Návod k použití SONY DR-GA100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DR-GA100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DR-GA100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DR-GA100.


SONY DR-GA100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (702 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DR-GA100 (314 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DR-GA100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. All rights reserved. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. [. . . ] Stahování soubor pes pístupový bod pro paketová data mze vyzadovat penos velkého mnozství dat sítí vaseho provozovatele sluzeb. Informujte se u svého provozovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Dohled rodic -- Aktivuje rodicovský zámek pro videosluzby (pokud provozovatel sluzby nastavil pro videa vkové limity). Preferovaná pam -- Vyberte místo, kam mají být ukládány stazené videoklipy. Jakmile se vybraná pam naplní, zacne pístroj ukládat obsah do druhé pamti, je-li k dispozici (nebo automaticky odstraní nkteré nejstarsí soubory). Miniatury -- Vyberte, zda má pístroj v seznamu videoklip zobrazovat náhledy. Nokia Videocentrum 89 Chcete-li zabránit automatickému odstranní nkterého videoklipu ( ), zvolte moznost Volby > Chránit. Nastavení aplikace Videocentrum Webový prohlízec Webový prohlízec Webový prohlízec zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly pvodn napsány. Mzete procházet i webové stránky navrzené speciáln pro mobilní pístroje, pouzívající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language). Pro procházení webu musí být v pístroji definován pístupový bod k internetu. Na nkterých webových stránkách mohou být materiály, napíklad obrazové a zvukové, vyzadující pro zobrazení velké mnozství pamti. Pokud pístroji pi nacítání takové stránky dojde pam, nebudou na stránce zobrazeny obrázky. Chcete-li procházet stránku, vyberte v zobrazení zálozek zálozku nebo do pole ( ) napiste adresu a stisknte navigacní tlacítko. Procházení webu Stisknte tlacítko Chcete-li pro úsporu pamti procházet webové stránky bez obrázk, zvolte moznost Volby > Nastavení > Stránka > Nacíst obsah > Pouze text. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stazení, které do pístroje dorucují multimédia, zpravodajství a dalsí informace jako jsou zprávy o pocasí. Nainstalované nástroje widget jsou ulozeny jako samostatné aplikace ve slozce Aplikace. Výchozí pístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlízec. Pokud jsou nkteré nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v pístroji. Vyuzívání nástroj widget mze vyzadovat penos velkého mnozství dat pes sí provozovatele sluzeb. Informujte se u svého provozovatele sluzeb o poplatcích za datové penosy. Nástroje widget mzete stahovat pomocí aplikace Stáhnout!nebo z webu. Mzete stahovat napíklad vyzváncí tóny, obrázky, loga operátora, motivy a videoklipy. Se stazenými polozkami pístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, napíklad stazené snímky mzete ulozit v aplikaci Fotografie. Dlezité: Instalujte a pouzívejte pouze programy a dalsí software z dvryhodných zdroj, napíklad programy oznacené Symbian Signed nebo programy, které prosly testovacím procesem Java Verified. Chcete-li polozku koupit, zvolte odpovídající moznost, napíklad Buy. [. . . ] Patí mezi n: podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic (napíklad zrnka, prach nebo kovové cástecky). U vozidel pouzívajících kapalné ropné plyny (nap. propan a butan) zjistte u výrobce, zda lze pístroj bezpecn pouzívat v okolí vozidla. 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DR-GA100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DR-GA100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag