Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-WX9

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-WX9. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-WX9 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-WX9.


SONY CYBER-SHOT DSC-WX9 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (21992 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-WX9 (2564 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-WX9 DATASHEET (370 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-WX9

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. NEVYSTAVUJTE PÍSTROJ DESTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. [. . . ] . Stisknutím nebo vyberte [ERASE/SMAZAT] a stisknte 64 PROCHÁZENÍ NEPOHYBLIVÝMI SNÍMKY Stisknutím a pidrzováním nebo budete procházet nepohyblivými snímky rychleji. PESKOCENÍ O 10 NEBO 100 NEPOHYBLIVÝCH SNÍMK - Nevystavujte videokameru otesm nebo silným nárazm. - Neodpojujte napájení nebo nevypínejte videokameru. · Následující nemusí být zobrazováno správn. - Snímky upravované na pocítaci nebo z pocítace nactené. - Snímky se zmnnými názvy soubor. CS Prezentace FUNC. ( 23) 1 Pokud se pomocník k funkci nezobrazí, stisknutím ( ) jej zobrazte. zastavte prezentaci. 3 3 Stisknutím nebo vyberte [ JUMP 10 IMAGES/SKOK O 10 SNÍMK] nebo [ JUMP 100 IMAGES/SKOK O 100 SNÍMK]. 4 Stisknutím nebo skocte o vybraný pocet snímk a stisknte . · Optovným stisknutím ( ) skryjte pomocníka k funkci. DLEZITÉ · Pokud se na obrazovce zobrazuje indikace práce s kartou ( ) a kdyz svítí nebo bliká indikátor práce s kartou, dbejte následujících upozornní. Pokud tak neuciníte, mze dojít k trvalé ztrát dat. Indexové zobrazení 1 2 Stisknte stranu W pácky zoomu. Objeví se indexové zobrazení s nepohyblivými snímky. POZNÁMKY · Praktický dosah vestavného blesku je pibl. Praktický dosah zábleskové videolampy VFL-1 je pibl. V kazdém pípad ale skutecný dosah závisí na podmínkách nahrávání. · V rezimu souvislého fotografování se snízí dosah blesku. · Aby byla funkce potlacení jevu cervených ocí úcinná, musí se fotografovaná osoba dívat do pomocného svtla. Úcinnost redukce závisí na vzdálenosti a je individuální. · Blesk se nespustí v tchto pípadech: - Kdyz rucn upravíte expozici v rezimu (auto) nebo (redukce jevu cervených ocí). CS Volby (Auto) Výchozí hodnota Blesk se automaticky spoustí podle jasu objektu. (Automatika s redukcí jevu cervených ocí) Blesk se automaticky spoustí podle jasu objektu. Rozsvítí se pomocné svtlo pro potlacení efektu cervených ocí. (Vypnutý blesk) Blesk se nespustí. 1 2 Pokud se pomocník k funkci nezobrazí, stisknutím ( ) jej zobrazte. · Pokud se nezobrazuje na pomocníku k funkci, opakovaným stisknutím jej zobrazte. 67 Fotografie · · · · - Pi automatickém posouvání expozice. [. . . ] Tato videokamera podporuje standard Exif 2. 2 (známý rovnz pod pojmem , , Exif Print"). Exif Print je standard pro rozsíenou komunikaci mezi videokamerami a tiskárnami. Pipojením na tiskárnu vyhovující standardu Exif Print jsou obrazová data videokamery v dob fotografování pouzita k optimalizaci a výraznému zlepsení kvality tisku. 108 Vstupní/výstupní zdíky Zdíka AV OUT/ Minijack o prmru 3, 5 mm Pouze výstup (dvouúcelová zdíka slouzící rovnz pro stereofonní sluchátka) Video: 1 Vs-s/75 ohm, asymetrická Audio: ­10 dBV (zátz 47 kohm)/3 kohmy nebo mén mini-B Jasový signál (Y): 1 Vs-s/75 ohm Chrominancní signál (PB/PR (CB/CR)): ±350 mVs-s Kompatibilní s 1080i (D3)/576i (D1) Konektor HDMI typu C (19 kolík); pouze výstup Stereofonní minijack o prmru 3, 5 mm ­57 dBV (s mikrofonem 600 ohm)/5 kohm nebo více Zdíka USB Zdíka COMPONENT OUT (Patentovaná zdíka mini-D) Minikonektor HDMI OUT Zdíka MIC Napájení/dalsí Napájení (jmenovité) Píkon (Rezim SP, pi zapnutém AF) Provozní teplota Rozmry (S x V x H) Hmotnost (pouze tlo videokamery) 7, 4 V ss (napájecí akumulátor), 8, 4 V ss (kompaktní napájecí adaptér) 4, 4 W (hledácek, normální jas); 4, 6 W (LCD obrazovka, normální jas) 0­40 °C 81 x 75 x 129 mm bez pídrzného emene 505 g CS Kompaktní napájecí adaptér CA-570 Napájení Jmenovitý výstup/píkon Provozní teplota Rozmry Hmotnost 100­240 V st. , 50/60 Hz 8, 4 V ss, 1, 5 A/29 VA (100 V)­39 VA (240 V) 0­40 °C 52 x 29 x 90 mm 135 g Napájecí akumulátor BP-2L13 Typ baterie Jmenovité naptí Provozní teplota Kapacita Rozmry Hmotnost Dobíjitelné lithiumiontové clánky 7, 4 V ss 0­40 °C 1200 mAh 33, 3 x 25, 8 x 45, 2 mm 60 g Hmotnost a rozmry jsou piblizné. Za omyly a nepesnosti se nepebírá zádná odpovdnost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-WX9

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-WX9 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag