Návod k použití SONY DSLR-A900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DSLR-A900. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DSLR-A900 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DSLR-A900.


SONY DSLR-A900 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4286 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DSLR-A900 (4488 ko)
   SONY DSLR-A900 (3597 ko)
   SONY DSLR-A900 annexe 2 (3610 ko)
   SONY DSLR-A900 BROCHURE (2709 ko)
   SONY DSLR-A900 DATASHEET (411 ko)
   SONY DSLR-A900 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY DSLR-A900 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY DSLR-A900 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DSLR-A900

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. slunecnímu záení, ohni a podobn. Nakládání s nepotebným elektrickým a elektronickým zaízením (platné v Evropské unii a dalsích evropských státech uplatujících oddlený systém sbru) UPOZORNNÍ K výmn pouzijte pouze akumulátor uvedeného typu. Tento symbol umístný na výrobku nebo jeho balení upozoruje, ze by s výrobkem po ukoncení jeho zivotnosti nemlo být nakládáno jako s bzným odpadem z domácnosti. Místo toho by ml být odlozen do sbrného místa, urceného k recyklaci elektronických výrobk a zaízení. [. . . ] · Pouzijte mini konektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor vhodný pro vás televizor na konci druhém. · Pi pipojování fotoaparátu k televizoru kompatibilnímu se Sony VIDEO-A pomocí kabelu HDMI nastaví televizor automaticky vhodnou kvalitu statického snímku pro prohlízení. Podrobnosti naleznete v provozních pokynech pro televizor kompatibilní se Sony VIDEO-A. · Nkterá zaízení nemusí správn fungovat. · Nespojujte výstupní konektor zaízení s koncovkou HDMI na fotoaparátu. Mohlo by to zpsobit poruchu. Pouzívání funkce prohlízení Na , , PhotoTV HD" Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem , , PhotoTV HD". Pi pipojování zaízení kompatibilních se zaízeními Sony PhotoTV HD pomocí kabelu HDMI si mzete vytvoit celý nový svt fotografií v úchvatné kvalit Full HD. , , PhotoTV HD" poskytuje vysoce detailní fotografické zachycení jemných povrch a barev. 103 Obsluha pomocí dálkového ovladace Pipojení fotoaparátu k televizoru a pepnutí do rezimu pehrávání Vám umozní pehrávat snímky pomocí dálkového ovladace. Mnoho tlacítek na dálkovém ovladaci má stejné funkce jako tlacítka na fotoaparátu. Tlacítka dálkového ovladace A C D E G H I / (Histogram) (Pehled) (Pootocit) (Pehrávání) (Prezentace) (Zvtsit/zmensit) (Vymazat) (Víceúcelový B DISP (Zobrazení) Str. 93 92 96 94 92 105 128 95 100 41 F MENU J v/V/b/B/ ovladac) Prezentace Tlacítko na dálkovém ovladaci jednoduse spoustí/zastavuje prezentaci. Bhem prezentace jsou z dálkového ovládání dostupné následující operace. · Zobrazení pedchozího/následujícího snímku pomocí b/B. · Pozastavení/pehrávání prezentace pomocí . Poznámka · Kdyz pipojíte fotoaparát k televizoru pomocí pilozeného kabelu USB, nemzete pehrávat snímky pomocí dálkového ovládání. 104 Pouzívání nabídky Seznam funkcí nabídky V tomto oddílu se popisuje, jak nastavit funkci za pouzití tlacítka MENU. Po stisknutí tlacítka MENU otácejte víceúcelovým ovladacem podle instrukcí v návodu k pouzití Tlacítko MENU (strana 41). Barevný prostor Nastavení AF-A Oblast AF Nast. priority 3 Iluminátor AF AF se spoustí RS u dl. exp. RS pi vys. ISO Rezim blesku Ovládání blesku Kompenz. blesku 2 Krok expozice Aut. azení ISO Pam Reset. nahr. rez. Pouzívání nabídky 4 Nabídka Vlastní (str. 118 az 124) Tlac. AF/MF Ovládání AF/MF Rychlost AF 1 Zobr. oblasti AF TlacFixZaost Auto prohlíz. 2 Zámek ovladace Cin. tlacítka Uvol. bez karty Nahrávací disp. 105 Nabídka Pehrávání (str. 125 az 128) Vymazat Formátovat Chránit 1 Nast. DPOF · Vlození data · Tisk pehledu Zobr. pehr. Prezentace · Interval 2 Nabídka Nastavení (str. 129 az 139) Jas LCD Doba zobr. Info Úspor. rezim 1 Výstup videa Výstup HDMI Jazyk Nast. data/casu Start menu Vymaz. potvrzení Zvukové signály 3 Rezim cistní Nastavení AF · velikost Matnice Pamová karta Císlo souboru Název slozky 2 Vybrat slozku · Nová slozka Spojení USB · pam. karta Rozmr APS-C Reset výchozí 4 106 Nabídka Záznam Nabídka Záznam 1 Velikost obr. [Pomr stran]: [3:2] L:24M M:13M S:6. 1M 6048 × 4032 pixel 4400 × 2936 pixel 3024 × 2016 pixel [Pomr stran]: [16:9] L:21M M:11M S:5. 2M 6048 × 3408 pixel 4400 × 2472 pixel 3024 × 1704 pixel [Rozmr APS-C]: [Zap. ] L:11M M:5. 6M S:2. 6M 3984 × 2656 pixel 2896 × 1928 pixel 1984 × 1320 pixel Poznámky · Pokud vyberete formát RAW pomocí [Kvalita], velikost snímku RAW odpovídá L. [. . . ] Pokud se fotoaparát po pouzití znecistí, vycistte jej. Voda, písek, prach, sl a podobné látky, které zstanou na fotoaparátu, mohou zapícinit jeho poruchu. · Nedívejte se pes sejmutý objektiv nebo hledácek do slunce nebo do silného svtla. · Nepouzívejte fotoaparát v blízkosti zdroj silných radiových vln nebo záení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DSLR-A900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DSLR-A900 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag