Návod k použití SONY DVO-1000MD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DVO-1000MD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DVO-1000MD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DVO-1000MD.


SONY DVO-1000MD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1625 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DVO-1000MD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-855-576-13 (1) DVD rekordér Návod k obsluze DVO-1000MD © 2005 Sony Corporation Záznamy uzivatele Oznacení modelu a sériové císlo najdete na zadní stran pístroje. Model ____________________ Sériové císlo __________________ 4. Nesprávná instalace mze mít za následek rusení dalsích pístroj v blízkosti rekordéru. V pípad rusení, které po odpojení síového kabelu zmizí, postupujte takto: Pístroj umístte do vtsí vzdálenosti od ruseného zaízení. [. . . ] Nahrávání nebo pozastavení zstane i po uvolnní spínace aktivní (výchozí nastavení) Zapnutí nahrávání seslápnutím nozního spínace nebo pozastavení (pauza) probíhajícího nahrávání. Seslápnutím spínace se aktivní stav nahrávání nezmní. Pi seslápnutí probíhá nahrávání. Uvolnním spínace se nahrávání pozastaví. Poznámky HIGH EDGE · Pístroj vypnte tlacítkem 1 (power) na pedním panelu. Podrobnjsí informace o vypínání pístroje viz , , Úplné vypnutí pístroje" na stran 15. · Nebudete-li jednotku RM-P110 pouzívat, nastavte polozku KEYBOARD v SETUP MENU na OFF (viz strana 47). Editování názvu titulu a vkládání doplujících informací V nabídce TITLE INFO menu titulu mzete informace titulu editovat. Název titulu Nahrávání LOW ACTIVE 6 Stisknte tlacítko SET. Zobrazí se , , NOW SAVING. . . . " a nastavení se ulozí. Po ulození nastavení text zmizí a displej se pepne do normálního stavu. Doplující informace k titulm Pi nahrávání se do záznamu automaticky ukládá msíc/ den/rok/hodina/minuty/sekundy vytvoení záznamu (píklad: 01/06/04 17:25:19). Jednotka dálkového ovládání RM-P110 (není soucástí balení) umozuje pomocí tlacítek zmnit název zvoleného titulu a zaznamenat dalsích 2048 bajt dat pro kazdý z titul na disku. Pro kazdý z titul tak mzete v pípad poteby zaznamenat doplující informace. Pouzití RM-P110 (není soucástí balení) pro editování názvu titulu a doplování informací K dispozici jsou tyto funkce a nastavení menu: · Jednotku RM-P110 pipojte do rozhraní RS-232C pístroje. · V podmenu REMOTE I/F (viz strana 47) v SETUP MENU nastavte RS232C. Tlacítko ESC plní funkci backspace. Informace titulu (2048 bajt) Podrobnjsí informace viz , , Zobrazení/editace informací titulu" na stran 42. V pípad záznamu s vyuzitím externího zaízení se data zaznamenávají podle komunikacního protokolu. Funkce Pre Rec Po nastavení polozky PRE REC v SETUP MENU na , , ON", se posledních 5 sekund obrazových dat ukládá do zásobníkové pamti. Díky této funkci mzete nahrávat tak, ze záznam zacne 5 sekund ped zapnutím nahrávání. 1 Stisknte tlacítko MENU. Nahrávání 29 Oteve se hlavní menu TOP. 5 Tlacítkem V nebo v vyberte pozadovaný rezim. Rezim OFF Nastavení Záznam zacíná od okamziku zapnutí nahrávání (výchozí nastavení). Záznam zacíná 5 sekund ped okamzikem zapnutí nahrávání. ON 6 2 Vyberte , , SETUP MENU" tlacítkem V nebo v, a po oznacení "SETUP MENU" stisknte b. Zobrazí se , , NOW SAVING. . . . " a nastavení se ulozí. Po ulození nastavení text zmizí a displej se pepne do normálního stavu. Nastavení se aktivuje. Nahrávání Pi zaplnní disku ped dokoncením nahrávání Ve výchozím nastavení se nahrávání automaticky vypne a disk se vysune z mechaniky. Nastavení mzete zmnit v podmenu DISC END v SETUP MENU. 1 3 Vyberte , , PRE REC" tlacítkem V nebo v. Stisknte tlacítko MENU. Oteve se menu PRE REC. Vyberte , , SETUP MENU" tlacítkem V nebo v, a po oznacení "SETUP MENU" stisknte b. 30 Nahrávání Oteve se SETUP MENU. Po ulození nastavení text zmizí a displej se pepne do normálního stavu. [. . . ] Finalizace Úprava záznamu na DVD disku umozující pehrávání na jiném DVD pehrávaci. Disk DVD+RW se finalizuje ped vysunutím po ulození záznamu. Finalizování je nutné i v pípad, ze pehrávac podporuje disky DVD+RW. Zálozka Zálozkou se oznacuje urcité místo záznamu bhem pehrávání nebo nahrávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DVO-1000MD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DVO-1000MD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag