Návod k použití SONY CYBER-SHOT DSC-H1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-H1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY CYBER-SHOT DSC-H1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-H1.


SONY CYBER-SHOT DSC-H1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1475 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 (1889 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 annexe 1 (3790 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 (2227 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 (2227 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 (2540 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 annexe 3 (2254 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 annexe 1 (2332 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 annexe 2 (2254 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 DATASHEET (381 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 READ THIS FIRST (611 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 READ THIS FIRST GUIDE (610 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-H1 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY CYBER-SHOT DSC-H1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Modul akumulátoru lze dobít i v pípad, ze není zcela vybitý. I v pípad, ze není modul akumulátoru zcela nabitý, mzete pouzívat stávající kapacitu cástecn nabitého modulu. · Jestlize pedpokládáte, ze modul akumulátoru nebudete pouzívat delsí dobu, vybijte jej a vyjmte z fotoaparátu, poté jej ulozte na chladném a suchém míst. Tímto zpsobem zajistíte dlouhou zivotnost modulu akumulátoru. [. . . ] 4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. · Velikost snímku, který mzete oezat, se mze snímek od snímku lisit. · Oíznutím se kvalita snímk mze zhorsit. (Korekce cervených ocí) Korekce jevu cervených ocí vyvolaného bleskem. Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. · U nkterých snímk nemusí být mozné opravit jev cervených ocí. 81 Zobrazení nabídky Podrobnosti o operaci 1 strana 60 (Neostrá místa) Zaostí snímek okolo vybraného rámecku. 1 Nastavte oblast (rámecek) pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí v/V/b/B, poté stisknte tlacítko MENU. 2 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. · V závislosti na snímku, nemusí být oprava dostacující nebo kvalita snímku mze být snízena. (Mkké ostení) Rozmaze se okolí vybraného bodu za úcelem zvýraznní objektu. 1 Nastavte sted pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí v/V/b/B, poté stisknte tlacítko MENU. 3 Tlacítkem W/T upravte pozadovaný rozsah retusování. 4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. (Cástecná barva) Zvýrazní objekt odebráním barev z okolí vybraného bodu. 1 Nastavte sted pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí v/V/b/B, poté stisknte tlacítko MENU. 2 Tlacítkem W/T upravte pozadovaný rozsah retusování. 3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. 82 Zobrazení nabídky Podrobnosti o operaci 1 strana 60 (Rybí oko) Pouzití efektu rybího oka kolem vybraného místa. 1 Nastavte sted pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí v/V/b/B, poté stisknte tlacítko MENU. 3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. (Paprskový filtr) Pidání efektu odlesk ke zdrojm svtla. Pouzití funkcí pro prohlízení 1 Vyberte [Úrove] s pomocí v/V, poté stisknte z. 2 Tlacítkem W/T upravte pozadovaný rozsah retusování. 3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. (Rozmazat okolo) Zvolí sted snímku, kde chcete na snímku imitovat pohyb. 1 Nastavte sted pozadovaného snímku urceného k retusování pomocí v/V/b/B, poté stisknte tlacítko MENU. 2 Tlacítkem W/T upravte pozadovaný rozsah retusování. Pouzití funkcí pro prohlízení (Více snímk) (Tisk): Tisk snímk pomocí tiskárny Tisk snímk poízených fotoaparátem. Viz strana 125. (Otocit): Otocení snímku Otocení snímku. 1 Zobrazte snímek, který chcete pootocit. 2 Stisknutím tlacítka MENU zobrazte obrazovku nabídky. 3 Vyberte [Otocit] pomocí v/V na ovládacím tlacítku, poté stisknte z. 5 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. · Chránné snímky a videoklipy nelze otácet. · Nkdy nelze otácet snímky poízené jinými fotoaparáty. · Pi zobrazení snímk v pocítaci nemusí být podle pouzitého softwaru informace o pootocení vyhodnocena správn. 87 Zobrazení nabídky Podrobnosti o operaci 1 strana 60 (Výbr slozky): Výbr slozky pro prohlízení snímk Vybere slozku obsahující snímek, který chcete pehrát. 1 Vyberte pozadovanou slozku pomocí b/B na ovládacím tlacítku. 2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stisknte z. Zrusení výbru slozky Vyberte [Ukoncit] v kroku 2, poté stisknte z. z Slozky Fotoaparát ukládá snímky do urcené slozky na kart , , Memory Stick Duo". slozky] (strana 91) · Zmna slozky pro nahrávání snímk t [Zmna nahr. slozky] (strana 92) · Jestlize je na kart , , Memory Stick Duo" vytvoeno více slozek a zobrazí se první nebo poslední snímek ve slozce, objeví se následující indikátory. : Pechod na pedchozí slozku : Pechod na následující slozku : Pechod na pedchozí nebo následující slozky 88 Úprava nastavení Úprava funkce Správa pamti a Nastavení Výchozí nastavení mzete zmnit pomocí obrazovce HOME. (Správa pamti) nebo (Nastav. ) na Tlacítko HOME Tlacítko z Tlacítko v/V/b/B Ovládací tlacítko 1 Stisknutím tlacítka HOME zobrazte obrazovku HOME. [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Nastavení expozice EV. . . . . . 26 Nastavení hodin. . . . . . . . . . . . . . . . 103 Nastavení pro zábr 1 . . . . . . . . 98 Nastavení pro zábr 2 . . . . . . 101 Nástroj Memory Stick. . . . . . . . 91 Nástroj vnitní pamti. . . . . . . . 93 Název souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Názvy a slozky pro ukládání obrazových soubor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Neostrá místa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Night Shot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nitkový kíz jednobodového mení expozice . . . . . . . . . . 49 NR s pomalou závrkou. . . . 22 NTSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Nucený blesk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Paprskový filtr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 121 Kopírování snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Prohlízení snímk ulozených v pocítaci na fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . 121 Doporucené prostedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY CYBER-SHOT DSC-H1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY CYBER-SHOT DSC-H1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag