Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-P200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-P200. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-P200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-P200.


SONY CYBER-SHOT DSC-P200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1515 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 (1514 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 annexe 1 (3361 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 (6039 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 (558 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 annexe 1 (6010 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 annexe 3 (5963 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 annexe 2 (5963 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 DATASHEET (380 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 READ THIS FIRST (558 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 READ THIS FIRST GUIDE (557 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-P200 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-P200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto tecky vznikají bzn ve výrob a nijak neovlivují nahrávání. Jiné pamové karty pouzívat nelze. · Podrobnosti o kart , , Memory Stick Duo" viz str. 126. Pi pouzití karty , , Memory Stick Duo" s vybavením kompatibilním s kartami , , Memory Stick" Karty , , Memory Stick Duo" lze pouzívat po vlození do adaptéru Memory Stick Duo (nepilozen). Cerné, bílé, cervené, modré nebo zelené body · Pokud dojde k postíkání LCD displeje vodou nebo jinou tekutinou, okamzit displej otete mkkým hadíkem. Pokud ponecháte povrch LCD displeje mokrý, mze dojít ke zhorsení kvality a závad. · Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo objektivu pímému slunecnímu záení mze zpsobit poruchy. [. . . ] Indikátor (Chránit) zmizí. · Pro odstranní ochrany vsech snímk v albu se dotknte (Odstranit vse z alba). · Formátování vymaze vsechna data ulozená ve vnitní pamti nebo na kart , , Memory Stick Duo", i kdyz jsou snímky chránné, a tyto snímky nelze obnovit. · Nastavení ochrany snímku mze chvilku trvat. (Prohlízení alba): Návrat na obrazovku alba Návrat na obrazovku alba z obrazovky oblíbených nebo sdílení. 73 Menu prohlízení Podrobnosti o ovládání 1 str. 48 (Tisk): Tisk snímk na tiskárn Tisk snímk poízených fotoaparátem. 107. (Toto foto) (Více snímk) (Celé album) Vybraný snímek lze vytisknout. Lze vytisknout vsechny snímky ve vybraném albu. (Otocit): Otácení statického snímku Pootocí statický snímek. 1 Zobrazte snímek, který chcete pootocit. 3 Zobrazte 4 Dotknte se (Otocit) dotykem na v/V a pak se jej dotknte. (Otocit). ]. 5 Chcete-li snímek otocit, dotknte se [ 6 Dotknte se [OK]. · Nelze otácet chránné snímky nebo videoklipy. · Nkdy nelze otácet snímky poízené jinými fotoaparáty. · Pi zobrazení snímk v pocítaci nemusí být podle pouzitého softwaru informace o pootocení vyhodnocena správn. 74 Menu prohlízení Podrobnosti o ovládání 1 str. 48 (Import): Import snímk Snímky z karty , , Memory Stick Duo" lze kopírovat (importovat) do vnitní pamti. (Toto foto) (Vse ve slozce) Vybraný snímek z karty , , Memory Stick Duo" lze kopírovat do vnitní pamti. Dotknte se tlacítka k výbru znacek, pozadované znacky a [BACK]. 3 Umístte znacky na snímek. Dodání rámecku 1 Dotknte se . Vyberte pozadovaný rámecek pomocí b/B a pak se dotknte Pro návrat na obrazovku kreslení se dotknte [BACK]. Zmna barvy cáry Dotknte se tlacítka k výbru barvy, pozadované barvy a [BACK]. Provádní úprav Dotknte se a pak dotykovým perem petete cást, kterou chcete vymazat. Jinak mzete dotykem vrátit pedchozí stav (opakovaným dotykem se stav obrázku vrátí do nejnovjsího stavu). · Mzete volit tlousku mazací gumy stejn jako pera ­ pomocí tlacítka k volb tlousky. Zvolená tlouska se pouzije na cáru i na gumu. Smazání celé kresby 1 Dotknte se . Kresba ze snímku zmizí. Dotykem [Zrusit] zruste operaci. Ulození kresby 1 Dotknte se . 2 Dotknte se velikosti snímku, která má být ulozena, a pak se dotknte [OK]. Pokreslený snímek je nahrán do alba jako nejnovjsí soubor. Dotykem [Zrusit] zruste operaci. · Velikost snímku, která má být ulozena, lze vybrat mezi rozlisením [VGA] nebo [3M]. Ukoncení rezimu kreslení 1 Dotknte se . 2 Dotknte se [OK]. Dotykem [Zrusit] zruste operaci. 78 Pizpsobení nastavení Pizpsobení správy pamti a nastavení Výchozí nastavení lze zmnit pomocí obrazovce HOME. (Správa pamti) nebo (Nastav. ) na 1 Dotykem na [HOME] zobrazte obrazovku HOME. HOME 2 Dotknte se (Správa pamti) nebo (Nastav. ). Pizpsobení nastavení 3 Dotknte se pozadované polozky nastavení. Pro zobrazení ostatních polozek nastavení se dotknte v/V . 4 Dotknte se polozky nastavení, kterou chcete zmnit, a pak se dotknte hodnoty, kterou chcete nastavit. Zrusení zmny nastavení Dotknte se [Zrusit], pokud je to zobrazeno jako volba na obrazovce. Pokud ne, dotknte se [BACK] nebo [×]. · Nastavení zstává i po vypnutí fotoaparátu. 79 Správa pamti Podrobnosti o ovládání 1 str. [. . . ] 88 MPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Music Transfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 C Chránit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Cíl k ulození soubor. . . . . . . 102 Clona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 COMPONENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 C Cástecná barva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Cernobílý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 I Iluminátor AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Indikátor rámecku rozsahu zaostení AF v hledácku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15, 36 D Datum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 109 Denní svtlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Detekce oblicej. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Digitál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-P200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-P200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag