Návod k použití SONY DSR-1500A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSR-1500A. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSR-1500A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSR-1500A.


SONY DSR-1500A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4579 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSR-1500A (2082 ko)
   SONY DSR-1500A (2106 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSR-1500A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-619-327-11(1) Digitální kazetový videorekordér Návod k obsluze Ped pouzíváním tohoto pístroje si prosím pecliv pectte tento návod a ponechejte si jej pro pípad poteby v budoucnu. Poznámka Pilozený disk CD-ROM obsahuje návody k obsluze pro digitální kazetový videorekordér DSR-1500A/1500AP (v anglické, japonské, francouzské, nmecké, italské a spanlské verzi). Pro dalsí podrobnosti - viz "Pouzívání návodu na disku CD-ROM" na stran 13. DSR-1500A/1500AP © 2004 Sony Corporation D:\Dokumenty\sony\DSR-1500AP\3619327111\CZ\01GB02CV2-UC. fm 01GB02CV2-UC. fm Page 2 Wednesday, May 5, 2004 4:48 PM masterpage:Left Záznam majitele Model pístroje a jeho výrobní císlo je uvedeno na spodní plose pístroje. Tato císla si poznamenejte do níze uvedených kolonek. Tato císla prosím pouzijte, kdykoli se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. [. . . ] Nyní se zobrazí polozky na první úrovni nabídky Auto mode execution. 6 Do pehrávace vlozte zdrojovou pásku a do tohoto pístroje vlozte pásku pro záznam. Zobrazí se zpráva pro potvrzení operace dabingu. SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) START QSDI DUBBING? AUTO FUNCTION MENU SDTI DUBBING i. LINK DUBBING TC INSERT SDTI DUB Displej pocítadla casu Start dub? Displej pocítadla casu START:YES KEY ABORT:MENU KEY Obrazovka monitoru Obrazovka monitoru 4 Stisknte tlacítko G pro zobrazení druhé úrovn nabídky pro polozku "SDTI DUBBING", a tlacítkem F zvolte data, která chcete dabovat. Píklad: Pi volb "A/V/TC/CM" Pro zrusení operace dabingu Stisknte tlacítko MENU. 7 Stisknte tlacítko SET (YES). Páska se automaticky pevine zpt na zacátek a zahájí se dabing. SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) EXECUTING. TCR 00:00:00:00 UBR 00:00:00:00 Kapitola 3 Uzitecné funkce pro editacní operace AUTO FUNCTION MENU SDTI DUBBING A/V A/V/TC A/V/TC/CM >A/V/TC/CM Displej pocítadla casu Executing Displej pocítadla casu Obrazovka monitoru ABORT:MENU KEY Obrazovka monitoru 5 Stisknte tlacítko G. Zobrazí se následující zpráva. SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) INSERT RECORD TAPE IN THIS VTR AND SOURCE TAPE IN THE PLAYER VTR. Set tape! Displej pocítadla casu Budete-li chtít ukoncit operaci dabingu v jejím prbhu Stisknte tlacítko STOP. Jakmile dabing skoncí, zobrazí se na obrazovce monitoru zpráva "COMPLETED" a na displeji pocítadla casu se zobrazí "Completed". Zdrojová páska a páska se záznamem se automaticky pevinou na zacátek a ob kazety se vysunou. Po vysunutí kazety se pístroj vrátí do stavu jako v kroku 5. Poznámka ABORT:MENU KEY Obrazovka monitoru Pokud je formát záznamu zdrojové pásky DV (LP), zobrazí se odlisné zprávy. Viz cást "Pokud je formát záznamu zdrojové pásky DV (LP)" (strana 62). 8 Budete-li chtít pokracovat dabingem dalsí pásky, zopakujte kroky 6 a 7. 60 Digitální dabing signál ve formátu DVCAM/DV DSR-1500A/1500AP 3-619-327-11 (1) D:\Dokumenty\sony\DSR-1500AP\3619327111\CZ\01GB06C03-UC. fm 01GB06C03-UC. fm Page 61 Wednesday, May 5, 2004 3:25 PM masterpage:Right 9 Po dokoncení dabingu stisknte tlacítko MENU pro opustní nabídky. Pokud se v kroku 6 zobrazí následující zpráva pro operaci dabingu A/V/TC/CM SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) CM MEMORY STORAGE CAPACITY OF THE RECORD TAPE IS TOO SMALL. Pokud je formát záznamu zdrojové pásky DV (LP) Po provedení kroku 7 pedcházejícího postupu se zobrazí následující zpráva. · Pokud pehrávacem není model DSR-2000/2000P CM capacity! Displej pocítadla casu V prbhu provádní SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) EXECUTING. TCR 00:02. 45. 25 UBR 00:00. 00. 00 ABORT:MENU KEY Obrazovka monitoru PLAYER VTR'S SERVO UNLOCKED. ABORT:MENU KEY Pokud pi provádní dabingu A/V/TC/CM v kroku 6 vlozíte kazety, bude automaticky zkontrolována kapacita pamti kazet, vlozených do tohoto pístroje a do pehrávace. Pokud je kapacita pamti kazety zdrojové pásky vtsí, nez kapacita kazety pro záznam, zobrazí se výse uvedená zpráva. V takovém pípad vymte pásku pro záznam za vtsí kazetu s vyssí kapacitou pamti kazety. Pokud se v kroku 7 zobrazí následující zpráva pro operaci dabingu A/V/TC/CM SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) SDTI DUBBING IS ABORTED. EXECUTE CM COPY? Obrazovka monitoru (píklad displeje pro model DSR-1500A) Po provedení Kapitola 3 Uzitecné funkce pro editacní operace SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) DUBBING COMPLETED. PUSH THE SET BUTTON. SV unlocked Displej pocítadla casu Copy CM? Displej pocítadla casu ABORT:MENU KEY Obrazovka monitoru · Pokud máte pehrávac DSR-2000/2000P V prbhu provádní COPY :YES KEY NOT COPY:NO KEY Obrazovka monitoru SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) EXECUTING. Pokud pi dabingu A/V/TC/CM stisknete tlacítko STOP pro ukoncení dabingu v kroku 7, nebo pokud se dabing zastaví, protoze zdrojová páska je delsí nez páska pro záznam, zobrazí se výse uvedená zpráva, vyzadující potvrzení, zda chcete zkopírovat obsah pamti kazety nebo nikoli. Budete-li chtít zkopírovat obsah pamti kazety, stisknte tlacítko SET (YES). Nebudete-li chtít obsah pamti kazety zkopírovat, stisknte tlacítko RESET (NO). Pokud vsak stisknete tlacítko RESET (NO), nemusí obsah pamti kazety souhlasit s materiálem, zaznamenaným na pásce. TCR 00:03. 00. 27 UBR 00:00. 00. 00 NON DVCAM/DV(SP) FORMAT SOURCE. ABORT:MENU KEY Obrazovka monitoru (píklad displeje pro model DSR-1500A) Digitální dabing signál ve formátu DVCAM/DV 61 DSR-1500A/1500AP 3-619-327-11 (1) D:\Dokumenty\sony\DSR-1500AP\3619327111\CZ\01GB06C03-UC. fm 01GB06C03-UC. fm Page 62 Wednesday, May 5, 2004 3:25 PM masterpage:Left Po provedení SDTI DUBBING (A/V/TC/CM) DUBBING COMPLETED. PUSH THE SET BUTTON. No DVCAM/DV Displej pocítadla ABORT:MENU KEY Obrazovka V obou pípadech je cást zdrojové pásky, zaznamenaná ve formátu DV (LP) zkopírována jako cást bez signálu. Kapitola 3 Uzitecné funkce pro editacní operace 62 Digitální dabing signál ve formátu DVCAM/DV DSR-1500A/1500AP 3-619-327-11 (1) D:\Dokumenty\sony\DSR-1500AP\3619327111\CZ\01GB07C04-UC. fm 01GB07C04-UC. fm Page 63 Wednesday, May 5, 2004 3:27 PM masterpage:Chapter Top Nastavení nabídky (menu) Kapitola Struktura nabídky (menu) Jak je patrno z následujícího vyobrazení, sestává systém nabídky ze cty úrovní, picemz nabídka je funkcn rozdlena do tí subsystém: nabídka nastavení (setup), nabídka automatického rezimu (AUTO FUNCTION) a nabídka zobrazení digitálního mice hodin. Tato kapitola popisuje zejména nabídku pro nastavení (setup), zobrazuje její obsah a popisuje její ovládání. Podrobnosti o nabídce AUTO FUNCTION, viz cást "Digitální dabing signál ve formátu DVCAM/DV" na stran 59 a "Opakovaný záznam casového kódu-- Funkce TC Insert" na stran 55. [. . . ] Analogový audio signál je nejprve rozdlen na posloupnost pulz a tyto pulzy jsou poté ulozeny v digitální form. Preroll Posunutí video pásky ped místo editace (pocátecního stihu), aby se dosáhlo stálé rychlosti pásky, a aby bylo mozno provést synchronizaci s jinou video páskou. Signál R­Y Barvonosný signál, získaný odectením jasového signálu (Y) od signálu cervené barvy (R). Jeden z komponentních signál. 120 Pílohy Slovník DSR-1500A/1500AP 3-619-327-11 (1) D:\Dokumenty\sony\DSR-1500AP\3619327111\CZ\01GB11GSY-UC. fm 01GB11GSY-UC. fm Page 121 Wednesday, May 5, 2004 4:44 PM masterpage:Right Referencní video signál Video signál, sestávající ze sync signálu nebo ze sync a burst signál (synchronizacní signál barvy), který se pouzívá jako reference. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSR-1500A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSR-1500A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag