Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W35. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W35 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W35.


SONY CYBER-SHOT DSC-W35 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2894 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 annexe 1 (6409 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 (1577 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 (3143 ko)
   SONY DSC-W35 annexe 3 (3143 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 annexe 2 (2949 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 annexe 1 (3219 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 DATASHEET (555 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W35 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W35

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Hledání informací podle klícového slova. MENU/Hledání nastavení Rejstík Výchozí nastavení je oznaceno Oznacuje varování a omezení v souvislosti se správným pouzitím fotoaparátu. . Oznacuje informace, které je uzitecné vdt. z 2CZ Poznámky k pouzívání fotoaparátu Poznámky o typech pamových karet, které lze pouzít (prodávají se samostatn) S fotoaparátem jsou kompatibilní následující pamové karty: , , Memory Stick PRO Duo", , , Memory Stick PROHG Duo", , , Memory Stick Duo", pamové karty SD, SDHC a pamové karty SDXC. V této pírucce jsou pamové karty , , Memory Stick PRO Duo", , , Memory Stick PRO-HG Duo" a , , Memory Stick Duo" nazývány , , Memory Stick Duo" a pamové karty SD, SDHC a SDXC jsou nazývány pamové karty SD. · Pamové karty , , Memory Stick Duo" do velikosti 32 GB a pamové karty SD do velikosti 64 GB byly testovány a byla prokázána jejich funkcnost s fotoaparátem. Obsah Funkce vestavné do fotoaparátu · Tato pírucka popisuje funkce zaízení kompatibilních/nekompatibilních s GPS, zaízení kompatibilních/nekompatibilních TransferJet, zaízení kompatibilních s 1080 60ia s 1080 50i. ­ Chcete-li zjistit, zda vás fotoaparát podporuje funkci GPS, ovte model fotoaparátu. Kompatibilní s GPS: CYBER-SHOT DSC-W35 Nekompatibilní s GPS: DSC-HX5/HX5C ­ Chcete-li zjistit, zda vás fotoaparát podporuje funkci TransferJet a zda je kompatibilní s 1080 60i nebo 1080 50i, ovte, zda je fotoaparát zespoda oznacen tmito znaky. [. . . ] Demonstrace nebude spustna. MENU/Hledání nastavení Vyp. Poznámka · Stisknutím tlacítka spoust bhem ukázky rezimu Snímání úsmvu spous funguje, ale snímek se nenahraje. 95CZ Rejstík Inicializace Obsah Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. I v pípad, ze spustíte tuto funkci, zstanou snímky zachovány. 1 MENU t (Nastav. ) t t z na ovládacím tlacítku Poznámka (Hlavní nastavení) t [Inicializace] t [OK] Hledání operace · Bhem inicializace nevypínejte fotoaparát. 96CZ MENU/Hledání nastavení Rejstík Rozlisení HDMI Obsah Kdyz pipojíte fotoaparát k televizoru s vysokým rozlisením (HD) s terminálem HDMI pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatn), mzete zvolit Rozlisení HDMI k pehrávání snímk na televizoru. 1 MENU t (Nastav. ) t (Hlavní nastavení) t [Rozlisení HDMI] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Hledání operace Auto 1080i 480p/576p Nastavte výstupní rozlisení automaticky podle dat na pipojeném zaízení. Vysílá snímky ve standardní kvalit (SD) (480p/576p). · Pokud je fotoaparát kompatibilní s 1080 60i, jsou video signály vysílány jako 480p, a pokud je kompatibilní s 1080 50i, signály jsou vysílány jako 576p. MENU/Hledání nastavení Poznámky · Pokud obrazovku nelze s nastavením [Auto] správn zobrazit, zvolte [1080i] nebo [480p/576p] podle pipojeného televizoru. · Snímáte-li video za podmínky, ze je fotoaparát a televizor pipojen pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatn), nahrávaný snímek nebude zobrazen v televizoru. 97CZ Rejstík OVLÁDÁNÍ HDMI Obsah Toto nastavení umozuje ovládat fotoaparát pipojený pes kabel HDMI (prodává se samostatn) k televizoru , , BRAVIA" Sync pomocí dálkového ovládání televizoru. 121. 1 MENU t (Nastav. ) t (Hlavní nastavení) t [OVLÁDÁNÍ HDMI] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Hledání operace Zap. Poznámka Umozuje dálkov ovládané operace. Znemozuje dálkov ovládané operace. · Na fotoaparátu mzete provádt operace pomocí dálkového ovládání televizoru pipojením fotoaparátu k televizoru kompatibilnímu s , , BRAVIA" Sync. 98CZ MENU/Hledání nastavení Rejstík COMPONENT Obsah Výbr výstupu videosignálu SD a HD(1080i), propojíte-li fotoaparát a televizor pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatn), podle pipojeného televizoru. Pouzijte Typ2c-kompatibilní adaptérový kabel pro výstup HD (prodává se samostatn). 1 MENU t (Nastav. ) t (Hlavní nastavení) t [COMPONENT] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku HD(1080i) SD Vyberte tuto moznost, chcete-li fotoaparát pipojit k televizoru s vysokým rozlisením HD 1080i. Vyberte tuto moznost, chcete-li fotoaparát pipojit k televizoru, který není kompatibilní se standardem HD(1080i). Hledání operace MENU/Hledání nastavení Poznámka · Snímáte-li video za podmínky, ze je fotoaparát a televizor pipojen pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatn), nahrávaný snímek nebude zobrazen v televizoru. 99CZ Rejstík Spojení USB Obsah Nastavení rezimu USB pouzité pi pipojení fotoaparátu k pocítaci nebo tiskárn vyhovující standardu PictBridge pomocí víceúcelového kabelu. 1 MENU t (Nastav. ) t (Hlavní nastavení) t [Spojení USB] t pozadovaný rezim t z na ovládacím tlacítku Auto PictBridge PTP/MTP Fotoaparát automaticky rozezná a nastaví komunikaci s pocítacem nebo tiskárnou vyhovující standardu PictBridge. Kdyz se do vnitní pamti nahrává videoklip, nenahrává se informace o poloze a smru. Bhem pistání a vzletu letadla vypnte fotoaparát podle pokyn na palub letadla. Pouzívejte GPS v souladu se zákony místa a situace. Získání dat o poloze pi prvním pouzití GPS nebo s dlouhými pestávkami mze trvat nkolik desítek sekund nebo nkolik minut. Doba triangulace se mze zkrátit pijímáním dat asistence GPS (str. Údaje o smru snímání získaná tímto fotoaparátem jsou zalozena na magnetickém severním pólu (smr, kterým ukazuje rucicka kompasu). Pokud se fotoaparát nachází v blízkosti magnetu nebo kovu, mze dojít k chyb senzoru smru. Nepiblizujte fotoaparát k magnetickým zdrojm nebo kovu, pokud je to mozné. Správné údaje o smru snímání a se nemusí správn nahrát nebo zobrazit v tchto pípadech: ­ V blízkosti budovy, mostu pro chodce, kovového mostu, vozidla nebo kovové vze ­ V blízkosti elektrického pístroje jako je televizor, reproduktor, lednice, mobilní telefon, sluchátka ­ V blízkosti kovového stolu nebo zidle atd. Data o smru nejsou stabilní, pokud je fotoaparát namíen nahoru. 107). Rejstík · · · · · 105CZ Pokracování r zPro píjem signálu GPS Obsah Hledání operace · Správná triangulace není mozná v místnostech nebo v blízkosti vysokých budov. [. . . ] AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Jednobod. mení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Jídlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 C Císlo souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 K D Data asistence GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Detekce oblicej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Detekce zav. ocí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Digitál. transf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kalendá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Kopírovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Korekce cervených ocí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Korekce protisvtla HDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Krajina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rejstík DISP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Domácí mazlícek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 L Language Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 M E EV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mass Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 , , Memory Stick Duo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Mení expozice podle stedu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Modul akumulátoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 MTP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Music Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124, 125 F Form. hudby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Formát videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Formát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Fotogr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W35

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W35 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag