Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-T300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-T300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-T300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-T300.


SONY CYBER-SHOT DSC-T300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3401 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 (3961 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 annexe 1 (2 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 (7931 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 (7931 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 (13574 ko)
   SONY DSC-T300 annexe 4 (7707 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 annexe 1 (3356 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 annexe 2 (4099 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 annexe 3 (7707 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 DATASHEET (1162 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 CORRECTION (1218 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-T300 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-T300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VKlepnte! Obsah Základní cinnosti Pouzívání funkcí pro fotografování Pouzívání funkcí pro prohlízení Pizpsobení nastavení Prohlízení snímk na televizoru Pouzívání pocítace Digitální fotoaparát Pírucka k produktu Cyber-shot DSC-T300 Nez zacnete pístroj pouzívat, prostudujte si tuto pírucku, , , Návod k obsluze" a , , Prvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot" a uschovejte je pro pípadné dalsí pouzití. Tisk statických snímk Odstranní problém Ostatní Pehled © 2008 Sony Corporation 3-288-699-63(1) CZ Poznámky k pouzívání fotoaparátu Poznámky o typech pouzitelných karet , , Memory Stick" (nepilozeny) , , Memory Stick Duo": S fotoaparátem lze pouzívat kartu , , Memory Stick Duo". , , Memory Stick": S fotoaparátem nelze pouzívat kartu , , Memory Stick". Objektiv Carl Zeiss Fotoaparát je vybaven objektivem Carl Zeiss schopným reprodukovat ostré obrazy s vynikajícím kontrastem. Objektiv pro tento fotoaparát byl vyroben certifikovaným systémem zarucujícím prvotídní kvalitu Carl Zeiss v souladu s normami jakosti Carl Zeiss v Nmecku. Poznámky k LCD displeji a objektivu · LCD displej je vyroben za pouzití extrémn pesné technologie, takze více nez 99, 99% pixel je funkcních k efektivnímu pouzití. Pesto se na LCD displeji mohou objevovat nepatrné cerné a nebo jasné tecky (bílé, cervené, modré nebo zelené). [. . . ] Pokreslený snímek je nahrán do nahrávací slozky jako nový soubor. Dotykem [Zrusit] zruste operaci. Ukoncení rezimu kreslení 1 Dotknte se . 2 Dotknte se [OK]. Dotykem [Zrusit] zruste operaci. 79 Pizpsobení nastavení Pizpsobení správy pamti a nastavení Výchozí nastavení lze zmnit pomocí obrazovce HOME. (Správa pamti) nebo (Nastav. ) na 1 Dotykem na [HOME] zobrazte obrazovku HOME. HOME 2 Dotknte se (Správa pamti) nebo (Nastav. ). 3 Dotknte se pozadované polozky nastavení. 4 Dotknte se polozky nastavení, kterou chcete zmnit, a pak se dotknte pozadované hodnoty nastavení. Kdyz vyberete nastavení. (Nastav. ), dotykem na v/V v pravé cásti displeje zobrazíte ostatní polozky 5 Dotknte se [OK]. Zrusení zmny nastavení Dotknte se [Zrusit], pokud je to zobrazeno jako volba na obrazovce. Pokud ne, dotknte se [BACK] nebo [×]. · Nastavení zstává i po vypnutí fotoaparátu. 80 Správa pamti Podrobnosti o ovládání 1 str. 80 Pamový nástroj -- Nástroj Memory Stick Tato polozka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vlozena karta , , Memory Stick Duo". Formát. Zformátuje kartu , , Memory Stick Duo". Bzn dodávané karty , , Memory Stick Duo" jsou jiz naformátovány a lze je ihned zacít pouzívat. · Formátování nenávratn vymaze vsechna data na kart , , Memory Stick Duo", vcetn chránných snímk. 1 Dotknte se [Formát. ]. Objeví se hlásení , , Data na Memory Stick budou vymazána". Zacne formátování. Zrusení formátování Dotknte se [Zrusit] nebo [BACK] v kroku 2. Pizpsobení nastavení Tvorba nahr. slozky Vytvoí slozku na kart , , Memory Stick Duo" k nahrávání snímk. 1 Dotknte se [Tvorba nahr. Vytvoí se nová slozka s císlem o jedno vtsím nez nejvyssí císlo slozky a daná slozka se stane aktuální slozkou pro záznam snímk. Zrusení tvorby slozky Dotknte se [Zrusit] nebo [BACK] v kroku 2. · Pokud nevytvoíte novou slozku, ukládají se snímky do slozky , , 101MSDCF". · Mzete vytváet slozky s názvem do , , 999MSDCF". · Snímky jsou nahrávány do nov vytvoené slozky, dokud nevytvoíte slozku novou nebo dokud si nevyberete jinou nahrávací slozku. Kdyz je kapacita slozky vycerpána, automaticky se vytvoí nová. · Podrobnosti viz , , Názvy a ukládání obrazových soubor" (str. 106). 81 Správa pamti Podrobnosti o ovládání 1 str. slozky Zmní slozku práv pouzívanou k nahrávání snímk. 1 Dotknte se [Zmna nahr. Zobrazí se obrazovka k výbru slozky. 2 Dotknte se [OK]. Zrusení zmny nahrávací slozky Dotknte se [Zrusit] nebo [BACK] v kroku 2. · Slozku , , 100MSDCF" nemzete vybrat jako slozku pro ukládání. · Nelze pesunovat nahrané snímky do jiné slozky. Kopírovat Zkopíruje vsechny snímky ve vnitní pamti na kartu , , Memory Stick Duo". 1 Vlozte kartu , , Memory Stick Duo" s dostatecnou volnou kapacitou. Objeví se hlásení , , Data ve vnitní pamti budou zkopírována" . Kopírování se spustí. Zrusení kopírování Dotknte se [Zrusit] nebo [BACK] v kroku 3. · Pouzijte pln nabitý blok akumulátoru. [. . . ] 84 PTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 R Rámecek AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Retro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Retus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rezim AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rezim blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 51 Rezim mení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rychlé pevíjení vped/vzad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-T300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-T300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag