Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-TX100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-TX100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-TX100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-TX100.


SONY CYBER-SHOT DSC-TX100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17199 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-TX100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zkusení mechanici, vyskolení firmou Opel, pracují v souladu s pokyny firmy Opel. Balícek literatury pro zákazníka by ml být ulozen ve vozidle a vzdy pi ruce. 3 Úvod Vase vozidlo je navrzená kombinace pokrocilé technologie, bezpecnosti, ohleduplnosti k zivotnímu prostedí a hospodárnosti. Tato uzivatelská pírucka Vám poskytuje veskeré nezbytné informace k tomu, abyste s Vasím vozidlem mohli jezdit bezpecn a hospodárn. Upozornte své spolucestující na nebezpecí nehody a zranní následkem nesprávného pouzívání vozidla. [. . . ] M = do oblasti hlavy skrze nastavitelné vtrací otvory K = do oblasti nohou. Návrat k automatickému rezimu distribuce vzduchu: Vypnte píslusné nastavení nebo stisknte tlacítko AUTO. Otocte pravý otocný ovladac. Zvolená rychlost ventilátoru se na displeji zobrazí poctem segment. Pokud je vypnutý ventilátor, je deaktivována také klimatizace. Návrat do automatického rezimu: Stisknte tlacítko AUTO. Stlacením levého tlacítka x snízíte rychlost ventilátoru a stlacením pravého tlacítka x zvýsíte. Rychlost ventilátoru se na displeji zobrazí poctem segment. Déletrvajícím stisknutím levého tlacítka vypnete ventilátor a chlazení. Déletrvajícím stisknutím pravého tlacítka zapnete ventilátor na maximum. Návrat do automatického rezimu: Stisknte tlacítko AUTO. Chlazení Zapnete nebo vypnete stlacením tlacítka n. Systém klimatizace ochlazuje a odvlhcuje (vysousí) vzduch, pokud je venkovní teplota nad specifickou úrovní. Pokud nepotebujete ochlazovat nebo vysouset vzduch, vypnte chlazení, címz uspoíte palivo. 122 Klimatizace Nezávislé topení Vzduchové topení Quickheat je elektrické pídavné vzduchové topení, které rychleji zaheje prostor pro cestující. Automatická recirkulace vzduchu Systém automatické recirkulace vzduchu má snímac vlhkost vzduchu a pokud je vlhkost vnitního vzduchu pílis vysoká, pepne automaticky na vnjsí vzduch. Ventilacní otvory Nastavitelné vtrací otvory Kdyz je ochlazování zapnuté, musíte otevít alespo jeden vtrací otvor, aby v dsledku nedostatecného pohybu vzduchu nenamrzl výparník. Manuální rezim recirkulace vzduchu 9 Varování Ovládaná pomocí tlacítka 4. V rezimu cirkulace vzduchu je omezena výmna cerstvého vzduchu. Pokud je vozidlo ve svahu smrem dol, zaate zpátecku nebo uvete páku volice do polohy P ped vypnutím zapalování. Zamknte vozidlo a aktivujte alarm. Odpojení pi pebhu Pívod paliva je automaticky odpojen pi pebhu, nap. kdyz vozidlo jede se zaazeným pevodovým stupnm, avsak je uvolnný pedál plynu. Výfuk motoru 9 Nebezpecí Výfukové plyny vznikající pi spalování paliva v motoru, obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který je bez barvy a bez zápachu. Pokud výfukové plyny vniknou do interiéru vozidla, otevete okna. Vyvarujte se jízdy s oteveným zavazadlovým prostorem, jinak by do vozidla mohly vnikat výfukové plyny. Parkování Neparkujte vozidlo na snadno holavém povrchu. Vysoká teplota výfukového systému mze zpsobit vzplanutí povrchu. Manuální rucní brzda bez pouzití uvolovacího tlacítka. Soucasn seslápnte nozní brzdu, aby se snízily vyvíjené provozní síly. Otácejte volantem dokud se nezamkne zámek ízení. Pokud je vozidlo na vodorovném povrchu nebo ve svahu smrem nahoru, zaate první pevodový stupe nebo uvete páku volice do polohy P ped vypnutím Filtr pevných cástic Filtr systému odlucovace pevných cástic odstrauje saze z výfukových plyn. Tento systém obsahuje funkci samocinného cistní, která pracuje automaticky bhem jízdy. [. . . ] 46, 47 O I M K Manuáln ovládaná okna . . . . . . . . . . . . 34 Mechanická ochrana proti odcizení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Místa pro instalaci dtských zádrzných systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mobilní telefony a vysílacky (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-TX100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-TX100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag