Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W50.


SONY CYBER-SHOT DSC-W50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4532 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 (1588 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 (1588 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 annexe 2 (1922 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 annexe 3 (6284 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 (905 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 (3542 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 (3200 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 (2817 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 annexe 2 (3646 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 annexe 3 (981 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 annexe 4 (3666 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 annexe 1 (3200 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 READ THIS FIRST (889 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 READ THIS FIRST (762 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W50 DIGITAL CAMERAS AND PRINTERS POCKET GUIDE SPRING 2006 (817 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dbejte opatrnosti pi ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování barev nebo poruse. · Ve studeném prostedí se mohou obrázky na LCD displeji posouvat. · Chrate pohyblivý objektiv ped nárazy a nemanipulujte s ním silou. Adaptér Memory Stick Duo Poznámky týkající se modulu akumulátoru · Ped prvním pouzitím fotoaparátu nabijte modul akumulátoru (je soucástí dodávky). [. . . ] slozky] (strana 77) · Zmna slozky pro nahrávání snímk t [Zmna nahr. slozky] (strana 78) · Jestlize je na kart , , Memory Stick Duo" vytvoeno více slozek a zobrazí se první nebo poslední snímek ve slozce, objeví se následující indikátory. : Pechod na pedchozí slozku : Pechod na následující slozku : Pechod na pedchozí nebo následující slozky 74 Úprava nastavení Úprava funkce Správa pamti a Nastavení Výchozí nastavení mzete zmnit pomocí obrazovce HOME. (Správa pamti) nebo (Nastav. ) na Tlacítko z Tlacítko v/V/b/B Ovládací tlacítko Tlacítko HOME 1 Stisknutím tlacítka HOME zobrazte obrazovku HOME. 2 Vyberte tlacítku. Úprava nastavení (Správa pamti) nebo (Nastav. ) pomocí b/B na ovládacím 3 Vyberte polozku pomocí v/V, poté stisknte z. 4 Vyberte potebné nastavení pomocí v/V, a poté stisknte z. · Stisknutím b se zobrazí obrazovka HOME. 75 Úprava funkce Správa pamti a Nastavení 5 Vyberte nastavení pomocí v/V, a poté stisknte z. Zrusení zmny nastavení Vyberte [Zrusit], pokud je jednou z polozek na obrazovce, a poté stisknte z. Pokud ne, stisknte b. · Nastavení zstává zachováno i po vypnutí fotoaparátu. · Stisknete-li tlacítko HOME znovu, fotoaparát se nastaví zpt do rezimu fotografování nebo prohlízení. 76 Správa pamti Podrobnosti o operaci 1 strana 75 Pamový nástroj -- Nástroj Memory Stick Tato polozka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vlozena karta , , Memory Stick Duo". Formát. Zformátuje kartu , , Memory Stick Duo". Bzn dodávané karty , , Memory Stick Duo" jsou jiz naformátovány a lze je ihned zacít pouzívat. · Formátování nenávratn smaze veskerá data na kart , , Memory Stick Duo" vcetn vsech chránných snímk. 1 Vyberte [Formát. ] pomocí v/V na ovládacím tlacítku, poté stisknte z. Zobrazí se zpráva , , Data na Memory Stick budou vymazána". Formátování se spustí. Zrusení formátování Vyberte [Zrusit] v kroku 2, poté stisknte z. Úprava nastavení Tvorba nahr. Formátování se spustí. Zrusení formátování Vyberte [Zrusit] v kroku 2, poté stisknte z. Úprava nastavení 79 Nastav. Podrobnosti o operaci 1 strana 75 Hlavní nastavení -- Hlavní nastavení 1 Výchozí nastavení je oznaceno . Zvuk Nastavení zvuku tlacítek. Závrka Zap. Vyp. Nastavení zvuku závrky pi stisknutí spoust. Nastavení pípnutí/zvuku závrky pi stisknutí ovládacího tlacítka nebo tlacítka spoust. Pípnutí/zvuk závrky je vypnutý. Pír. funkce Pouzíváte-li fotoaparát, objeví se nápovda k funkcím. Zap. Skrytí nápovdy k funkcím. Inicializace Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. Snímky ulozené ve vnitní pamti zstanou uchovány i pi spustní této funkce. 1 Vyberte [Inicializace] pomocí v/V na ovládacím tlacítku, poté stisknte z. Zobrazí se zpráva , , Inicializace vsech nastavení". Nastavení fotoaparátu se obnoví na výchozí hodnoty. Zrusení inicializace Vyberte [Zrusit] v kroku 2, poté stisknte z. · Bhem inicializace nevypínejte fotoaparát. 80 Nastav. Podrobnosti o operaci 1 strana 75 Demo úsmvu Mzete si prohlédnou ukázku rezimu Snímání úsmvu. Zap. Vyp. Provede ukázku pi pouzívání rezimu Snímání úsmvu. (Snímání úsmvu) (strana 29). 1 Ovladacem rezim vyberte rezim 2 Namite fotoaparát na objekt a stisknte spous az nakonec. Spustí se ukázka. · Pokud fotoaprát nepouzíváte po 15 sekund, spustí se ukázka automaticky, i v pípad, ze nestisknte spous. [. . . ] 93 Doporucené prostedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Podvodní vyvázení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pouzívání fotoaparátu v zahranicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pesná digitální transfokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag