Návod k použití SONY DPP-FP50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPP-FP50. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPP-FP50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPP-FP50.


SONY DPP-FP50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2451 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPP-FP50 (9577 ko)
   SONY DPP-FP50 (9563 ko)
   SONY DPP-FP50 (9468 ko)
   SONY DPP-FP50 annexe 1 (9577 ko)
   SONY DPP-FP50 annexe 2 (9577 ko)
   SONY DPP-FP50 annexe 3 (9577 ko)
   SONY DPP-FP50 DATASHEET (161 ko)
   SONY DPP-FP50 QUICK START (807 ko)
   SONY DPP-FP50 QUICK START (805 ko)
   SONY DPP-FP50 PRODUCT BROCHURE (161 ko)
   SONY DPP-FP50 QUICK START GUIDE (806 ko)
   SONY DPP-FP50 DIGITAL CAMERAS AND PRINTERS POCKET GUIDE SPRING 2006 (817 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPP-FP50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-599-949-11 (1) Nez zacnete Digitální foto tiskárna CZ Píprava Základní tisk Tisk pomocí LCD displeje tiskárny Rzné druhy tisku DPP-FP50 Tisk z digitálního fotoaparátu slucitelného s normou PictBridge Tisk z PC Odstraování problém Dalsí informace Návod k obsluze Ped pouzitím tiskárny si pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k budoucímu pouzití. © 2005 Sony Corporation Rychlý úvod DPP-FP50 Tisk provete podle popisu krok 1 az 6. Podrobnosti viz návod k obsluze. 1 Zkontrolujte obsah balení. Tiskárna (1) Zásobník papíru (1) Dálkový ovladac (1) CD-ROM (1) · Ovladac tiskárny Sony DPP-FP50 pro Windows® XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Media Center Edition/Windows 2000 Professional/ Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition · PictureGear Studio Ver. 2. 0 Video propojovací kabel (1) Síový adaptér (1) Síový kabel (1) Cistící kazeta (1) · Návod k obsluze (1) · Pírucka - Rychlý úvod (tento leták, 1) · Záruka (1) · Licencní ujednání Sony s koncovým uzivatelem (1) · Vzorky pro barevný tisk (1) Filtr (1) 2 Pipravte si vzorky pro barevný tisk Jako volitelné píslusenství jsou k dispozici následující sady tiskových materiál. Pro tisk na formát pohlednice: (10 x 15): Pro tisk na formát 9 x 15 cm: (soucást dodávky). SVM-F40L* SVM-F40P · Papír pro tisk formátu pohlednice (10 x 15 cm) (dv sady po 20 listech) · Tisková kazeta na 40 výtisk (1) · Papír pro tisk formátu 9 x 15 cm (dv sady po 20 listech) · Tisková kazeta na 40 výtisk (1) Podrobnosti viz strana 11 Návodu k obsluze. (*V nkterých regionech se papír formátu 9 x 15 cm neprodává. ) 3 Vlozte tiskovou kazetu. 1 Vytáhnte a otevete víko prostoru pro kazetu. 2 Vlozte tiskovou kazetu. [. . . ] · Pokud není uvedeno jinak, popisy dialogových oken v této sekci platí pro Windows XP Professional. Podle konkrétního operacního systému se postup instalace a vzhled zobrazovaných dialogových oken mohou lisit. 1 Aretacní západku nadzdvihnte sroubovákem nebo podobným nástrojem. 3 Upevnte filtr. Tisk z PC (rezim PC) Filtr upevnte co nejblíz ke konektoru USB kabelu na stran tiskárny (do 10 cm od konektoru). Poznámka Pouzijte bzn prodávaný USB kabel typu A-B o délce nepevysující 3 m. Podle konkrétního pocítace mze být nutné pouzít jiný typ USB propojovacího kabelu. Podrobnosti viz návod k obsluze pocítace. 3 Vlozte dodávaný disk CD-ROM do CD-ROM mechaniky pocítace. Automaticky se spustí instalacní program a zobrazí se instalacní okno. 59 CZ Poznámka Pokud se instalacní okno automaticky nezobrazí, poklepejte na ikonu "Setup. exe" na disku CD-ROM. 8 9 4 Klepnte na tlacítko "Installing Printer Driver". Pipojte tiskárnu k síovému adaptéru (strana 17). Stiskem tlacítka ON/STANDBY zapnte tiskárnu (strana 17). Kontrolka ON/STANDBY na tiskárn se rozsvítí zelen. 10 Klepnte na tlacítko "Next". 5 6 Objeví se dialogové okno "Sony DPPFP50 - InstallShieldWizard". Klepnte na tlacítko "Next" (Dalsí). Objeví se dialogové okno s licencním ujednáním. 11 Propojte USB konektory tiskárny a pocítace. Zaskrtnte pole "I accept the terms of the license agreement" a klepnte na tlacítko "Next". Pokud zaskrtnete pole "I do not accept the terms of the license agreement", nemzete pokracovat dalsím krokem. Ke konektoru USB (B-TYPE) Ke konektoru USB Poznámka Windows PC Bhem tisku je papír nkolikrát vysunut z výstupu tiskárny. Nebrate pohybu papíru a pozor na blokování výstupu kabelem USB. 7 Objeví se dialogové okno "Ready to install the program". Klepnte na tlacítko "Install". Objeví se dialogové okno "Printer connection". Tiskárna se automaticky pepne do rezimu PC a automaticky se zahájí instalace tiskárny. Po dokoncení instalace tiskárny se objeví dialogové okno "InstallShield Wizard Complete". 60 CZ 12 Klepnte na tlacítko "Finish" (Dokoncit). Instalace ovladace tiskárny je dokoncena. Po výzv k restartování pocítace restartujte pocítac. 13 · Instalaci dokoncíte klepnutím na "Complete" a vyjmutím disku CDROM z mechaniky; disk uschovejte pro budoucí pouzití. Odinstalování ovladace tiskárny Pokud jiz ovladac tiskárny nepotebujete, odinstalujte jej z pevného disku PC následujícím postupem: · Pokud chcete pokracovat instalací softwaru PictureGear Studio, klepnte na tlacítko "Installing the PictureGear Studio" a postupujte podle popisu na stran 62. Poznámky · Pokud je bhem instalace pozadováno vlození disku CD-ROM s ovladacem tiskárny, zadejte následující slozku: - Pokud pouzíváte Windows 98SE/Me: D\Driver\Win98. me - Pokud pouzíváte Windows 2000/XP: D\Driver\Win2000. me "D" je písmeno oznacující mechaniku CD-ROM na vasem PC a mze se lisit podle konkrétního pocítace. · Pi odinstalování nebo novém instalování ovladace tiskárny budete potebovat dodávaný disk CD-ROM. · Pokud se instalace nezdaí, odpojte tiskárnu od pocítace, restartujte pocítac a pak instalaci spuste znovu od kroku 3. · Po instalaci není "Sony DPP-FP50" nastavena jako výchozí tiskárna. Tiskárnu, kterou budete pouzívat, nastavte v kazdé aplikaci zvlás. · Ped pouzitím tiskárny si pectte soubor Readme (ze slozky Readme na disku CD-ROMcEnglish foldercReadme. txt). 1 2 3 4 5 Odpojte USB kabel od tiskárny a pocítace. Vlozte dodávaný disk CD-ROM do CD-ROM mechaniky pocítace. Automaticky se spustí instalacní program a zobrazí se instalacní okno. Klepnte na tlacítko "Installing Printer Driver". Objeví se dialogové okno "Sony DPP-FP50 - InstallShield Wizard". Klepnte na tlacítko "Next". Objeví se dialogové okno s licencním ujednáním. Zaskrtnte pole "I accept the terms of the license agreement" a klepnte na tlacítko "Next". Objeví se dialogové okno pro potvrzení odinstalování. Tisk z PC (rezim PC) 6 Klepnte na tlacítko "Yes" (Ano). Kontrola instalace Otevete slozku "Printers and Faxes" (Tiskárny a faxy) (jen Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® XP Home Edition) nebo slozku "Printers" (Tiskárny) ze slozky "Control Panel" (Ovládací panely). Pokud se v okn "Printers and Faxes" (Tiskárny a faxy) nebo "Printers" (Tiskárny) objeví ikona "Sony DPP-FP50", byla tiskárna nainstalována úspsn. Objeví se dialogové okno pro restartování pocítace. 61 CZ 7 Zaskrtnte volbu "Yes, I want to restart my computer now" a klepnte na tlacítko "OK". Poznámky · Ped instalací softwaru ukoncete vsechny bzící programy. · Pokud není uvedeno jinak, popisy dialogových oken v této sekci platí pro Windows XP Professional. Podle konkrétního operacního systému se postup instalace a vzhled zobrazovaných dialogových oken mohou lisit. 2 Po restartu pocítace budou píslusné soubory smazány a odinstalování je dokonceno. Kontrola odinstalování Otevete slozku "Printers and Faxes" (Tiskárny a faxy) (jen Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Edition/Windows® XP Media Center Edition) nebo slozku "Printers" (Tiskárny) ze slozky "Control Panel" (Ovládací panely) a zkontrolujte, zda je zobrazena ikona "DPPFP50". Pokud ne, byla tiskárna úspsn odinstalována. Vlozte dodávaný disk CD-ROM do CD-ROM mechaniky pocítace. Automaticky se spustí instalacní program a zobrazí se instalacní okno. Poznámky · Pokud se instalacní okno automaticky nezobrazí, poklepejte na ikonu "Setup. exe" na disku CD-ROM. · V závislosti na prostedí konkrétního PC by pi instalaci programu PictureGear Studio mly být instalovány soucásti Microsoft Data Access Component 2. 7 a Jet 1. 0. [. . . ] 182 x 66 x 210 mm (síka/výska/hloubka, bez vystupujících díl) (hloubka 360 mm s vlozeným zásobníkem papíru. ) Hmotnost Pibl. 1200 g (bez zásobníku papíru 165 g) Dodávané píslusenství Viz , , Kontrola obsahu dodávky" na stran 10. x Síový adaptér AC-S24V1 Napájecí pozadavky 100 az 240 Vst, 50/60 Hz, 1, 6 az 0, 7 A Jmenovité výstupní naptí 24 Vss, 2, 5 A Provozní teplota 5 °C az 35 °C Rozmry Pibl. 60 x 30 x 130 mm (síka/výska/hloubka, bez vystupujících díl) Hmotnost Pibl. 270 g Konstrukce a technické údaje se mohou mnit bez pedchozího upozornní. *1: Nkteré zvlástní typy soubor nelze pouzít. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPP-FP50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPP-FP50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag