Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-TX55

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-TX55. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-TX55 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-TX55.


SONY CYBER-SHOT DSC-TX55 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17870 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-TX55 (3253 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-TX55 DATASHEET (226 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-TX55

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzití dálkového ovladace Beo4, 22 Dozvíte se, jak pouzívat dálkový ovladac Beo4 a jak ovládat hudební systém na dálku Rejstík, 23 4 Pouzívání hudebního systému Hudební systém je navrzen pro blízké ovládání. Hudební systém pouzívejte pro poslech rozhlasu nebo disk CD. Stací stisknout jedno tlacítko na ovládacím panelu a budete moci poslouchat zvuk podle svého výbru. Posute prstem kolecko hlasitosti a nastavte tak hlasitost. RADIO 7 8 9 DISC 4 5 6 GO LOAD 1 2 3 LIST EXIT 0 Zapne rozhlasový pijímac Spoustí pehrávání vlozeného disku Otevírá a uzavírá zásuvku disku Vyvolává dodatecné zdroje, funkce a nabídky na displeji Volí rozhlasové stanice, skladby na disku CD nebo skladby N. MUSIC*, pípadn polozky nabídky Ukoncuje systém nabídek Pepíná systém BeoCenter 2 do pohotovostního rezimu. Stisknutím tlacítka pepnete celý systém do pohotovostního rezimu RADIO DISC LOAD LIST GO 0­9 Prohledává disk CD, pechází mezi slozkami v rezimu N. MUSIC* a pesouvá kurzor do postraní nabídky Pesouvá mezi rozhlasovými stanicemi, skladbami na disku CD nebo v rezimu N. MUSIC* a v nabídkách pesouvá kurzor nahoru nebo dol Aktivuje nabídky pro zadávání údaj, potvrzuje a ukládá volby v nabídkách. [. . . ] SOUND 1 PRESET VOLUME 2 ADJUST BALANCE 3 SET TONE [BASS, TREBLE, LOUDNESS] Chcete-li aktivovat nabídku SOUND , stisknte tlacítko LIST, aktivujte nabídku SETUP a pak nabídku SOUND. Tuto nabídku pouzijte pro nastavení pedvolby úrovn hlasitosti hudebního systému. Maximální úrove hlasitosti v této nabídce mze být 75. Tuto nabídku pouzijte pro nastavení vyvázení mezi reproduktory. Tuto nabídku pouzijte pro nastavené hlubokých a vysokých tón podle vasí poteby a zapnte nebo vypnte funkci fyziologického ovládání hlasitosti. Pokud provedená nastavení zvuku neulozíte, hudební systém se vrátí k pedvoleným hodnotám, jakmile jej vypnete. Úrove hlasitosti lze nastavit pomocí ovládacího panelu nebo dálkového ovladace Beo4. Pokud je hudební systém pipojen k televiznímu pijímaci spolecnosti Bang & Olufsen, zvuk musí být nastaven podle popisu v této pírucce pro televizní pijímac. Nastavení mozností 15 Zde mzete zmnit základní nastavení hudebního systému podle poteby. Nabídka OPTIONS umozuje nastavit hodiny, zapnout nebo vypnout funkci casovace, nastavit moznosti pehrávace DVD nebo si vybrat jazyk. Mzete také nastavit pedvolby pro zobrazení a výbr zdroje a funkcí, které se zobrazují pi stisknutí tlacítka LIST. . 1 SCART SENSE OUT 2 DVD SOUND 3 SCART VIDEO OUT [RGB/CVBS . . . ] 4 PARENTAL LOCK 1 RADIO 2 CD 3 STATUS [DEFAULT/ EXTENDED] Chcete-li aktivovat nabídku OPTIONS, stisknte tlacítko LIST, aktivujte nabídku SETUP a pak nabídku OPTIONS. Pokud zadáte kód PIN nebo hlavní kód nesprávn, nebo pokud se jej pokusíte zmnit castji nez je mozné, zobrazí se hlásení PINCODE ERROR. PINCODE 1 NEW PINCODE . . . CONFIRM PINCODE Chcete-li vyvolat nabídku kódu PIN, stisknte tlacítko LIST a pak dvakrát tlacítko , nakonec tlacítko EXIT. Tuto nabídku pouzijte pro zadání nebo zmnu kódu PIN. Tuto nabídku pouzijte pro deaktivaci systému kódu PIN. Chcete-li umoznit zadání hlavního kódu . . . > Kdyz vás hudební systém pozádá o zadání kódu PIN, stisknte tikrát tlacítko a aktivujte vstup hlavního kódu. > Jakmile je hlavní kód zadaný, systém kódu PIN je deaktivovaný a hudební systém je pipraven k pouzití. Chcete-li aktivovat systém kódu PIN znovu, musíte zadat nový kód PIN. Pokud zadáte nesprávný kód PIN, máte ctyi dalsí pokusy pro zadání kódu, poté se hudební systém pepne do pohotovostního rezimu - musíte jej v nm ponechat. Pokud se kód PIN zobrazí pi první aktivaci funkce a od svého dodavatele spolecnosti Bang & Olufsen jste kód PIN neobdrzeli, kontaktujte jej a pozádejte o vydání kódu PIN. Pokud byste svj kód PIN zapomnli, kontaktujte dodavatele spolecnosti Bang & Olufsen, který vám pomze získat hlavní kód od spolecnosti Bang & Olufsen. [. . . ] Doufáme proto, ze si najdete cas a napísete nám o svých zkusenostech se zakoupeným produktem Bang & Olufsen. Cokoli budete povazovat za dlezité, a uz pozitivní ci negativní zkusenosti, nám mze pomoci ve snaze o vylepsení nasich produkt. Chcete-li nás kontaktovat, navstivte nasi webovou stránku na adrese. . . www. bang-olufsen. com nebo piste na adresu: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej 15 DK­7600 Struer nebo faxujte na císlo: Bang & Olufsen BeoCare +45 97 85 39 11 (fax) 26 Odpadní elektrické a elektronické zaízení (WEEE) ­ Ochrana zivotního prostedí Evropský parlament a Rada Evropské unie vydaly Smrnici pro odpadní elektrické a elektronické zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-TX55

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-TX55 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag