Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-W17

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-W17. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-W17 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-W17.


SONY CYBER-SHOT DSC-W17 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3687 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 (1212 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 (6199 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 (6228 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 (488 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 annexe 1 (6199 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W17 MANUAL 2 (6250 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-W17

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] U videoklip vyberte [640(Fine)] (jen karta , , Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] nebo [160]. Patrz , , Poradnik uytkownika/Usuwanie problemów" (oddzielna broszura) Wyjania zaawansowane techniki i sposób postpowania w razie problemów z aparatem. 4 Vlozte nabitý blok akumulátor. Pácka k vysunutí akumulátoru 3 Vyberte [OK] pomocí B, poté stisknte z. Clock Set Y/M/D M/D/Y D/M/Y 4 K dokoncení nastavení stisknte (velikost snímku). Viz , , Uzivatelská pírucka/Odstraování problém" (samostatná publikace) Vysvtluje pokrocilé techniky a postupy v pípad problém s fotoaparátem. Otevete kryt. Hranou bloku akumulátor zatlacte pácku k vysunutí bloku akumulátor a vlozte blok akumulátor. Zavete kryt. 2005 / 1 / 1 10 : 30 OK AM Cancel Tlacítko · Ke zrusení vyberte [Cancel] a stisknte z. Pouzití AC adaptéru Fotoaparát lze pipojit pomocí AC adaptéru AC-LS5/AC-LS5K (není pilozen). t , , Uzivatelská pírucka/Odstraování problém" (str. [. . . ] Prostudujte si návod k obsluze dodávaný s AC adaptérem. · Stojan (1) Zmna data a casu Vyberte [Clock Set] na obrazovce (Setup) a provete postup popsaný v kroku 3 výse. t , , Uzivatelská pírucka/Odstraování problém" (str. 53) Velikosti statických snímk Podrobnosti o velikosti snímku t , , Uzivatelská pírucka/Odstraování problém" (str. 12) Velikost snímku 5M (2592×1944) (výchozí nastavení) 3:2* (2592×1728) 3M (2048×1536) 1M (1280×960) VGA(E-Mail) (640×480) K tisku o velikosti pohlednice K záznamu velkého poctu snímk K pipojení snímku k elektronické post nebo vytvoení domovských stránek Informace K tisku snímk o vysoké hustot o velikosti A4 nebo A5 Pocet snímk Mén Tisk Jenmý Kontrola pilozeného píslusenství · Nabíjecka akumulátor BC-CS3 (1) · USB kabel (1) Kontrola zbývající kapacity akumulátoru Stisknutím (napájení) pístroj zapnte a zkontrolujte zbývající kapacitu akumulátoru na LCD displeji. Indikátor zbývajícího · Nez se zobrazí správná zbývající kapacita akumulátoru casu (cas), trvá zhruba minutu. Na displeji hodin · Jestlize jste vybrali [D/M/Y] v kroku 3-1, nastavte cas ve 24 hodinovém cyklu. · Plnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM. Pi zapínání napájení · Jestlize nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení casu se zobrazí pi kazdém zapnutí fotoaparátu. · Po druhém a dalsích zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka. 60min · Napájecí kabel (1) · A/V kabel (1) · , , Memory Stick Duo" (32 MB) (1) 60min Zbývající cas · Za urcitých okolností nemusí být zobrazený zbývající cas správný. Více Hrubý * Snímky se zaznamenávají ve stejném pomru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod. Vyjmutí bloku akumulátor · Dobíjecí blok akumulátor NP-FE1 (1) · Popruh na krk (1) · Adaptér na Memory Stick Duo (1) Otevete kryt pihrádky na blok akumulátor a pácku k vysunutí akumulátoru posute ve smru sipky. Aby blok akumulátor nevypadl, je-li pácka k uvolnní akumulátor vysunutá, kameru drzte tak, aby pihrádka na baterie nesmovala dol. Pocet statických snímk, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklip Pi otevírání krytu objektivu · Otevete-li kryt objektivu pílis rychle, fotoaparát se nemusí zapnout. · Pi otevírání krytu objektivu bute opatrní a nedotýkejte se objektivu. Pocet statických snímk, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklip se lisí podle vybrané velikosti snímku. Podrobnosti o poctu snímk nebo casu, které lze nahrát t , , Uzivatelská pírucka/ Odstraování problém" (str. · Jestlize stupnice piblízení pekrocí zvtsení 3×, fotoaparát pouzije [Digital Zoom]. Podrobnosti o nastavení [Digital Zoom] a kvality snímku t , , Uzivatelská pírucka/Odstraování problém" (str. 45) Zrusení smazání Zvolte [Exit] a pak stisknte z. Delete Exit BACK/NEXT Kontrola posledního poízeného statického snímku (rychlé prohlízení) Stisknte b ( ) ovládacího tlacítka. Chcete-li ukoncit prohlízení, znovu stisknte b. · Po spustní pehrávání se snímek mze jevit jako hrubý. · Ke smazání snímku stisknte (smazat) a vyberte [Delete] pomocí v ovládacího tlacítka, poté stisknte z. Pouzití samospoust Ped provedením kroku 2 stisknte V ( ) ovládacího tlacítka. Stisknte tlacítko spoust, kontrolka samospoust bliká a zní pípavý zvuk, dokud se neaktivuje závrka (zhruba o 10 sekund pozdji). Kontrolka samospoust Rezimy výbru scény Následující rezimy jsou pedem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén. Vzdálenost od objektu 1 cm 2 cm 5 cm 10 cm 20 cm Stupnice zvtsení 3, 5× 2, 2× 1, 1× 0, 5× 0, 3× Zobrazení zvtseného snímku (piblízení pi pehrávání) Pi zobrazení statického snímku posute ovladac transfokátoru smrem k Transfokace se zrusí posunutím ovladace transfokátoru smrem k Nastavení cásti: v/V/b/B Zrusení piblízení pi pehrávání: z Ukládání zvtsených snímk: [Trimming] t , , Uzivatelská pírucka/Odstraování problém" (str. . Jemný snímek Poizuje portréty osob, kvtin atd. , s jemnou atmosférou. Výbr rezimu blesku pi poizování statických snímk Ped provedením kroku 2 stisknte opakovan v ( ) na ovládacím tlacítku, dokud se nevybere pozadovaný rezim. Bez indikace Bleskne za spatných svtelných podmínek (výchozí nastavení) Nucený blesk · Doporucuje se pouzívat stativ. Krajina Poizuje snímky krajiny apod. , zaostuje na vzdálené objekty. Prohlízení displeje pehledu Ovladac transfokace posute smrem k (pehled) a vyberte snímek pomocí v/V/b/B. K zobrazení dalsí (pedchozí) obrazovky pehledu stisknte b/B. 60min VGA Jestlize poizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostení obtízné · Je-li objekt blíze nez zhruba 50 cm, pouzijte rezim makrosnímku (levý sloupec). [. . . ] . Jemný snímek Poizuje portréty osob, kvtin atd. , s jemnou atmosférou. Výbr rezimu blesku pi poizování statických snímk Ped provedením kroku 2 stisknte opakovan v ( ) na ovládacím tlacítku, dokud se nevybere pozadovaný rezim. Bez indikace Bleskne za spatných svtelných podmínek (výchozí nastavení) Nucený blesk · Doporucuje se pouzívat stativ. Krajina Poizuje snímky krajiny apod. , zaostuje na vzdálené objekty. Prohlízení displeje pehledu Ovladac transfokace posute smrem k (pehled) a vyberte snímek pomocí v/V/b/B. K zobrazení dalsí (pedchozí) obrazovky pehledu stisknte b/B. 60min VGA Jestlize poizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostení obtízné · Je-li objekt blíze nez zhruba 50 cm, pouzijte rezim makrosnímku (levý sloupec). · Jestlize fotoaparát nedokáze zaostit na pedmt automaticky, indikátor blokování AE/AF zacne pomalu blikat a pípnutí nezazní. Snímek znovu uspoádejte a znovu zaostete. Rychlá závìrka Fotografování pohybujících se objekt venku nebo na jiných jasných místech. · Ohnisková vzdálenost od objektu je zhruba 1 cm az 20 cm. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-W17

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-W17 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag