Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-S3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-S3000. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-S3000 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-S3000.


SONY CYBER-SHOT DSC-S3000 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19919 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-S3000 (307 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S3000 ANNEXE 1 (3404 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-S3000

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto nové casovace a cítace, vyvinuté na základ rozsáhlého przkumu u zákazník, byly navrzeny se zaclenním pídavných funkcí, které uzivatelé vyzadují a rovnz oceují. Nejvs estrannejs í standard digitálních c asovacu a c ítac u ° ° na trhu Kazdý model obsahuje kisálov cistý displej vyznacující se vynikající citelností za vsech svtelných podmínek, pracho- a vodotsný celní kryt (IP66), který zarucuje spickovou výkonnost i za nepíznivých podmínek, a ve své tíd poskytuje nebývalý rozsah funkcí. [. . . ] Tyto a dalsí pídavné funkce zajisují, ze CYBER-SHOT DSC-S3000 pokryje tém vsechny pozadavky uzivatel kladené na casovace. Funkce: · Vsechny standardní funkce casovace - Vzdy je k dispozici správný model · Vcetn funkce dvojitého casovace - Pokryje 99 % vsech vasich aplikací · Funkce s vyuzitím pamti - Dokoncí proces casování pi pokracování procesu S funkcí dvojitého casovace CYBER-SHOT DSC-S3000 je rovnz plnohodnotný dvojitý casovac s nezávislým nastavením casu Zap. /Vyp. Pomocí funkce dvojitého casovace mzete mnit interval casu Zap. lze nastavit rovnz jako procento nastaveného základního casu. Tato pídavná funkce ciní z CYBER-SHOT DSC-S3000 nejvsestrannjsí casovac na trhu. Pipojení/zapojení: · Pipojení vodic ke sroubovým svorkám - Vyhovuje norm VDE0106/P100 (bezpecnost pi dotyku) · Konektor 8 nebo 11 pin - Snadná údrzba · Pední panel - Standardní rozmr otvoru 45 x 45 mm ízení výstupu: · Relé 5 A/250 V stíd. , pepínací kontakt - Vzdy správný výstup · Tranzistor 100 mA pi 30 V ss - Vhodné pro prmyslové pouzití Funkce pamti Nkolik funkcí je vybaveno zabudovaným pamovým obvodem, který `zmrazí' podmínky casování v pípad události pi procesu nebo pi výpadku napájení a dokoncí proces, jakmile se pokracuje v normální produkci nebo je obnoveno napájení. Nejlepsí volba: · Vsechny funkce casování · Sroubové svorky · Výstup relé } CYBER-SHOT DSC-S3000-A 100 az 240 V stíd. nebo 100 az 240 V stíd Výhody pro vás · · · · · · · · · · · · · Viditelné z velké vzdálenosti a malých zorných úhl Zarucená ochrana jednotky Vzdy je k dispozici správný typ Snadné nastavení Pro pokrocilé aplikace Vyhovuje vsem nutným normám Odezva pi úspsném stisknutí tlacítka Pímá zmna nastavené hodnoty Dokonale viditelná odezva Disponuje velmi zeteln viditelnou indikací, a to dokonce na velkou vzdálenost Kompaktní velikost se vejde tém vsude Zabrauje nezádoucím zmnám Vyhovuje vsem standardním pozadavkm Kisálov cistý displej s potlacením úvodní nuly Vsechny modely jsou vybaveny podsvtleným displejem LCD spickové technologie, který zajisuje vynikající viditelnost, dokonce i na ostrém slunecním svtle, na velkou vzdálenost a pi malých zorných úhlech. Krom toho funkce potlacení úvodních nul umozuje zetelné odecítání hodnot a zarucuje, ze se nezobrazí zádné úvodní nuly. Ergonomická tlacítka pro snadné ovládání Kolébkové spínace na pedním panelu podávají odezvu pi akceptování stisknutí tlacítka a umozují tak snadno zmnit nastavenou hodnotu. Ochrana tlacítek Zapnutím spínace rezimu ochrany tlacítek mzete chránit nastavení pro svou aplikaci úcinným zablokováním moznosti zmny urcitých ovládacích tlacítek na pedním panelu. Programovatelná barevná indikace Barvu zobrazení lze pedem naprogramovat tak, aby se zmnila z cervené na zelenou (nebo obrácen), jestlize je dosazena pednastavená hodnota, coz vyvolává zeteln viditelnou zmnu stavu. Univerzální vstupy Vsechny modely jsou eseny tak, aby akceptovaly rzná vstupní zaízení. Tato zaízení mohou být pipojena jako standardní NPN/PNP nebo kontaktní vstupy. Programování klícem vpedu Programování je usnadnno kolébkovými spínaci na pední stran a snadno citelným displejem. Základní funkce lze programovat pomocí mechanických pepínac DIP umístných na horní stran kazdé jednotky (s výjimkou CYBER-SHOT DSC-S3000-L8). Svorky chránné proti dotyku Vsechny modely mají svorky zabezpecené proti dotyku, takze jsou vhodné pro pouzití v kazdém prmyslovém prostedí. SONY EUROPE B. V. [. . . ] Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www. eu. omron. com CESKÁ REPUBLIKA Omron Electronics spol. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-S3000

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-S3000 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag