Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-M2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-M2. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-M2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-M2.


SONY CYBER-SHOT DSC-M2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2983 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 (2493 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 (2453 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 (551 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 annexe 3 (2479 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 annexe 1 (2479 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 annexe 2 (2479 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 READ THIS FIRST (547 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 READ THIS FIRST (551 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 NEROVISION EXPRESS 3 QUICK START GUIDE (3476 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-M2 DIGITAL CAMERAS AND PRINTERS POCKET GUIDE SPRING 2006 (817 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-M2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-638-430-11(1) Digitální fotoaparát Vyuzijte fotoaparát naplno Návod k obsluze/ esení problém Návod k obsluze Ped prvním pouzitím tohoto pístroje si prosím dkladn prostudujte tuto pírucku a pírucku , , Nejdíve si pectte" a uschovejte je pro pozdjsí pouzití. Pouzívání menu Pouzití obrazovky nastavení (Setup) Záznam údaj o majiteli Oznacení modelu a výrobní císlo najdete na spodní stran pístroje. Výrobní císlo si zapiste do pole u tohoto odstavce. Ob císla budete muset sdlit prodejci Sony vzdy, kdyz jej budete kontaktovat ohledn tohoto pístroje. __________________________ Pouzívání pocítace Tisk fotografií DSC-M2 Pipojení fotoaparátu k televizoru esení problém Ostatní , , Nejdíve si pectte" Vysvtluje základní pípravu k pouzití a základní ovládání záznamu/pehrávání snímk pomocí fotoaparátu. Index © 2005 Sony Corporation 2-638-429-11 (2) Digitální fotoaparát Nejdíve si pectte Návod k obsluze Ped prvním pouzitím tohoto pístroje si prosím dkladn prostudujte tuto pírucku a pírucku , , Návod k obsluze/esení problém" a uschovejte je pro pozdjsí pouzití. DSC-M2 Viz , , Návod k obsluze/esení problém" Jsou zde vysvtleny pokrocilejsí postupy a zpsob odstraování problém, na které mzete pi práci s fotoaparátem narazit. Kontrola dodávaného píslusenství · Síový adaptér AC-LS5 · Síový napájecí kabel · USB kabel Karta , , Memory Stick Duo" není soucástí dodávaného píslusenství. Pokud chcete fotoaparátem poizovat snímky, musíte si poídit kartu , , Memory Stick Duo". · Propojovací A/V kabel · Stanice Cyber-shot Station UC-MB · emínek na zápstí · CD-ROM (aplikacní software Cyber-shot/ NeroVision Express 3) · Návod k obsluze , , Nejdíve si pectte" (tento návod) · Nabíjecí akumulátor NP-FT1/Pouzdro na akumulátor · Návod k obsluze , , Návod k obsluze/esení problém" , , Memory Stick Duo": kartu , , Memory Stick Duo" mzete ve fotoaparátu pouzít. , , Memory Stick": kartu , , Memory Stick" nemzete ve fotoaparátu pouzít. Jiné pamové karty nemzete ve fotoaparátu pouzít. · Podrobnosti o kartách , , Memory Stick Duo" t , , Návod k obsluze/esení problém" (viz strana 97) Poznámky · Dodávaný akumulátor NP-FT1 ped prvním pouzitím fotoaparátu nabijte. [. . . ] Formátování je dokonceno. Create REC. Folder Slouzí k vytvoení slozky na kart , , Memory Stick Duo" pro ukládání snímk. OK Cancel Viz následující postup. Zrusení vytváení slozky. 1 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlacítka v, pak stisknte z. Zobrazí se obrazovka vytváení slozky. 60min Create REC. Nová slozka je vytvoena s císlem o jednu vyssím nez nejvyssí císlo a slozka se stane výchozí pro ukládání záznam. · · · · · · Podrobnosti o slozce, viz strana 45. Pokud nevytvoíte slozku, zvolí se slozka , , 101" jako slozka pro záznam. Snímky jsou ukládány v nov vytvoené slozce, dokud není vytvoena nebo zvolena jiná. Jakmile je pekrocena kapacita slozky, je automaticky vytvoena nová slozka. · Pro více informací viz , , Místa ukládání a názvy soubor" (strana 67). 54CZ Podrobnosti o ovládání t strana 50 Change REC. Folder Zmna slozky aktuáln pouzívané pro záznam snímk. OK Cancel Viz následující postup. Zrusení zmny slozky pro záznam. 1 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlacítka v, pak stisknte z. Of Files: 0 Created: 2005 1 1 1:05:34 OK Cancel BACK/NEXT 2/2 AM Pouzití obrazovky nastavení (Setup) 2 Zvolte pozadovanou slozku pomocí b/B a [OK] pomocí v, pak stisknte z. · Slozku s názvem , , 100" nelze zvolit jako slozku pro záznam. · Zaznamenané snímky nelze pesunout do jiné slozky. Copy Kopírování vsech snímk v Albu na kartu , , Memory Stick Duo". Toto menu se nezobrazuje pi pouzívání akumulátoru. Chcete-li snímky kopírovat, pouzijte síový adaptér (dodávané píslusenství). OK Cancel Viz následující postup. Zrusení kopírování. 1 Vlozte kartu , , Memory Stick Duo" s kapacitou 64 MB nebo vyssí. 2 Zvolte [OK] pomocí ovládacího tlacítka v, pak stisknte z. Zobrazí se zpráva , , All data in album will be copied Ready?" (Vsechna data na kart Memory Stick budou zkopírována, jste pipraveni?) 3 Vyberte [OK] pomocí v, pak stisknte z. Spustí se kopírování. 102 Copying · · · · · Nelze kopírovat snímky samostatn. Nelze zvolit slozku, která se bude kopírovat na kartu , , Memory Stick Duo". Snímky ulozené v Albu je mozné zkopírovat na kartu , , Memory Stick Duo" bez jejich vymazání v albu. Po poízení snímk nelze snímky ulozené ve slozce pro záznam/pehrávání kopírovat do Alba. Pi pehrávání snímk z Alba mze být poadí jejich zobrazení odlisné od poadí snímk zkopírovaných na kartu , , Memory Stick Duo". 55CZ Album tool Výchozí nastavení jsou oznacena . Podrobnosti o ovládání t strana 50 Write in Album Pi poizování snímk mzete nastavit ukládání miniatur pvodních snímk. On Off Pi poizování snímk se ukládají miniatury pvodních snímk do Alba. Pi poizování snímk se neukládají miniatury pvodních snímk do Alba. · Podrobnosti o Albu viz , , Pouzívání Alba" (strana 30). Format Formátování Alba. · Vezmte prosím na vdomí, ze formátování nenávratn vymaze vsechna data v Albu, vcetn chránných snímk. OK Cancel Viz následující postup. [. . . ] 38 Synchronizace s dlouhým casem závrky t krok 5 v cásti , , Nejdíve si pectte" Sytost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Vynucený blesk t krok 5 v cásti , , Nejdíve si pectte" Výstrazné kontrolky a hlásení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Z Zabudovaný nabíjecí akumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Záznam Videosekvence t krok 5 v cásti , , Nejdíve si pectte" Statický snímek t krok 5 v cásti , , Nejdíve si pectte" Zmna slozky pro záznam. . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-M2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-M2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag