Návod k použití SONY DPF-D70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DPF-D70. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DPF-D70 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DPF-D70.


SONY DPF-D70 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4041 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DPF-D70 (3060 ko)
   SONY DPF-D70 annexe 1 (2940 ko)
   SONY DPF-D70 annexe 2 (3060 ko)
   SONY DPF-D70 BROCHURE (1812 ko)
   SONY DPF-D70 DATASHEET (331 ko)
   SONY DPF-D70 NOTES ON USE (MEMORY CARDS) (1061 ko)
   SONY DPF-D70 ABOUT CONNECTING TO A USB DEVICE (36 ko)
   SONY DPF-D70 NOTE FOR THE STATE OF CALIFORNIA, USA ONLY (31 ko)
   SONY DPF-D70 NOTES ON USE (CONCERNING NOTES ON USE OF MEMORY CARD) (99 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DPF-D70

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-300-258-12 (1) Ped ovládáním Digitální fotorámecek DPF-D70 Základní ovládání Rozsíené moznosti ovládání Pipojení k pocítaci Chybová hlásení Odstraování problém Dalsí informace Návod k obsluze Ped pouzitím pístroje si pozorn pectte tento návod a uschovejte jej pro budoucí pouzití. Záznam uzivatele Oznacení modelu a výrobní císlo je uvedeno na zadní cásti pístroje. Výrobní císlo si poznamenejte do níze uvedeného ádku. Tyto údaje sdlte prodejci Sony vzdy, kdyz se na nj budete obracet s dotazem týkajícím se výrobku. Oznacení modelu: DPF-D70 Výrobní císlo: ___________________________ © 2008 Sony Corporation Poznámky ohledn pouzívání Pouzívání pamové karty Pokud pamová karta obsahuje snímky v jiném nez kompatibilním formátu DCF nebo pokud obsahuje pílis mnoho snímk, mze dojít k výskytu následujících jev. [. . . ] [All images] (Vsechny snímky): Pidají se vsechny snímky ze zobrazeného zaízení. Pi výbru [Selected images] (Vybrané snímky) se v náhledu indexu zobrazí snímky ulozené v zaízení. Po výbru [This image] (Tento snímek) nebo [All images] (Vsechny snímky) pokracujte krokem 4 pro pidání snímk do vnitní pamti. * Pi zobrazení prezentace nelze vybrat [This image] (Tento snímek). Pro zrusení výbru vyberte snímek a pak stisknte pro zrusení znacky výbru. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení, zda chcete provést ulození zobrazených snímk do vnitní pamti. Rozsíené moznosti ovládání 4 Stisknte v/V pro výbr [Yes] (Ano) a pak stisknte . Snímek se ulozí do vnitní pamti. 3 Zvolíte-li [Selected images] (Vybrané snímky), vyberte snímek, který chcete pidat. 1Stisknutím B/b/v/V vyberte snímek, který chcete pidat do alba a pak stisknte . 25 CZ Export snímku Snímky z vnitní pamti mzete exportovat na pamovou kartu. 4 Zvolíte-li [Selected images] (Vybrané snímky), vyberte snímek, který chcete exportovat. 1Stisknte B/b/v/V pro výbr snímku, 1 2 Stisknte MENU (Nabídka). Zobrazí se nabídka. Stisknte v/V pro výbr [Export] (Exportovat) a pak stisknte . Zobrazí se nabídka Export (Exportovat). který chcete exportovat a pak stisknte . U kazdého vybraného snímku se zobrazí znacka výbru. Pro zrusení výbru vyberte snímek a pak stisknte pro zrusení znacky výbru. Zobrazí se obrazovka pro výbr zaízení, do kterého se bude provádt export. 5 3 Stisknte v/V pro výbr [This image] (Tento snímek), [Selected images] (Vybrané snímky) nebo [All images] (Vsechny snímky) a pak stisknte . [This image] (Tento snímek): Exportuje se aktuáln zobrazený snímek nebo snímek vybraný v zobrazení indexu. * [Selected images] (Vybrané snímky): Exportuje se snímek vybraný v zobrazení indexu. [All images] (Vsechny snímky): Exportují se vsechny snímky v albu. Pi výbru [Selected images] se zobrazí index snímk v albu. Po výbru [This image] (Tento snímek) nebo [All images] (Vsechny snímky) pokracujte krokem 5 pro výbr zaízení, do kterého chcete provést export. * Pi zobrazení prezentace nelze vybrat [This image] (Tento snímek). Stisknutím v/V vyberte zaízení, do kterého chcete exportovat snímek a pak stisknte . 6 Po dokoncení exportu se zobrazí potvrzující obrazovka. Pak stisknte . Snímky se zkopírují do vybraného zaízení. Poznámka Bhem exportu snímk nevypínejte napájení ani nevyjímejte pamovou kartu. Mohlo by dojít k poskození fotorámecku nebo pamové karty nebo poskození dat. Rada Pro provedení této operace tlacítky na fotorámecku stisknte MENU (Nabídka), smrovými tlacítky vyberte polozku a pak stisknte ENTER (Potvrzení). 26 CZ Smazání snímku 1 2 3 Stisknte MENU (Nabídka). Zobrazí se nabídka. 5 Stisknte v/V pro výbr [Yes] (Ano) a pak stisknte . Snímek je vymazán. Rada Pro provedení této operace tlacítky na fotorámecku stisknte MENU (Nabídka), smrovými tlacítky vyberte polozku a pak stisknte ENTER (Potvrzení). Stisknte v/V pro výbr [Delete] (Smazat) a pak stisknte . Zobrazí se nabídka Delete (Smazat). Stisknte v/V pro výbr [This image] (Tento snímek), [Selected images] (Vybrané snímky) nebo [All images] (Vsechny snímky) a pak stisknte . [This image] (Tento snímek): Smaze práv zobrazený snímek. [Selected images] (Vybrané snímky): Ze seznamu snímk se vymaze vybraný snímek. [All images] (Vsechny snímky): Vymazou se vsechny snímky ze zaízení. Pi výbru [Selected images] (Vybrané snímky) se v náhledu indexu zobrazí snímky ulozené v zaízení. Po výbru [This image] (Tento snímek) nebo [All images] (Vsechny snímky) pokracujte krokem 5 pro potvrzení operace. Formátování vnitní pamti Prostednictvím polozky [Format internal memory] (Zformátovat vnitní pam) v nabídce [Various Settings] (Rzná nastavení) mzete zformátovat vnitní pam. Rozsíené moznosti ovládání 4 Zvolíte-li [Selected images] (Vybrané snímky), vyberte snímek, který chcete vymazat. 1Stisknte B/b/v/V pro výbr snímku pro vymazání a pak stisknte . U kazdého vybraného snímku se zobrazí znacka výbru. Zopakujte tuto operaci pro smazání více snímk soucasn. Pro zrusení výbru vyberte snímek a pak stisknte pro zrusení znacky výbru. Zobrazí se potvrzovací obrazovka pro vymazání. 27 CZ Zmna rzných nastavení Postup pro nastavení Mzete zmnit nastavení zobrazení, prezentace, jasu, jazyka a dalsí nastavení fotorámecku. Je také mozné resetovat nastavení na výchozí tovární hodnoty a zformátovat vnitní pam. Poznámka Zformátovat je mozné pouze vnitní pam. Napíklad, je-li vybráno [Slideshow Settings] (Nastavení prezentace). 4 Stisknte v/V pro výbr polozky, kterou chcete zmnit a pak stisknte . To vám umozní nastavení jednotlivých polozek (strana 29). Poznámka Zobrazuje-li fotorámecek napíklad prezentaci snímk, není mozné provést zmnu nastavení nkterých polozek. [. . . ] · Nevyjímejte pamovou kartu ani nevypínejte fotorámecek ve chvíli, kdy cte nebo zapisuje data nebo bliká indikátor pístupu. V opacném pípad by mohlo dojít k poskození citelnosti dat nebo k jejich smazání. · Data, která zpracujete na pocítaci, nemusí být mozné na fotorámecku zobrazit. · Budete-li chtít pamovou kartu penáset nebo uskladnit, vlozte ji do pilozeného pouzdra. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DPF-D70

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DPF-D70 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag