Návod k použití SONY DPF-D830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPF-D830. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPF-D830 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPF-D830.


SONY DPF-D830 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12685 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPF-D830 (3930 ko)
   SONY DPF-D830 (1990 ko)
   SONY DPF-D830 annexe 2 (2195 ko)
   SONY DPF-D830 annexe 1 (3933 ko)
   SONY DPF-D830 DATASHEET (439 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPF-D830

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li zaízení nastavit, musíte poklepáním na obrazovku zodpovdt nkolik otázek. Spustní zaízení se nezdailo V ojedinlých pípadech se mze stát, ze se vase navigacní zaízení TomTom ONE/XL/DPF-D830 ádn nespustí, anebo pestane reagovat na dotyk. Chcete-li baterii dobít, zapojte zaízení do automobilové nabíjecky. Pokud problém petrvává, mzete zkusit zaízení resetovat. Stisknte a pídrzte vypínac po dobu nejmén 15 sekund a uvolnte jej, kdyz se zaízení zacne restartovat. Nabíjení TomTom ONE/XL/DPF-D830 ONE/XL/DPF-D830 je vhodné ped prvním pouzitím pln nabít pomocí stolní nabíjecky, coz trvá piblizn 2 hodiny. [. . . ] Máte k dispozici následující moznosti: Pedvolby úspory baterie zaízení · Nikdy neztlumit obrazovku · Ztlumit obrazovku mezi pokyny Poté zapnte nebo vypnte volbu Pi ztrát externího napájení zstane zaízení zapnuto. Obnovit nastavení od výrobce Na toto tlacítko poklepejte, chcete-li pro TomTom ONE/XL/DPF-D830 obnovit na výchozí nastavení od výrobce. Obnovit nastavení od výrobce Vsechna nastavení vcetn Oblíbených, Domova, upozornní na BZ a Itinerá, která jste vytvoili, jsou odstranny. 36 13. Body zájmu Body zájmu Body zájmu (BZ) jsou zajímavá místa na map. Zde je nkolik píklad: · Restaurace · Hotely · Muzea · Parkovací garáze · Cerpací stanice Poznámka: Map Share umozuje nahlásit chybjící BZ nebo upravit stávající BZ. Své opravy mzete sdílet s komunitou Map Share. Vytváení BZ Poznámka: Mzete stáhnout sadu BZ a sdílet sady BZ, které vytvoíte pomocí aplikace TomTom HOME. Ped pidáním bodu zájmu musí být vytvoena alespo jedna kategorie BZ. Kazdý BZ musí být piazen do njaké kategorie BZ. BZ lze pidávat pouze do kategorií, které jste sami vytvoili. Zadejte název kategorie BZ, napíklad , , Pátelé" nebo , , Oblíbené restaurace". Poklepáním na toto tlacítko pidáte BZ. Pidat BZ 7. Budete vyzváni k zadání názvu BZ. 37 8. Z následujícího seznamu vyberte místo bodu zájmu. Kdyz budete chtít zmnit místo, které jste zadali jajo domov, mzete z nj vytvoit BZ a potom zmnit Domov. Dalsí obrazovka zobrazuje podrobné informace vcetn polohy BZ na map a, pokud je dostupné, rovnz telefonní císlo. Poklepáním na Vybrat potvrdíte, zda chcete trasu k tomuto BZ naplánovat. Jakmile BZ vyberete, spocítá TomTom ONE/XL/DPF-D830 cestu k tomuto bodu. Zobrazování BZ na map 1. V nabídce Pedvolby poklepejte na Zobrazit BZ na map. Zobrazit BZ na map 2. Poklepejte na Najít, chcete-li urcitý BZ hledat podle názvu. Vybrané BZ jsou na map zobrazeny jako symboly. Jak pro body zájmu nastavit upozornní? 1. Poklepejte na toto tlacítko, pokud chcete dostávat upozornní, ze projízdíte blízko místa BZ . Upozornit na blízký BZ 4. Vyberte kategorii ze seznamu nebo zacnte psát její název a az se kategorie zobrazí v seznamu, vyberte ji. Nastavte, v jaké vzdálenosti od BZ chcete být upozornni. Nastavte zvuk upozornní pro vybranou kategorii bod zájmu. Správa BZ V nabídce Pedvolby poklepejte na Správa BZ. Správa BZ Mzete napíklad udlat následující: · Vytvoit si vlastní kategorie BZ a pidávat do nich BZ. · Nastavit upozornní pro pípad, ze se piblízíte k BZ. 40 K cemu je dobré vytvoit vlastní BZ? [. . . ] Vennligst se www. tomtom. com/legal for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet. © 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTomTM och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B. V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www. tomtom. com/legal. © 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPF-D830

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPF-D830 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag