Návod k použití SONY DPF-D85

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPF-D85. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPF-D85 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPF-D85.


SONY DPF-D85 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14109 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPF-D85 (2285 ko)
   SONY DPF-D85 annexe 1 (4911 ko)
   SONY DPF-D85 annexe 2 (2780 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPF-D85

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dlezité: Jazyk vybírejte pecliv, protoze zvolený jazyk bude následn pouzíván pro vsechny nabídky a psané instrukce Poznámky o baterii Postup pipojení pocítace najdete v cásti Pouzití TomTom HOME (45). Poznámka: TomTom ONE vyuzívá malé mnozství energie baterie pro zapamatování obrazovky, která byla ped vypnutím zaízení zobrazena jako poslední. Nenabijete-li ONE po delsí dobu, pi následujícím zapnutí ONE se zobrazí výchozí spoustcí obrazovka. Vsechna ostatní nastavení zaízení zstanou zachována. Zlepsení píjmu signálu Pokud zaízení TomTom ONE trvá nalezení aktuální pozice déle nez 5 minut, ujistte se, ze se zaízení nachází v oteveném prostoru v dostatecné vzdálenosti od vysokých objekt, jakými jsou nap. [. . . ] Napíklad 2D zobrazení poskytuje dvourozmrný pohled na mapu, která je zobrazena jakoby shora. Chcete-li zmnit zobrazení na trojrozmrné, poklepejte na Zmnit 2D/3D zobrazení a vyberte pozadované zobrazení ze seznamu. Zapnout 2D displej Zmnit 2D/3D zobrazení Kdy je pouzít?V nkterých situacích je pehlednjsí zobrazit mapu z nadhledu. Napíklad kdyz je dopravní sí komplikovaná nebo v pípadech, kdy pouzíváte ONE k navigaci pi chzi. 30 Pedvolby kompasu Chcete-li konfigurovat kompas, poklepejte na toto tlacítko. Máte k dispozici následující moznosti: · Zádný - kompas není zobrazen. Pedvolby kompasu · Se sipkou ve smru na sever - sipka vzdy ukazuje na sever, zatímco vrsek kompasu odpovídá smru vasí cesty. · Se sipkou ve smru jízdy - sipka vzdy ukazuje smrem, kterým se pohybujete. Pokud vyberete jednu z tchto mozností, potebujete potom vybrat funkce, které jsou zobrazeny uprosted sipky: · Smr - vás smr se zobrazuje jako dílek na rzici kompasu uprosted jeho sipky. · Stupn - vás smr se ukazuje ve stupních ve stedu sipky kompasu. · Nic · Se sipkou ve smru cílového místa - sipka vzdy ukazuje smrem k vasemu cílovému místu. Uprosted sipky kompasu se zobrazuje vzdálenost do cíle. Zmnit barvy mapy Poklepáním na toto tlacítko vyberete barevná schémata pro nocní a denní barvy mapy. Prostednictvím TomTom PLUS si mzete také stáhnout dalsí barevná schémata. Zmnit barvy mapy Pedvolby jasu Na toto tlacítko poklepejte v pípad, ze chcete nastavit jas obrazovky. potom nastaví cas prostednictvím GPS informací. ONE Více informací o GPS najdete v cásti Global Positioning System (Globální polohovací systém) (GPS) (44). Poznámka: Pouzijete-li k nastavení casu funkci Sync, je mozné, ze budete muset cas upravit s ohledem na casovou zónu, ve které se nacházíte. nalezne vasi casovou zónu a prostednictvím informací GPS udrzuje vzdy pesný cas. ONE Funkci Sync mzete pouzít jen ve chvíli, kdy máte píjem signnálu GPS. Cas tedy tímto zpsobem nelze nastavit v interiéru. Obnovit nastavení od výrobce Na toto tlacítko poklepejte, chcete-li pro aplikaci TomTom ONE obnovit nastavení od výrobce. Vsechna vase nastavení budou odstranna vcetn nastavení Oblíbené, Domov, upozornní na BZ a vsech vytvoených itinerá a nedávných cíl, hovor a volajících. Obnovit nastavení od výrobce 35 12. Dopravní inforamce získané pomocí RDS-TMC Dopravní inforamce získané pomocí RDS- Traffic Message Channel (TMC - Kanál dopravních zpráv) Kanál dopravních zpráv (TMC) není sluzbou TomTom. V nkolika zemích vysílají rádiové stanice na vlnách FM informace TMC jako soucást svého vysílání. TMC je také známý jako dopravní informace RDS-TMC. Vase zaízení TomTom tyto informace vyuzívá k tomu, aby vás upozornilo na dopravní zpozdní na trase a nabídlo vám moznost se jim vyhnout. Abyste mohli pouzívat dopravní informace TMC, musíte mít pijímac informací o dopravní situaci RDS-TMC, který je soucástí balení nkterých zaízení TomTom a pro ostatní je nabízen jako píslusenství. Více informací o tom, jaká zaízení TomTom podporují pijímace RDS-TMC, naleznete na stránkách www. tomtom. com. Poznámka: TomTom nerucí za dostupnost a kvalitu informací o doprav zajisovaných TMC. [. . . ] Ez a jel a terméken vagy annak csomagolásán azt jelenti, hogy ezt a terméket nem kezelheti háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK (WEEE) irányelvnek megfelelen ezt az elektromos berendezést tilos szortírozatlan, közösségi hulladékgyjtbe dobni. A terméket használata befejeztével vigye vissza az eladási ponthoz vagy a helyi közigazgatási újrahasznosító gyjthelyre. Sis simbolis ant produkto arba jo pakuots reiskia, kad jis neturi bti utilizuojamas kartu su buitinmis atliekomis. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPF-D85

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPF-D85 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag