Návod k použití SONY DCR-HC32E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY DCR-HC32E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY DCR-HC32E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY DCR-HC32E.


SONY DCR-HC32E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8865 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY DCR-HC32E (4106 ko)
   SONY DCR-HC32E (4924 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY DCR-HC32E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Výskyt tchto bod je bzným dsledkem výrobního procesu a nijak neovlivuje výsledky nahrávání. (software vcetn , , PMB Help") k produktu , , Handycam" (PDF) , , Návod k pouzití" (1) Cerné body Bílé, cervené, modré nebo zelené body Informace o pamových kartách, které lze s videokamerou pouzívat, naleznete na stran 19. Pouzití videokamery Nedrzte videokameru za následující cásti ani za kryty konektor. Obrazovka LCD Pokud budou po delsí dobu obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny pímému slunecnímu záení, mohou se poskodit. Pokud chcete nahrávat slunce, ucite tak za mensí intenzity svtla, napíklad za soumraku. Zmna nastavení jazyka Pro vysvtlení provozních postup se na displeji zobrazují v kazdém místním jazyce pokyny. V pípad poteby lze zobrazený jazyk ped pouzitím videokamery zmnit (str. 17). Modul akumulátoru Nahrávání Videokamera není odolná proti prachu a stíkající vod a není ani vodotsná. [. . . ] Kdyz se v pravém spodním rohu obrazovky objeví a zobrazí se polozky nabídky, které lze zmnit v kontextu. Stisknte Polozka nabídky Výstupek Stisknte (OPTION). Stisknte pozadovanou kartu polozku, u které se má zmnit nastavení. Po dokoncení nastavení stisknte Poznámky Zasedné polozky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné. Pokud pozadovaná polozka není na obrazovce, stisknte jinou kartu. (Jiná karta nemusí být k dispozici. ) Karty a polozky, které se zobrazují na obrazovce, závisí na operaci nahrávání/pehrávání, kterou videokamera v dané chvíli provádí. Nastavení videokamery 57 CZ Seznamy nabídek Kategorie (RUCNÍ NASTAVENÍ) 60 60 61 62 62 62 62 62 63 VÝBR SCÉNY PROLÍNACKA VYVÁZ. BÍLÉ BOD. M. /OST. BOD. MENÍ BOD. OSTENÍ EXPOZICE OSTENÍ TELE MACRO OCHRANA OCHRANA OCHRANA ROZDLIT ZACHYTIT FOTO*1*2 *3 KOPÍROVAT FILM*1*2 KOP. dle výbru KOPÍR. dle data KOPÍROVAT VSE KOPÍROVAT FOTO*1*2 KOPÍR. dle výbru KOPÍR. dle data UPRAVIT SEZNAM PIDAT PIDAT dle data SMAZAT SMAZAT VSE 65 65 PESUNOUT 39 39 40 41 42 42 42 43 43 45 45 46 46 46 Kategorie (NAST. SNÍMÁNÍ) 26 64 64 64 64 REZIM NAHR. DETEKCE TVÁE NAS. NAHR. -ZVUK ZOOM MIKROFONU REFER. ÚR. MIK NAS. NAHR. -DALSÍ DIGIT. ZOOM VÝBR SÍKY Kategorie 65 65 (DALSÍ) 52 52 52 Návod k pouzití 68 PIPOJIT USB PIPOJIT USB*1 PIPOJIT USB*2 PIPOJIT USB Kategorie (NASTAV. PRO FOTO) 66 66 66 SAMOSPOUS VELIK. OBR. C. SOUBORU VYPÁLIT DISK INFORM. O BATERII Kategorie (PEHRÁVÁNÍ) 28 31 31 32 45 67 Kategorie (SPRÁVA MÉDIA) 18 18 69 69 69 69 77, 79 77, 79 77, 79 VISUAL INDEX ZOBR. OBRAZ DATOVÝ INDEX FILMOVÁ CÍVKA TVÁE SEZNAM NAS. PEHRÁVÁNÍ DATOVÝ KÓD NASTAVENÍ MÉDIA*1*2 NAS. MÉDIA - FILM NAS. MÉDIA - FOTO INFO O MÉDIU FORMÁT. MÉDIUM HDD*1 INTERNÍ PAM*2 PAMOVÁ KARTA*1*2 OPRAVIT DATAB. O. HDD*1 INTERNÍ PAM*2 PAMOVÁ KARTA*1*2 Kategorie (STH) 37 37 ODSTRANIT ODSTRANIT ODSTRANIT CZ 5 Kategorie (OBECNÁ NASTAV. ) 29, 70 70 70 70 71 71 34 71 16 71 71 71 72 72 72 91 72 NAST. ZVUK. /ZOBR HLASITOST ZVUKY JAS LCD PODSVÍC. LCD BARVA LCD NAST. ZOBRAZENÍ NASTAV. VÝSTUPU TYP TV VÝSTUP ZOBR. NAST. HOD/ JAZ NAST. HODIN NAST. PÁSMA LETNÍ CAS NAST. JAZYKA NAST. NAPÁJENÍ AUT. VYPN. Chcete-li expozici nastavit automaticky, stisknte [AUTO]. OSTENÍ Dotknte se objektu na obrazovce, pro který chcete upravit expozici. Tuto funkci mzete vybrat také v pípad, ze chcete zámrn zaostit na urcitý objekt. 2 CZ VYP Rusí funkci TELE MACRO. (TELE MACRO se také rusí, pokud pácku funkce zoom posunete smrem na stranu W. ) Zaostení nastavíte pomocí tlacítek (vzdálenjsí objekt). (blizsí objekt)/ Chcete-li ostení nastavit automaticky, stisknte [AUTO]. Poznámky Pokud nastavíte [OSTENÍ] na [RUCN], zobrazí se . Minimální mozná vzdálenost mezi videokamerou a objektem pi udrzení zaostení je piblizn 1 cm pro siroký úhel a piblizn 150 cm pro teleobjektiv. ZAP ( ) Zoom (str. 26) se automaticky posune na konec strany T (teleobjektiv) a umozní nahrávání objekt z malé vzdálenosti az do 38 cm. Tipy Pokud jiz ostení nelze dále nastavit na blizsí objekty, zobrazí se ; pokud jiz ostení nelze dále nastavit na vzdálenjsí objekty, zobrazí se . Snáze zaostíte, posunete-li pácku funkce zoom smrem k písmenu T (teleobjektiv), zaostíte na objekt a poté nastavíte pozadovaný zábr posunutím pácky funkce zoom smrem k W (sirokoúhlý zábr). Chcete-li nahrávat objekt zblízka, posute pácku funkce zoom smrem k W (sirokoúhlý zábr) a poté zaostete. Informace o ohniskové vzdálenosti (vzdálenosti, ze které lze zaostit na objekt; pouzívá se, je-li tma a je obtízné ostení) se zobrazí po dobu nkolika sekund v následujících pípadech. Je-li rezim zaostení pepnut z automatického na rucní Zaostujete-li rucn Poznámky Pi nahrávání vzdálených objekt mze být zaostování slozitjsí a mze trvat déle. Je-li automatické zaostení obtízné, zaostete rucn ([OSTENÍ], str. [. . . ] Ke stazení pouzijte následující adresu URL. Pi stahování zdrojového kódu vyberte jako model videokamery DCR-SX43. http://www. sony. net/Products/Linux/ Neobracejte se na nás s otázkami týkajícími se obsahu zdrojového kódu. Pectte si soubor , , license2. pdf " ve slozce , , License" na disku CD-ROM. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY DCR-HC32E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY DCR-HC32E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag