Návod k použití SONY DPP-FP30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPP-FP30. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPP-FP30 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPP-FP30.


SONY DPP-FP30 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1263 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPP-FP30 (1132 ko)
   SONY DPP-FP30 (1129 ko)
   SONY DPP-FP30 (1124 ko)
   SONY DPP-FP30 annexe 1 (1132 ko)
   SONY DPP-FP30 annexe 2 (1132 ko)
   SONY DPP-FP30 annexe 3 (1576 ko)
   SONY DPP-FP30 DATASHEET (211 ko)
   SONY DPP-FP30 PRODUCT BROCHURE (211 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPP-FP30

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-190-186-11 (1) Digital Photo Printer Digitální tiskárna fotografií Návod k obsluze CZ Digitálna fotografická tlaciare Návod na pouzitie SK Digitális fényképnyomtató Kezelési útmutató HU Drukarka fotografii cyfrowych Instrukcja obslugi PL DPP-FP30 © 2004 Sony Corporation 2-190-186-11 (1) Nez zacnete Digitální tiskárna fotografií Píprava Tisk z fotoaparátu kompatibilního s PictBridge (rezim PictBridge) Tisk z PC (rezim PC) Odstraování závad DPP-FP30 Dalsí informace Návod k obsluze Ped pouzitím tiskárny si tento návod dkladn prostudujte a uschovejte pro dalsí pouzití. © 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti a vlhkosti. Vyhnete se tak nebezpecí pozáru a úrazu elektrickým proudem. Nesnímejte kryty pístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Opravy svte kvalifikované osob. POZOR Jakékoli zásahy do pístroje, zmny a modifikace, které nejsou výslovn popsány v tomto návodu, mohou být pícinou ztráty záruky a jakékoli odpovdnosti výrobce za pípadné skody a mohou vést ke ztrát vaseho oprávnní pouzívat pístroj. Poznámka: Tento výrobek byl testován a shledán vyhovujícím ve smyslu cásti 15 pravidel FCC a spluje limity pro digitální pístroje tídy B. [. . . ] ­ V aplikaci PrintStudio nelze vytváet ani tisknout , , Postcard" (pohlednice). Pokud chcete odstranit tato omezení a upravit program do podoby, dodávané s pocítaci VAIO nebo CLIE, spuste , , Setup. exe"ze slozky , , pgs. add". 3 Poklepejte na , , Installing PictureGear Studio". Zobrazí se dialog pro potvrzení odinstalace. 24 CZ 4 Stisknte , , Yes". Tisk fotografií z PictureGear Studio PictureGear Studio umozuje provádt ady úkon pi zpracování statických snímk ­ zachycování, ulození, zpracování a výstup. Program mzete pouzít pro tisk z PC ve velikostech post card a 3. 5 × 5 inch. Poznámka V nkterých zemích nejsou papíry 3. 5 × 5 inch dostupné. Objeví se dialog, potvrzující vymazání. 5 Stisknte , , Finish". Píslusné soubory jsou vymazány. 1 2 Tipy Program mzete rovnz odstranit pomocí Ovládacích panel. Pak vyberte PictureGear Studio a klepnte na , , Remove". Spuste PictureGear Studio. Zobrazí se okno PictureGear Studio. Stisknte , , Photo Collection". Tisk z PC (rezim PC) Zobrazí se okno , , Photo Collection". 3 Klepnte na pozadovanou slozku s fotogalerií. V dalsím textu se pouzívá slozka , , Sample". pokracování 25 CZ 4 Stisknte , , Print". 6 Klepnte na , , Sony" a zvolte pozadovanou velikost papíru. Zvolte jeden z tchto papír pro sérii DPP-F: Zobrazí se dialog Print. 5 Vyberte fotografie pro tisk, zvolte pocet kopií pro kazdou a klepnte na , , Apply". · DPP-F series 4 × 6" (Postcard size) SVM-F40P/F80P · DPP-F series 3. 5 × 5" SVM-F40L Poznámky · V nkterých zemích nejsou papíry 3. 5 × 5 inch (SVM-F40L, DPP-F series) dostupné. · Vyberete-li jiné papíry, nez DPP-F series paper, není mozno dosáhnout správného výsledku tisku. Zobrazí se dialog pro volbu tiskového papíru. Poznámka Ujistte se o nastaveném poctu kopií v dialogu. I kdyz nastavíte zálozku , , Paper/Output" v dialogu , , Sony DPPFP30 Properties", tento pocet kopií se nebere v potaz. Po volb velikosti papíru se zobrazí dialog. 7 Ve vysouvacím seznamu , , Printer" vyberte , , Sony DPPFP30" a klepnte na , , Properties". Ve vysouvacím seznamu , , Printer" zvolte práv pouzívanou tiskárnu. 26 CZ Polozky Funkce Print All Vytisknou se vsechny snímky z okna , , Select Photo". Print the selected page only Vytiskne se snímek z , , Print Preview". Printer Zvolte , , Sony DPP-FP30". Border Free Print · Po oznacení se tisknou snímky bez okraj. · Pokud není oznaceno, vytisknou se snímky s okraji. Exif print · Pokud je zatrzeno, bude snímek upraven a vytistn s optimální kvalitou podle údaj Exif Print (Exif 2. 21) z kompatibilního digitálního fotoaparátu. Poznámka Snímek zobrazený na monitoru nebude upraven. · Pokud není oznaceno, snímek bude vytistn bez úprav. Properties Zadání orientace, obrazové kvality a dalsích podrobností. Polozky Funkce Paper size Z vysouvací nabídky vyberte pouzitou velikost papíru: · Post card · 3, 5 × 5 inch Poznámka V nkterých zemích nejsou papíry 3, 5 × 5 inch dostupné. Tisk z PC (rezim PC) Pak zatrzením jedné z mozností urcete okraje okolo obrazu: · With border: snímek se vytiskne s okraji. Orientation Zvolte orientaci snímku pi tisku: · Portrait (na výsku) · Landscape (na síku) · Rotates 180 degrees (otocení o 180°) Poznámka V závislosti na pouzitém aplikacním programu se orientace snímku nemusí zmnit ani po pepnutí landscape/portrait. Po klepnutí na , , Properties" se zobrazí dialog vlastností dokumentu pro zvolenou tiskárnu. 8 V zálozce , , Paper/Output" zadejte velikost papíru. pokracování 27 CZ 9 Polozky Copies Funkce Zadejte pocet kopií obrazu. Poznámka Podle pouzívané aplikace mze mít nastavení poctu kopií v aplikaci vyssí prioritu, nez toto nastavení. Enlarge/ Reduce Nastavte percentuální zvtsení nebo zmensení velikosti snímku pi tisku. Pi zvtsování nebo zmensování snímku mzete zvolit referencní bod oznacením , , Upper left reference". · Není-li volba oznacena, snímek je zvtsován/zmensován ze stedu (referencní bod uprosted). · Je-li volba oznacena, snímek je zvtsován/ zmensován od horního levého rohu. Toto nastavení je nutné u nkterých aplikací. Není-li tisk v poádku pi neoznacené moznosti nastavení, zvolte ji. V zálozce , , Graphics" nastavte reprodukci barev a kvalitu obrazu. Polozky Funkce Print preview Oznacením moznosti zobrazíte náhled snímku ped tiskem. Color reproduction/Picture quality Nastavení barev a obrazové kvality vyberte z vysouvacího seznamu: ·Off: Snímek je vytisknut bez úprav. ·Auto Fine Print 3: Ze seznamu , , Settings" zvolte nkterou z tchto metod úprav: ­ Photographical: Snímekbude automaticky upraven a vytistn s pirozeným a krásným obrazem. [. . . ] *4: , , Exif" je formát soubor, obsahující pídavná data s miniaturou, datem poízení snímku a údaji o podmínkách poízení. Vstupy/výstupy Konektor USB (1) Konektor PICTBRIDGE (1) Kompatibilní obrazové formáty*2 JPEG: DCF*3 2. 0 kompatibilní, Exif*4 2. 21 kompatibilní Max. pocet bod obrazu JPEG: 10 000 (H) × 7 500 (V) bod Tisková kazeta/papír Viz , , Píprava tiskové sady (není pilozena)" na str. 8. Napájecí naptí zásuvka DC IN, DC 24 V (V pohotovosti mén nez 1 W) Provozní teplota 5 °C az 35 °C 44 CZ Tisková oblast Velikost Postcard 152, 4 mm/6 inch (1 800 bod) 95, 5 mm/ 3 7/8 inch (1 128 bod) 101, 6 mm/ 4 inch (1 200 bod) 146, 3 mm/5 7/8 inch (1 728 bod) Velikost 3. 5×5 inch 127 mm/5 inch (1 500 bod) 83, 9 mm/ 3 3/8 inch (990 bod) 89 mm/3 5/8 inch (1 050 bod) Dalsí informace 122 mm/4 7/8 inch (1 450 bod) Tisk s okraji Tisk bez okraj Perforace Obrázky na pedchozí stran platí pro tisk s pomrem stran 2:3. Rozsah tisku se lisí pro snímky s okraji a bez nich. Poznámka V nkterých zemích nejsou papíry 3. 5 × 5 inch dostupné. 45 CZ Slovnícek Auto Fine Print 3 Funkce automaticky upravuje obrazovou kvalitu tak, ze snímek bude vytisknut v zivých, jasných a pkných barvách. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPP-FP30

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPP-FP30 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag