Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W30. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W30.


SONY CYBER-SHOT DSC-W30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4532 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 (1588 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 (1588 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 2 (1922 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 3 (6284 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 (3542 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 (3200 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 (2817 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 (905 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 3 (3621 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 4 (3200 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 5 (3200 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 1 (3646 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 2 (3666 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 annexe 6 (981 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 DATASHEET (1294 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 READ THIS FIRST (889 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 READ THIS FIRST (762 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W30 DIGITAL CAMERAS AND PRINTERS POCKET GUIDE SPRING 2006 (817 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto tecky vznikají bzn ve výrob a nijak neovlivují nahrávání. Jiné pamové karty pouzívat nelze. · Podrobnosti o kart , , Memory Stick Duo" viz str. 121. Pi pouzití karty , , Memory Stick Duo" s vybavením kompatibilním s kartami , , Memory Stick" Karty , , Memory Stick Duo" lze pouzívat po vlození do adaptéru , , Memory Stick Duo" (prodává se samostatn). Cerné, bílé, cervené, modré nebo zelené body · Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu pímému slunecnímu záení mze zpsobit poruchy. Dbejte opatrnosti pi ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo venku. Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení barev a jeho poruse. [. . . ] Pizpsobení nastavení Inicializace Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. I pi vykonání této funkce budou zachovány snímky ulozené ve vnitní pamti. 1 Vyberte [Inicializace] pomocí v/V ovládacího tlacítka a poté stisknte z. Objeví se hlásení , , Inicializace vsech nastavení". Nastavení se vrátí na výchozí hodnoty. Zrusení inicializace V kroku 2 zvolte [Zrusit] a pak stisknte z. · Pi inicializaci nikdy nevypínejte napájení. 71 Nastav. Podrobnosti o ovládání 1 str. 66 Demo úsmvu Mzete si prohlédnout demonstraci rezimu snímání úsmvu. Zap. Vyp. Provede demonstraci pi pouzití rezimu snímání úsmvu. 28). 1 Z ovladace rezim si vyberte rezim 2 Namite fotoaparát na objekt a stisknte spous nadoraz. Demonstrace zacne. · Pokud s fotoaparátem nepracujete po dobu 15 sekund, demonstrace zacne automaticky, i kdyz tlacítko spoust nestisknete. · Demonstraci mzete docasn ukoncit, i kdyz uz zacala, stisknutím spoust nadoraz. · I kdyz se závrka uvolní, kdyz fotoaparát detekuje úsmv, zádný snímek se nenahraje. · Pokud chcete poídit skutecný snímek v rezimu snímání úsmvu, vzdy nastavte na [Vyp. ]. 72 Nastav. Podrobnosti o ovládání 1 str. ­ V rezimu volby scény je vybrán rezim (Krajina), (Soumrak) nebo (Ohostroj). · Pi pouzívání iluminátoru AF je bzný rámecek AF zrusen a nový rámecek AF se zobrazí teckovan. Automatické ostení pednostn ostí na objekty umístné blízko stedu rámecku. · Iluminátor AF vysílá velmi jasné svtlo. Ackoli nebyl prokázán zádný vliv na zdraví, nedívejte se zblízka pímo do iluminátoru AF. Pizpsobení nastavení . mízky S pomocí car mízky lze snáze nastavit pedmt do vodorovné/svislé polohy. Zap. Zobrazí cáry mízky. Vyp. · Cáry mízky se nezaznamenávají. Nezobrazuje cáry mízky. 75 Nastav. Podrobnosti o ovládání 1 str. 66 Rezim AF Vybere provozní rezim automatického zaostování. Jeden Automaticky nastaví zaostení pi stisknutí a pidrzení tlacítka spoust napl. Tento rezim je uzitecný pi fotografování nehybných objekt. Automaticky nastaví zaostení ped tím, nez napl stisknete a pidrzíte tlacítko spoust. Tento rezim zkracuje dobu nutnou pro ostení. · Spoteba energie akumulátor je rychlejsí nez v rezimu [Jeden]. · Nastavení rezimu AF je neplatné, kdyz je aktivována funkce detekce oblicej nebo detekce úsmvu. [. . . ] 69 Kopírování snímk do pocítace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rejstík Názvy a ukládání obrazových soubor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Neostrá místa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nitkový kíz bodového mení expozice . . . . . . . . . . 48 NTSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 125 Rejstík O Oblacno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Obrazovka pehledu . . . . . . . . . . 33 Odstranní problém. . . . . . . 105 Ohostroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Optický transfokátor . . . . . . . . . 76 Oezat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 96 Ostení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 24, 49 Otocit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Ovladac rezim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pomalá závrka NR. . . . . . . . . . . . 17 Popis soucástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pouzívání fotoaparátu v zahranicí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pesná digitální transfokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag