Návod k použití SONY DCR-SX45E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-SX45E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-SX45E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-SX45E.


SONY DCR-SX45E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4812 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-SX45E ANNEXE 2 (3212 ko)
   SONY DCR-SX45E (2280 ko)
   SONY DCR-SX45E (2293 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-SX45E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kódování H. 264 (MPEG4 part 10/Advanced Video Coding) Nejnovjsí technologie komprese videa H. 264 pouzívá vysokou míru komprese, která umozuje výrazné prodlouzení doby záznamu pi stejné velikosti ukládacího média. Jednoduché a snadné uzivatelské rozhraní Navrzené k tomu, aby poskytovalo optimalizované a snadné pouzití díky ergonomickému designu vcetn uzivatelem nastavitelného rozvrzení tlacítek pro funkce nahrávání/pehrávání a casto pouzívaných funkcí. Vylepsené grafické uzivatelské rozhraní nabízí nový a svzí pohled stejn jako snadnou ovladatelnost. Zabudovaná flash pam s vysokou kapacitou(8 GB (pouze SMX-F33(2)BP/LP/RP/SP)/16 GB (pouze SMXF34(0)BP/LP/RP/SP)) Tato videokamera má zabudovanou vysokokapacitní pam typu flash, která umozuje nahrávání filmových snímk a fotografií. [. . . ] Zaostení na vzdálenjsí objekt Chcete-li zaostit na vzdálenjsí subjekt, stisknutím Ovládacího tlacítka ( ) zobrazte indikátor ( ). · Po ukoncení zaostování se mezi indikátory objeví ikona blizsího nebo <Blizsí subjekt> vzdálenjsího objektu ( / ). Upravená hodnota se uplatní hned poté, co pomocí Ovládacího tlacítka ( / ) nastavíte zaostení. · Uplatní se rucní nastavení zaostení a zobrazí se indikátor ( ). ostení se doporucuje v následujících situacích: · Obraz obsahuje více subjekt, nkteré jsou blízko k digitální kamee, jiné jsou dále. · Velmi jasné nebo lesklé povrchy, napíklad automobil. · Trvale nebo rychle se pohybující osoby nebo objekty, napíklad atlet nebo dav lidí. · · · · · <Vzdálenjsí subjekt > · Zaostení lze snadno nastavit pomocí tlacítka zkratky. strana 35 Rucní zaostování se zamuje na bod v zabírané scén, zatímco automatické zaostování se automaticky zamuje na oblast ve stedu. Rezim EASY Q automaticky nastavuje zaostení na "Auto" (Automaticky). Ped rucním zaostením ohranicte scénu piblízením. Pokud piblízíte zábr po zaostení, je teba zaostit znovu. 16:9) Pro nahrávání i pehrávání lze nastavit pomr stran obrazu na LCD monitoru (16:9/3:4). polozka "Off" (Vypnout) "On" (Zapnout) · obsah Vypíná funkci. Vyberte pro pouzití standardního pomru stran 4:3 na obrazovce. Záznam a zobrazení s pomrem stran 16:9. zobrazení na monitoru Zádné Zádné · · · V rezimu "16:9 Wide" (Sir. 16:9) nelze pouzívat následující funkce digitálních efekt: "Mosaic" (Mozaika), "Mirror" (Zrcadlov) a "Stepprinting" (Stroboskop). Pokud je chcete pouzívat, musíte nejprve nastavit nabídku "16:9 Wide" (Sir. Rezim 16:9 není k dispozici, pokud je rozlisení nastaveno na "Web & Mobile" (Web a mobil). Tato funkce je k dispozici pouze v rezimu Zaznamenávání filmového snímku. Ped zvolením polozky v nabídce nejprve nastavte rezim Zaznamenávání filmových snímk. strany 22 Resolution (Rozlisení) U zaznamenávaných film lze zvolit rozlisení. Tato digitální kamera mze provádt záznam v rezimech "TV Super Fine" (TV Nejl. kv. ), "TV Fine" (TV Std. ), "TV Normal" (TV Norm. ) a "Web&Mobile" (Web a mobil). [. . . ] Poté zaízení znovu správn pipojte. · Na pocítaci nelze správn pehrávat filmové soubory. Na pocítaci Macintosh nelze pouzívat dodaný software "CyberLink MediaShow4". Snímky nebo zvuk z digitální kamery se na pocítaci nepehrávají správn. Obrazovka pehrávání se pozastavila nebo je zkreslená. Na pocítacích Macintosh lze penáset data pomocí pipojení kabelem USB, ale dodávaný software Cyberlink MediaShow4 nelze na tchto pocítacích spustit. Na pocítacích Apple mzete odesílat nahrávky pomocí aplikace iMovie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-SX45E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-SX45E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag