Návod k použití SONY DCR-SX21E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-SX21E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-SX21E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-SX21E.


SONY DCR-SX21E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2700 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-SX21E (2660 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-SX21E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Klepnte zde Pírucka k produktu , , Handycam" DCR-PJ5E/SR21E/SX21E Obsah 2011 Sony Corporation 4-290-838-11(1) CZ Uzitecné postupy nahrávání Rejstík Pouzití dokumentu Pírucka k produktu , , Handycam" V tomto dokumentu Pírucka k produktu , , Handycam" naleznete informace, které vám umozní vyuzívat videokameru naplno. Krom dokumentu Pírucka k produktu , , Handycam" (samostatný svazek) si pectte i dokument Návod k pouzití. Informace o pouzívání videokamery pipojené k pocítaci naleznete i v dokumentech Návod k pouzití a , , PMB Help", coz je Nápovda k dodané aplikaci , , PMB (Picture Motion Browser)". Obsah Rychlé vyhledávání informací Klepnte na polozku na pravém okraji kazdé stránky, tak peskocíte na stránku dané polozky. Uzitecné postupy nahrávání Klepnte sem. Pomocí programu Adobe Reader mzete jednotlivé polozky vyhledávat pomocí klícových slov. Rady k pouzití programu Adobe Reader naleznete v cásti Nápovda programu Adobe Reader. [. . . ] 66 NAST. SNÍMÁNÍ (polozky pro upravené snímání) str. 69 NASTAV. PRO FOTO (polozky pro nahrávání fotografií) str. 71 PEHRÁVÁNÍ (polozky pehrávání) str. 73 SPRÁVA MÉDIA (polozky pro záznamové médium) str. 75 Obsah Nabídky funkcí Multiovladac Uzitecné postupy nahrávání Pomocí /// vyberte pozadovanou polozku a výbr potvrte stisknutím stedu multiovladace. Vybraná polozka je oranzov orámována. : Ukoncení nastavování nabídky. : Návrat do [MOJE MENU]. Rejstík 1 CZ Stisknte . Chcete-li se vrátit na pedchozí obrazovku, vyberte se nemusí zobrazit v závislosti na polozce nabídky. Obsah Poznámky Podle podmínek nahrávání nebo pehrávání nemusí být mozné nkteré polozky nabídky mnit. Zasedné polozky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Tipy V závislosti na zmnných polozkách nabídky se vase videokamera pepíná mezi rezimem pehrávání a nahrávání (videoklip/fotografie). Pouzívání [MOJE MENU] Nabídku mzete snadnji pouzívat tak, ze casto vybírané polozky ulozíte do seznamu [MOJE MENU]. Na kazdé [MOJE MENU] mzete zaregistrovat 6 polozek nabídky FILM, FOTOGRAFIE a PEHRÁVÁNÍ. Píklad: smazání [OSTENÍ] a registrace [ PROLÍNACKA] Uzitecné postupy nahrávání Stisknte . Stisknte Vyberte [ PROLÍNACKA] (v kategorii Kdyz je zobrazeno [MOJE MENU], vyberte Rejstík [RUCNÍ NASTAVENÍ]). . Zopakujte stejné kroky uvedené výse pro registraci polozek v [MOJE MENU] a usnadníte si pouzití , , Handycam". CZ Tipy Kdyz je pipojeno externí pamové médium, zobrazí se speciální [MOJE MENU]. Pouzití OPTION MENU OPTION MENU se zobrazuje podobn jako místní nabídka na pocítaci po klepnutí pravým , mzete pouzít tlacítkem mysi. Kdyz se v pravém spodním rohu obrazovky objeví a zobrazí se polozky nabídky, které lze zmnit v kontextu. Vyberte pozadovanou kartu polozku, u které se má zmnit nastavení. Po dokoncení nastavení vyberte Uzitecné postupy nahrávání Karta Poznámky Zasedné polozky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud pozadovaná polozka není na obrazovce, vyberte jinou kartu. (Jiná karta nemusí být k dispozici. ) Karty a polozky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/pehrávání, kterou videokamera v dané chvíli provádí. Rejstík CZ Seznamy nabídek Kategorie (RUCNÍ NASTAVENÍ) 66 67 67 68 68 68 VÝBR SCÉNY PROLÍNACKA VYVÁZ. BÍLÉ EXPOZICE OSTENÍ TELE MACRO OCHRANA ROZDLIT ZACHYTIT FOTO*1 KOPÍROVAT FILM*1 KOP. dle výbru KOPÍR. dle data KOPÍROVAT VSE KOPÍROVAT FOTO*1 KOPÍR. dle výbru KOPÍR. dle data UPRAVIT SEZNAM PIDAT PIDAT dle data SMAZAT SMAZAT VSE PESUNOUT 40 41 42 43 43 43 Obsah 44 44 46 46 47 47 47 Kategorie (NAST. SNÍMÁNÍ) 26 69 69 69 69 70 70 70 70 70 REZIM NAHR. DETEKCE TVÁE NAS. NAHR. -ZVUK ZOOM MIKROFONU REFER. ÚR. MIK NAS. NAHR. -DALSÍ DIGIT. ZOOM PROTISVTLO VÝBR SÍKY Kategorie (DALSÍ) 34 35 58 58 48, 56 73 Uzitecné postupy nahrávání PROJEKTOR*2 ZDROJ FORMÁT OBRAZ. PIPOJIT USB PIPOJIT USB*1 PIPOJIT USB VYPÁLIT DISK INFORM. O BATERII Kategorie (NASTAV. PRO FOTO) 71 71 71 SAMOSPOUS VELIK. OBR. C. SOUBORU Kategorie (SPRÁVA MÉDIA) 18 19 74 74 74 81, 84 81, 84 Kategorie (PEHRÁVÁNÍ) 28 31 31 32 46 72 NASTAVENÍ MÉDIA*1 NAS. MÉDIA - FILM NAS. MÉDIA - FOTO INFO O MÉDIU FORMÁT. MÉDIUM HDD*1 PAMOVÁ KARTA OPRAVIT DATAB. O. [. . . ] Není-li na pocítaci nainstalována, mzete ji stáhnout z webových stránek spolecnosti Adobe Systems: http://www. adobe. com/ Uzitecné postupy nahrávání Rejstík CZ Strucný pehled Indikátory na obrazovce Vlevo nahoe Uprosted Vpravo nahoe Vpravo nahoe Indikátor Význam Rezim nahrávání (HQ/SP/ LP) (26) Média nahrávání/ pehrávání/úprav (18) Obsah 0:00:00 [00min] Pocitadlo (hodina:minuta: sekunda) Pedpokládaná zbývající doba nahrávání PROLÍNACKA (67) Snímac pádu vypnutý (77) Dole Vlevo nahoe Indikátor Význam Tlacítko MENU (61) Nahrávání se samospoustí (71) REFER. ÚR. MIK nízká (70) VÝBR SÍKY (70) ZOOM MIKROFONU (70) Zbývající kapacita akumulátoru Slozka pro nahrávání na pamové kart VIDEO LIGHT (26) Tlacítko návratu (61) 9999 9999 100/112 Snímac pádu zapnutý (77) Piblizný pocet ulozitelných fotografií a záznamová média (88) Slozka pro pehrávání na pamové kart (30) Aktuáln pehrávaný videoklip nebo fotografie/ Celkový pocet ulozených videoklip nebo fotografií (87) Uzitecné postupy nahrávání Dole Indikátor Význam [DETEKCE TVÁE] nastaveno na [VYP] (69) Rucní ostení (68) VÝBR SCÉNY (66) Vyvázení bílé (67) SteadyShot vyp (69) EXPOZICE (68) TELE MACRO (68) PROTISVTLO (70) INTELIGENT. AUTO (25) Tlacítko OPTION (63) Tlacítko ZOBRAZENÍ OBRAZ (28) Tlacítko prezentace (33) 60 min Uprosted Indikátor Význam Velikost fotografie (71) Nastavení prezentace (33) Varování (83) Rezim pehrávání (29) [PIP. ]/[NAHR. ] Stav nahrávání (22) Rejstík CZ Indikátor 101-0005 Význam Název datového souboru (30) Chránný obraz (40) Tlacítko Index (30) Rezim videoklip/rezim fotografie (22, 24) Obsah Indikátory a jejich polohy jsou jen piblizné a mohou se lisit od aktuálního stavu. Nkteré indikátory se nezobrazí, zálezí na typu videokamery. Uzitecné postupy nahrávání Rejstík CZ Soucásti a ovládací prvky Císla v závorkách ( ) jsou referencní stránky. DCR-SR21E/SX21E Obsah DCR-SR21E Obrazovka LCD (27, 61) Otocíte-li panel LCD o 180 stup, mzete jej piklopit k videokamee a zavít s obrazovkou LCD smující ven. Této moznosti vyuzijete zejména pi pehrávání. Tlacítko LIGHT (26) Stisknutím rozsvítíte LIGHT. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-SX21E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-SX21E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag