen na celou obrazovku. (Cerné pruhy zaznamenané v obrazu 16:9 nelze odstranit. ) Obraz 4:3 bude roztazen. Vypnutí nabídky Full 10 10 0 10 Dvakrát stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti) nebo RETURN (Zpt). b Velikost obrazu, kterou mzete vybrat, závisí na disku. Select: ENTER Cancel: RETURN 3 Stisknutím tlacítek X/x vyberte polozku a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). 18 Nabídky Polozky Nastavení a úpravy General Setup TV Display Angle Mark Screen Saver PBC DivX Default 16 : 9 On On On Pouzití obrazovky Setup (Nastavení) Prostednictvím nabídky Setup (Nastavení) mzete upravit rzná nastavení týkající se napíklad obrazu a zvuku. Na nkterých discích jsou vsak ulozena nastavení pehrávání, která budou mít pednost. INPUT Select: ENTER Cancel: RETURN 3 Stisknutím tlacítek X/x vyberte pozadovanou nabídku a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). : General Setup (Obecná nastavení) (strana 20) Nastavení týkající se pehrávace. : Audio Setup (Nastavení zvuku) (strana 21) Nastavení zvuku podle podmínek pehrávání. : Language Setup (Nastavení jazyka) (strana 21) Nastavení jazyka pro OSD zobrazení nebo zvukový doprovod. : Parental Control (Rodicovský zámek) (strana 21) Nastavení úrovn omezení pehrávání. Nastavení a úpravy DISPLAY MENU C/X/x/c ENTER OPTIONS (Moznosti) RETURN (Zpt) x ENTER RETURN OPTIONS VOLUME OPEN PUSH CLOSE 1 Bhem doby, kdy je pehrávac v rezimu zastavení, stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti). Zobrazí se obrazovka nabídky. Tuto nabídku nelze pouzívat bhem rezimu Resume Play (Obnovení pehrávání). Dvojím stisknutím tlacítka x zruste rezim Resume Play (Obnovení pehrávání) a stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti). 4 Stisknutím tlacítek X/x vyberte a nastavte jednotlivé polozky a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Vypnutí nabídky Setup (Nastavení) Dvakrát stisknte tlacítko OPTIONS (Moznosti) nebo RETURN (Zpt). 2 Stisknutím tlacítek X/x vyberte nabídku , , Setup" (Nastavení) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení. , pokracování 19 General Setup (Obecná nastavení) Výchozí nastavení jsou podtrzena. N Angle Mark (Indikátor úhlu zábru) (pouze disk DVD VIDEO) Zobrazuje indikátor úhlu zábru v pípad, ze lze zmnit úhel zábru bhem pehrávání disk DVD se scénami poízenými z nkolika úhl. N TV Display (Zobrazení na televizoru) (pouze disk DVD) Výbr formátu obrazovky pipojeného televizoru. 4:3 Pan Scan Tuto moznost vyberte, pokud máte televizor s formátem obrazovky 4:3. Sirokoúhlý obraz se automaticky zobrazí pes celou obrazovku, picemz se z nj odíznou pesahující cásti. Tuto moznost vyberte, pokud máte televizor s formátem obrazovky 4:3. Sirokoúhlý obraz se bude zobrazovat s cernými pruhy v horní a dolní cásti obrazovky. Tuto moznost vyberte, pokud máte sirokoúhlý televizor nebo televizor s sirokoúhlým rezimem. On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Zobrazení indikátoru úhlu zábru. [. . . ] Obraz nemusí být cistý, pehrávání nemusí být plynulé, zvuk mze peskakovat atd. V takovém pípad doporucujeme vytvoit soubor s nizsím datovým tokem. Pokud je zvuk stále zasumlý, zkontrolujte zvukový formát. (Pro video soubory DivX doporucujeme pouzít zvukový formát MP3 a pro video soubory MPEG-4 doporucujeme pouzít zvukový formát AAC LC. ) Mjte vsak na pamti, ze tento pehrávac nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVP-FX730

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVP-FX730 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag