Návod k použití SONY CYBERSHOT DSC-T110 ANNEXE 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBERSHOT DSC-T110. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBERSHOT DSC-T110 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBERSHOT DSC-T110.


SONY CYBERSHOT DSC-T110 ANNEXE 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4156 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBERSHOT DSC-T110 (440 ko)
   SONY CYBERSHOT DSC-T110 (5435 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBERSHOT DSC-T110ANNEXE 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obsah Vyhledávání cinnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstík Pírucka k produktu Cyber-shot DSC-T110/T110D © 2011 Sony Corporation 4-269-982-61(1) CZ Jak pouzívat tuto pírucku Obsah Klepnutím na tlacítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku. To je obzvlást výhodné, kdyz chcete vyhledat njakou funkci. Znacky a zpsob oznacování pouzívané v této pírucce V této pírucce se posloupnost cinností oznacuje sipkami (t). Polozek na obrazovce byste se mli dotýkat v naznaceném poadí. Znacky jsou uvedeny tak, jak se objevují ve výchozím nastavení fotoaparátu. Obsah Vyhledávání cinnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstík Vyhledávání informací podle funkcí. Vyhledávání cinnosti Vyhledávání informací podle cinnosti. [. . . ] V tomto okamziku se zobrazí indikátor . Vyhledávání cinnosti 1 Sesunutím krytu objektivu pepnte do rezimu snímání. 2 t (Nastav. ) t (Nastavení pro zábr) t [Iluminátor AF] t pozadovaný rezim Auto Vyp. Poznámky · Bude zaosteno, pokud svtlo iluminátoru AF dosáhne na objekt, bez ohledu na to, zda svtlo zasáhne sted objektu. · Iluminátor AF nelze pouzívat v následujících situacích: ­ V rezimu plynulého panorámatu ­ V rezimu plynulého panorámatu pod vodou (pouze DSC-T110) ­ Kdyz je ve volb scény zvolen rezim (Krajina), (Soumrak), (Domácí mazlícek), (Ohostroj) nebo (Rychlá závrka). ­ Kdyz je [Podvodní pouzdro] nastaveno na [Zap. ] (pouze DSC-T110). ­ Kdyz je [Samospous] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]. · Pi pouzívání iluminátoru AF je bzný rámecek AF zrusen a nový rámecek AF se zobrazí teckovan. Automatické ostení pednostn ostí na objekty umístné blízko stedu rámecku. · Iluminátor AF vysílá velmi jasné svtlo. Ackoli nebyl prokázán zádný vliv na zdraví, nedívejte se zblízka pímo do iluminátoru AF. Pouzívá iluminátor AF. Nepouzívá iluminátor AF. 95CZ Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstík . Mízky Obsah S pomocí car mízky lze snáze nastavit pedmt do vodorovné/svislé polohy. 1 Sesunutím krytu objektivu pepnte do rezimu snímání. Nezobrazuje cáry mízky. 96CZ Vyhledávání cinnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstík Rozlisení displeje Obsah Upraví úrove rozlisení snímku na displeji LCD. Pokud zvolíte [Vysoké], akumulátor se rychleji vybije nez ve standardním rezimu. 1 Sesunutím krytu objektivu pepnte do rezimu snímání. 2 t (Nastav. ) t (Nastavení pro zábr) t [Rozlisení displeje] t pozadovaný rezim Standardní Vysoké Zobrazí snímek na displeji LCD ve standardním rozlisení. Zobrazí snímek na displeji LCD v rozlisení vysoké kvality. 97CZ Vyhledávání cinnosti Vyhledávání MENU/ nastavení Rejstík Digitál. transf. Obsah Vybírá rezim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvtsuje snímek pomocí optické transfokace (az 4×). Kdyz dojde k pekrocení rozsahu transfokace, pouzije fotoaparát transfokátor smart nebo pesný digitální transfokátor. 1 Sesunutím krytu objektivu pepnte do rezimu snímání. transf. ] t pozadovaný rezim Smart ( Pesný ( ) ) Podle velikosti snímku jej zvtsí digitáln v takovém rozsahu, aby snímek nebyl zkreslen. (Transfokátor smart) Zvtsí snímky vsech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 8×, vcetn optického tranfokátoru 4×. Mjte vsak na pamti, ze kvalita snímku se pi pekrocení rozsahu optického transfokátoru zhorsuje. [. . . ] scény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Pehled snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Vyhledávání MENU/ nastavení Rezim demo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rezim mení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Rezim prohlízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rezim videa Prohlízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Snímání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rozlisení displeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Rozpoznání scény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Rejstík Rychlá závrka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . Mízky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 S Samospous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 50 Scéna snímání videa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Slozka Výbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Vymazávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Vytvoení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Zmna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Smr snímání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Snadný rezim Prohlízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Snímání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sníh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Snímání Statické snímky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Videoklipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Snímání úsmvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Soumrak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 163CZ Spojení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Standard TransferJet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Staz. hudby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Sted AF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Zobrazení vnitní diagnostiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zoom pehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Obsah Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 S Sirokoúhlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Vyhledávání cinnosti T Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129, 130 Tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 139 TransferJet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Transfokátor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Transfokátor smart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tvorba nahr. slozky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Vyhledávání MENU/ nastavení U Uzivatelské nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ú Údaje o expozici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rejstík V Velik. snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Velikost snímku panorámatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 VGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Videovýstup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Více. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBERSHOT DSC-T110

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBERSHOT DSC-T110 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag