Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W7

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W7. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W7 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W7.


SONY CYBER-SHOT DSC-W7 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3687 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 (488 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 (6250 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 annexe 1 (6250 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 annexe 2 (6250 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 annexe 3 (477 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 annexe 4 (6199 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 MANUAL 2 (6250 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 DATASHEET (430 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 READ THIS FIRST (2414 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 READ THIS FIRST GUIDE (2413 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W7 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W7

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 124. Pi pouzití karty , , Memory Stick Duo" s vybavením kompatibilním s kartami , , Memory Stick" Karty , , Memory Stick Duo" lze pouzívat po vlození do adaptéru Memory Stick Duo (nepilozen). Cerné, bílé, cervené, modré nebo zelené body · Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu pímému slunecnímu záení mze zpsobit poruchy. Dbejte opatrnosti pi ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruse. · Ve studeném prostedí mohou obrázky na LCD displeji zanechávat svoji opozdnou stopu. [. . . ] Pi pipojení fotoaparátu k pocítaci se automaticky spustí prvodce kopírováním a snímky z nahrávací slozky fotoaparátu jsou kopírovány do pocítace. (s Windows Vista/XP, Mac OS X) Ustavuje spojení Mass Storage mezi fotoaparátem a pocítacem nebo jiným zaízením USB (str. Pizpsobení nastavení Mass Storage COMPONENT Podle pipojeného televizoru zvolí výstup videosignálu SD nebo HD(1080i) (str. 81). HD(1080i) SD Vyberte tuto moznost pro pipojení fotoaparátu k televizoru s vysokým rozlisením HD 1080i. Tuto polozku vyberte, pokud pipojujete fotoaparát k televizoru, který není kompatibilní se signálem HD(1080i). 73 Nastav. Podrobnosti o ovládání 1 str. 66 Videovýstup Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému pipojeného video zaízení. Barevné systémy televizor se lisí podle zem a regionu. Pro prohlízení snímk na obrazovce televizoru zkontrolujte barevný obrazový systém zem nebo regionu (str. 83). NTSC PAL Nastaví výstup signálu videa na rezim NTSC (napíklad pro USA, Japonsko). Nastaví výstup signálu videa na rezim PAL (napíklad pro Evropu). Sirokoúhlé zobraz. Pi pehrávání na televizoru s vysokým rozlisením se snímky v pomru 4:3 a 3:2 pehrávají v pomru 16:9. V takovém pípad bude horní a spodní okraj snímku trochu oíznut. Zap. Pehrává v pomru stran 16:9. Vyp. Nepouzívá sirokoúhlé zobrazení. · Jediné snímky, které lze pehrávat v sirokoúhlém zobrazení, jsou snímky v pomru 4:3 a 3:2. Jestlize stupnice piblízení pekrocí 4×, fotoaparát pouzije inteligentní nebo pesnou digitální transfokaci. Smart (Inteligentní transfokátor) ( ) Podle velikosti snímku jej zvtsí digitáln v takovém rozsahu, aby snímek nebyl zkreslen. To není k dispozici, kdyz: ­ Je velikost snímku nastavena na [8M], [3:2 (7M)] nebo [16:9 (6M)] (pouze DSC-W130). ­ Je velikost snímku nastavena na [7M], [3:2 (6M)] nebo [16:9 (5M)] (pouze DSC-W120/W125). · Celkový rozsah transfokace inteligentního transfokátoru Smart je vypsán v následující tabulce. Pesný (Pesná digitální transfokace) ( ) Vyp. Zvtsí snímky vsech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 8×, vcetn optického tranfokátoru 4×. Kvalita snímku se vsak zhorsí, kdyz je pekrocen rozsah optického transfokátoru. Nepouzívá digitální transfokaci. 76 Nastav. Podrobnosti o ovládání 1 str. 66 Velikost snímku a celkový rozsah transfokace pi pouzití inteligentního transfokátoru (vcetn optického transfokátoru 4×) Velikost Celkový rozsah transfokace DSC-W130 DSC-W120/W125 5M 3M VGA 16:9 (2M) Zhruba 5, 0× Zhruba 6, 4× Zhruba 20× Zhruba 6, 8× Zhruba 4, 7× Zhruba 6, 0× Zhruba 19× Zhruba 6, 4× · Digitální transfokátor nelze pouzít, kdyz: ­ V rezimu volby scény je zvolen rezim ­ Displej LCD je vypnut. (Snímání úsmvu). Pedsádka Pi nasazení pedsádky (nepilozena) nastaví pro dosazení správného zaostení. Nasate adaptér objektivu (nepilozen) a pak nasate pedsádku. Tele ( Siroko ( Vyp. Pizpsobení nastavení · Pokud pouzíváte zabudovaný blesk, mze být zablokován a zpsobit na snímku stín. · Pi fotografování zkontrolujte kompozici snímku na LCD displeji. · Proctte si také návod dodaný k pedsádce. [. . . ] 99 Prohlízení soubor se snímky ulozených v pocítaci ve fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Doporucené prostedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Doporucené prostedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pouzívání fotoaparátu v zahranicí. . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W7

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W7 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag