Návod k použití SONY DSX-S200X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSX-S200X. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSX-S200X bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSX-S200X.


SONY DSX-S200X : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3502 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSX-S200X QUICK START GUIDE (1001 ko)
   SONY DSX-S200X (2272 ko)
   SONY DSX-S200X annexe 2 (3815 ko)
   SONY DSX-S200X annexe 1 (3814 ko)
   SONY DSX-S200X DATASHEET (359 ko)
   SONY DSX-S200X INSTALLATION GUIDE (357 ko)
   SONY DSX-S200X INSTALLATION/CONNECTIONS (322 ko)
   SONY DSX-S200X THE TUNE TRAY (TRAY UNIT) (145 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSX-S200X

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro znacku Renault znamená tento nezadrzitelný vývoj pílezitost vyjet ze zajetých kolejí a vyzkouset nová esení. Pro znacku Renault se ekologie neomezuje jen na hodnoty emisí CO2, ale hraje roli ped, bhem, ale i po skoncení doby uzívání vozu. To je dvod, proc jsou vozy Renault eco2 vyrábné v továrnách s certifikátem ISO 14001, produkují mén nez 140 g CO2/km, 95 % hmoty vozidla je znovu vyuzitelných a recyklované plasty jsou pouzity i pi samotné výrob vozu. Pro znacku Renault je velmi dlezitá stránka bezpecnosti, která nekoncí výctem záhadných názv prvk bezpecnostní výbavy. [. . . ] K dispozici jsou 3 rezimy: Auto nabízí vyvázenou regulaci teploty, rezimy Fast a Soft upednostní podle volby teplotu nebo akustiku ve voze. OTEVÍRATELNÁ STECHA Siroká panoramatická stecha, v pední cásti elektricky otevíratelná, pinásí do vnitního prostoru vozu svtlo a cestujícím poskytuje panoramatický výhled do okolí. PEDNÍ SEDADLA Vyhívaná s nastavením intenzity. MENU PRO PERSONALIZACI Umozuje vám zobrazit a nastavit rzné funkce vaseho vozu (zablokování, odemykání dveí, zadní strac atd. ). PARKOVACÍ ASISTENT Snímace v zadním nárazníku vás perusovaným zvukovým signálem upozorní na pítomnost pekázky za vozem a tím výrazn usnadní parkování. Frekvence signálu se mní v závislosti na vzdálenosti vozu od pedmtu. VNJSÍ ZPTNÁ ZRCÁTKA Elektrická, vyhívaná a elektricky sklopná. DESOVÝ A SVTELNÝ SENZOR Automatické pední strace se spínají a pizpsobují frekvenci stírání intenzit dest. Svtelný senzor pi nepíznivých svtelných podmínkách automaticky rozsvítí potkávací svtla. 1 2 1 3. CARMINAT TOMTOM ® Mégane nabízí Carminat TomTom®, první opravdu dostupnou integrovanou navigaci. Urcení nejlepsí trasy, aktuální dopravní informace, upozornní na rychlostní omezení. . . 5 * vyobrazené fotografie jsou pouze ilustrativní 4. PÍDAVNÉ PEDNÍ MLHOVÉ SVTLOMETY Zlepsují viditelnost v mlze a za dest. BI-XENONOVÉ SVTLOMETY Svítí silným bílým svtlem, které se blízí svtlu dennímu, a významn tak zvysují bezpecnost jízdy. Pídavná bocní svtla osvtlují pi prjezdu zatáckou její vnitní stranu a umozují vyjízdt ji s jest vtsí pesností a jistotou. ELEKTRONICKÝ STABILIZACNÍ SYSTÉM ESP Systém ESP s protiskluzovým systémem ASR a kontrolou nedotácivosti CSV zajisují stabilitu vozu v podmínkách zhorsené sjízdnosti. SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH Systém okamzit upozorní idice v pípad podhustní nebo defektu na pneumatice a pedchází tak nebezpecí ztráty kontroly ízení. 6 6 7 18 > 19 PÍSLUSENSVÍ MOTORY 1. 6 16V 74 kW/100 k Nm 150 1. 6 16V 81 kW/110 k Nm 150 TCe 96 kW/130 k Nm 190 180 170 160 150 140 130 120 90 90 100 80 60 40 70 140 130 120 70 140 130 120 50 110 50 110 1. 6 16V 74 kW/100 k Tsit se mzete na svizné rozjezdy a zrychlení spolu s jízdním komfortem a nízkou spotebou paliva. 1. 6 16V 81 kW/110 k Motor je vybaven promnným casováním ventil a vykazuje tak vyssí tocivý moment pi nízkých otáckách a podává vynikající výkony. TCe 96 kW/130 k Tento zivý motor se vyznacuje výkonem jiz od nízkých otácek a velmi píznivými emisními hodnotami CO2. 30 30 20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ot/min 1000 2000 3000 4000 5000 6000 ot/min 10 1000 50 2000 3000 4000 5000 6000 ot/min 10 dCi 63 kW/85 k dCi 78 kW/105 k Ob výkonové varianty nabízí optimální tocivý moment i výkon a velmi zajímavou spotebu paliva. S nejlepsím pomrem hospodárnost/jízdní komfort emitují mén nez 120 g C02 /km. dCi 96 kW/130 k Pekvapiv výkonný a tichý motor, který vyuzívá to nejlepsí z technologie dCi z pohledu spalování i peplování. S výkonem 96 kW/130 k produkuje pouhých 134 g CO2/km. kW kW dCi 63 kW/85 k Nm dCi 78 kW/105 k Nm kW 100 dCi 96 kW/130 k Nm 70 kW 90 kW 55 70 200 180 160 240 210 80 kW 300 260 40 140 120 100 50 180 150 120 60 220 180 25 30 40 10 1000 2000 3000 4000 5000 ot/min 10 1000 2000 3000 4000 5000 ot/min 20 1000 2000 3000 4000 5000 ot/min 40 SPORTOVNÍ SADA Bohatá ada doplk, které umozují zdraznit dynamický charakter vaseho vozu Mégane. [. . . ] · EKOLOGICKÉ: aktivn usiluje o snizování dopadu na zivotní prostedí bhem celého cyklu zivotnosti vozu. Kazdý nový projekt od pocátku zohleduje výrobní postupy, výbr materiál, znecisující emise, emise CO2, spotebu a recyklaci. Renault dokazuje, ze odpov na velké ekologické výzvy je zalozena na pokrokových technologických eseních, které jsou pouzity u co nejvtsího poctu voz, a soucasn je zachována jejich ekonomická atraktivita. PÍSTUP K BEZPECNOSTI NA ZÁKLAD MENÍ SKUTECNÉ NEHODOVOSTI FORMULE 1, SKOLA DOKONALOSTI NÁHRADNÍ VOZIDLO Vsichni autorizovaní partnei Renault mohou zákazníkm v dob, kdy je jejich vozidlo v servisu, zapjcit náhradní vz a zajistit tak jejich stálou mobilitu. Know-how spolecnosti Renault a více nez 50 let automobilových zkuseností se promítá jiz do návrhu konceptu vozu a spickových bezpecnostních systém, které: - pedchází a lépe zvládají rizika; - co nejrychleji korigují, kdyz zálezí na kazdé vtein; - chrání vsechny cestující v pípad nárazu. Úspsnost tohoto know-how potvrzují napíklad výsledky voz znacky Renault v testech Euro NCAP* nebo zavedení asistencního systému brzd u vsech voz modelové ady Renault. PREVENTIVNÍ VÝCHOVA BEZPECNOSTI SILNICNÍHO PROVOZU Formule 1 je sport vyzadující absolutní dokonalost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSX-S200X

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSX-S200X bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag