Návod k použití SONY DPPA-BT1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPPA-BT1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPPA-BT1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPPA-BT1.


SONY DPPA-BT1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (241 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPPA-BT1 (123 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPPA-BT1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ­ V blízkosti automatických dveí nebo pozárních alarm nebo jiných automaticky ízených zaízení. Výrobek umístte do vzdálenosti nejmén 22 cm od kardiostimulátor. Rádiové vlny z výrobku mohou nepízniv ovlivnit funkci kardiostimulátor. [. . . ] · Obchodní znacka BLUETOOTHTM je vlastnna spolecností Bluetooth SIG, Inc. , USA a licencována pro spolecnost Sony Corporation. Vsechna práva vyhrazena. Bezpecnostní pokyny P Upozornní · Rádiové vlny z Bluetooth zaízení mohou nepízniv ovlivnit funkci elektrických a lékaských zaízení a mohou vést k nehodám zpsobeným selháním. V následujících místech vypnte výrobek a mobilní telefon a nepouzívejte je: - Uvnit lékaských budov, ve vlacích, letadlech, plynárnách nebo jiných místech, kde je vytváen holavý plyn. - V blízkosti automatických dveí nebo pozárních alarm nebo jiných automaticky ízených zaízení. · Výrobek umístte do vzdálenosti nejmén 22 cm od kardiostimulátor. Rádiové vlny z tiskárny mohou nepízniv ovlivnit funkci kardiostimulátor. Taková cinnost mze vést ke zranní, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku pozáru. Pro uzivatele pouzívající digitální fototiskárnu Sony DPP-FP55 Pokud je výrobní (sériové) císlo, umístné na spodní plose vasí tiskárny mezi 1000001 a 2000000, mzete pouzívat adaptér DPPA-BT1 Bluetooth USB po aktualizaci firmwaru. Pokyny pro stahování souboru s aktualizací firmwaru a postup pi samotné aktualizaci firmwaru této tiskárny najdete v tomto návodu k obsluze. Pokud je výrobní (sériové) císlo vasí tiskárny od císla 2000001 a vyssí, mzete adaptér Bluetooth pouzívat bez nutnosti aktualizace firmwaru. 2 CZ Aktualizace firmwaru Aktualizaci firmwaru této tiskárny mzete provést takto: stáhnte soubor s aktualizací firmwaru do svého pocítace, rozbalte soubor s aktualizací, zkopírujte jej na médium , , Memory Stick" nebo na pamovou kartu SD, a pak soubor s aktualizací firmwaru nainstalujte do své tiskárny. Vysvtlení k aktualizaci programu Tato cást popisuje jak provádt aktualizaci tiskárny pomocí média , , Memory Stick". Pokud pouzíváte kartu SD, nahrate si ve vysvtleních termín , , Memory Stick" termínem , , SD karta". 1 Píprava pro aktualizaci Ped zahájením aktualizace firmwaru tiskárny si prosím pipravte následující polozky: Stáhnte si do svého pocítace soubor s aktualizací firmwaru. Postupujte podle pokyn na stránkách pro stazení a stáhnte si na plochu svého pocítace soubor s aktualizací firmwaru (doporuceno). Pocítac Aby bylo mozno do pocítace stáhnout soubor s aktualizací firmwaru, musí vás pocítac splovat následující systémové pozadavky: Podporované operacní systémy: Microsoft Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Edition/ Windows® 2000 Professional/ Windows® Millennium Edition (pedinstalovaný, kompatibilní s IBM PC/AT) Dalsí podmínky pro provoz: · Vás pocítac musí být vybaven bu slotem pro médium , , Memory Stick", slotem pro kartu SD nebo portem USB. · Musí být k dispozici pam s kapacitou alespo 32 MB (nebo více). · Musí být k dispozici volný diskový prostor alespo 5 MB (nebo více). 2 Rozbalte stazený soubor s aktualizací firmwaru. Poklepejte na stazený soubor s aktualizací firmwaru, aby se rozbalil jeho obsah. Pokud je název vytvoeného souboru , , DPP55VX. vup" (X: pedstavuje císlo), bylo stazení a rozbalení úspsné. Poznámka V závislosti na nastavení vaseho operacního systému mze dojít k automatickému rozbalení souboru po jeho stazení. 3 Pipravte si záznamové médium. Pipravte si médium , , Memory Stick", které jste práv naformátovali. Postup pi formátování média , , Memory Stick" najdete v návodu k obsluze tiskárny DPP-FP55 nebo digitálního fotoaparátu, který pouzíváte. Poznámky · Pouzívejte médium , , Memory Stick" naformátované na tiskárn DPP-FP55 nebo na digitálním fotoaparátu, který pouzíváte. · Pamovou kartu SD nelze naformátovat na tiskárn DPP-FP55. Pouzijte pamovou kartu SD naformátovanou na digitálním fotoaparátu, který pouzíváte. Pokracování Médium , , Memory Stick" nebo karta SD naformátovaná na digitálním fotoaparátu Pokud vás pocítac není vybaven ani slotem pro médium , , Memory Stick", ani slotem pro kartu SD, pipravte si prosím následující polozky: Digitální fotoaparát a kabel USB, který jste obdrzeli jako píslusenství ke svému digitálnímu fotoaparátu, který pouzíváte 3 CZ · V závislosti na systému formátování nemusí zaízení DPP-FP55 rozpoznat pamovou kartu naformátovanou na pocítaci. Pouzívání takové karty není doporuceno. Pokud byste chtli pouzít pamovou kartu naformátovanou na pocítaci, zkopírujte si na kartu soubor s obrázkem JPEG a ped pouzitím karty si provte, zda je zaízení DPP-FP55 schopno obrázek zobrazit a vytisknout. · Nevytváejte slozku. [. . . ] · Spolecnost Sony nemze pevzít zádnou odpovdnost za únik informací, který mze být zpsoben komunikací Bluetooth. · Spolecnost Sony nepijímá odpovdnost za selhání funkce ochranných pozadavk, které je zpsobeno nedoporucenou úpravou nebo pouzíváním pístroje. · Informace o uzivatelské podpoe naleznete v návodu k obsluze pro tiskárnu. Je-li vyzadováno zadání hesla* Zadejte , , 0000". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPPA-BT1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPPA-BT1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag